nieuwe voorzitter' In de Algemene Vergadering van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen gehouden op 24 mei 2008 is de voorzitter Ir Maarten van Veen afgetreden.
Maarten van Veendie 11 jaar voorzitter wasdie 11 jaar voorzitter waswerd in de vergadering benoemd tot erelid van de Maatschappij.
Als tastbaar bewijs van de grote dank voor alles wat hij deedkreeg hij ook de penning van de Maatschappij in goud.
Tevens werd een portret van hem onthulddat komt te hangen in de Bestuurskamer (Etrurische kamer). Het is geschilderd door Ad Merx.
Het voorzitterschap van Maarten van Veen stond in het teken van de vernieuwde doelstelling van de Maatschappij: “brug tussen wetenschap en samenleving”.
Met behoud van alle prettige en waardevolle traditiesheeft hij de ramen en deuren van de Maatschappij opengezet en veel jonge mensen binnen gehaald. De contacten met de Nationale Denktank en de oprichting van De Jonge Maatschappij springen daarbij in het oog. Het aantal jaarlijkse bijeenkomsten is onder zijn voorzitterschap uitgebreid. Belangrijke agendapunten van de bijeenkomsten waren de wisselwerking tussen mensheid en biosfeer en aspecten van vergrijzing en ouder worden. Verder is het aantal prijzen dat de Maatschappij toekent mede door zijn toedoen aanzienlijk uitgebreid in de laatste jaren.

In zijn plaats is tot voorzitter benoemd Dr. Alexander Rinnooy Kan.