Dr. Mladen Popovic krijgt de Keetje Hodshon Prijs 2008 op het gebied van Wijsbegeerte en/of Godgeleerdheid. De prijs zal hem worden uitgereikt op 20 juni 2008.
' De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen heeft de Keetje Hodshon Prijs van twaalfduizend euro toegekend aan Dr. Mladen Popovic onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Hij ontvangt de prijs voor zijn proefschrift : Reading the Human Body. Physiognomics and Astrology in the Dead Sea Scrolls and Hellenistic-Early Roman Period JudaimsGroningenNovember 2006. De dissertatie is opgenomen in de serie Studies in the Texts of the Judean DesertNovember 2006. De dissertatie is opgenomen in de serie Studies in the Texts of the Judean Desertuitgegeven door BrillLeiden2007.
Dr. Popovic heeft aan het internationale veld van het Qumran onderzoek met verschillende belangwekkende publicaties bijgedragen en geeft sinds 2007 leiding aan het Qumran Instituut van de theologische faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen.
Volgens de jury blinkt de dissertatie van Popovic uit op het gebied van analytische methoden en van interdisciplinair onderzoek. De grondige behandeling van complexe datade methodologische vooruitgang en de interdisciplinaire aanpak maken dit boek tot een hele sterke bijdrage aan de studie van antieke tekstenspecifieke godsdienstige en culturele gemeenschappen en ook van het wetenschappelijke discours waaraan de auteurs van de bestudeerde teksten in hun tijd participeerden.
De Keetje Hodshon Prijsingesteld door de J.C. Ruigrok Stichting te Haarlemwordt tezamen met de J.C. Ruigrok Prijs op 20 juni uitgereikt. Voor eerder prijswinnaarskijk onder Prijzen en Stipendia.
'