De prestigieuze Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek (50.000 Euro) wordt jaarlijks beschikbaar gesteld door IPN in samenwerking met NWO.
De jury (Prof. dr. J.C.M. Baeten Prof. dr. H.J. van den Herik en Prof. dr. B.P.F. Jacobs) was unaniem in haar oordeel en acht Dr. M.B. van Riemsdijk een waardige recipiënt van de Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek 2014.
Birna van Riemsdijk is Universitair Docent aan de Technische Universiteit Delft bij de afdeling Intelligent Systems.
De prijs wordt haar toegekend voor haar veelzijdig Prof. dr. H.J. van den Herik en Prof. dr. B.P.F. Jacobs) was unaniem in haar oordeel en acht Dr. M.B. van Riemsdijk een waardige recipiënt van de Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek 2014.
Birna van Riemsdijk is Universitair Docent aan de Technische Universiteit Delft bij de afdeling Intelligent Systems.
De prijs wordt haar toegekend voor haar veelzijdig vernieuwend en relevant onderzoek op het gebied norm-compliance - vormgegeven in het software concept SAEP (Socially Adaptive Electronic Partner)haar outreach en haar maatschappelijke betrokkenheid.
De prijs bestaat uit 50.000 Eurovrij te besteden voor onderzoek in de ICT.
De prijs is bedoeld voor een wetenschappelijk onderzoekerniet ouder dan 40 jaardie vernieuwend onderzoek op zijn naam heeft staan of die een wetenschappelijke doorbraak in de ICT heeft bewerkstelligden is bedoeld als eerbetoon aan zijn/haar persoon en als promotie van het vakgebied ICT. Bij de selectie is meegewogen of de onderzoeker getoond heeft in staat te zijn behaalde resultaten in begrijpelijke taal aan het publiek duidelijk te maken. De winnaar van de prijs wordt betrokken worden bij een door NWO uit te brengen poster met een toegankelijke uitleg van het bekroonde werk en het belang ervanter verspreiding op scholen of andere instellingen.
De uitreiking van de prijs vindt plaats tijdens de ICT.OPEN op 24 maart 2015. Zie: http://www.ictopen2015.nl
Lees meer over Birna van Riemsdijk in het persbericht: