Op donderdagmiddag 17 april werden door Alexander Rinnooy Kan de profielwerkstukprijzen 2014 van de KHMW uitgereikt.
De genomineerde leerlingenafkomstig van dertien scholen uit Haarlem en omgeving warenmet familiemet familievrienden en lerarenbijeen in de aula van het Hodshon Huis. Jurylid Ton Nijhuis voerde de spanning op door eerst een uitgebreide toelichting te geven op de genomineerde werkstukken. Daarna maakte de voorzitter van de KHMWAlexander Rinnooy Kande winnaars bekend.
De prijs voor het beste profielwerkstuk Havo (500 Euro) ging naar Esmay Huizer van het Mendelcollege. Zij schreef een werkstuk over Tolkien en zijn invloed op de moderne cultuur. Simone van Slooten en Anne Offringa van College Hageveld bestudeerden de voordelen van een tweetalige opvoeding en wonnen de prijs voor het beste profielwerkstuk VWO (ook 500 Euro).
Eervolle vermeldingen waren er voor de HAVO-leerlingen Jaimie HooiCarlo HofmanMike van Kesteren en Daniël Laurens van het Herbert Vissers College voor hun project Heart for Humanwaarmee jongeren worden gestimuleerd om een eigen onderneming te startenen voor de VWO-leerlingen Jette Visser en Eva Visser van de Schoter Scholengemeenschap voor hun onderzoek naar de invloed van Wifi-straling op de groei van slaplantjes.
De middag werd afgesloten door bioloog en conservator van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam Kees Moeliker met een lezing over wetenschap die eerst aan het lachen maakt en daarna aan het denken zet. Alle leerlingen ontvingen na afloop zijn boek De Eendenman over bijzonder diergedrag.
Wilt u meer weten over de winnende en de genomineerde werkstukken? Lees dan het juryrapport en de persberichten hieronder! Tevens kunt u de winnende werkstukken inzien.
Ook volgend jaar zijn er bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen weer profielwerkstukprijzen te winnen.