De J.C. Ruigrok Prijs 2010 bestemd voor maatschappijwetenschappengaat naar Dr. Nienke Moor (UU) voor haar onderzoek van de wereldwijde religieuze diversiteit.
'De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen heeft de J.C. Ruigrok Prijs 2010 voor maatschappijwetenschappen toegekend aan Dr Nienke Moor voor haar onderzoek naar de wereldwijde religieuze diversiteitDe Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen heeft de J.C. Ruigrok Prijs 2010 voor maatschappijwetenschappen toegekend aan Dr Nienke Moor voor haar onderzoek naar de wereldwijde religieuze diversiteitneergelegd in haar dissertatie: Explaining worldwide religious diversity.
Veel filosofentheologen en anderen hebben zich met deze thematiek bezig gehouden maar de belangstelling van empirische maatschappijwetenschappers is vrij uniek te noemenschrijft de jury. Onderwerpen rond ideën over hemel en helover de oorsprong van opvatiingen over godsbeelden zoals die van een persoonlijke godeen abstracte goden de afwijzing van het bestaan van godworden in dit proefschrift onderzocht vanuit een sociologisch standpunt. De jury spreekt van een uitdagendeoriginele en zeer knappe en maatschappelijk relevante studie.
Het promotieonderzoek vond plaats aan de onderzoekschool ICS en de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Mevr. Moor is thans als postdoc werkzaam aan de Universiteit Utrecht.
De Prijs zal worden uitgereikt op vrijdag 28 mei a.s. om 15.00 uur in het gebouw van de Hollandsche Maatschappij.
'