ZKH Prins Constantijn van Oranje in gesprek met Alexander Rinnooy Kan over de ontbundeling van de economie
Op vrijdagmiddag 15 april werden vier scriptiepijzen van 2.000 Euro uitgereikt en drie eervolle vermeldingen toegekend aan studenten die een scriptie hadden geschreven over een internetgerelateerd onderwerp. De uitreiking was gekoppeld aan een themabijeenkomst over de ontbundeling van de economie. ZKH Prins Constantijn van Oranje sprak voor een volle aula met Alexander Rinnooy Kan voorzitter van de KHMW. Tevens trad op als spreker Arnold Roosendaal voorzitter van de KHMW. Tevens trad op als spreker Arnold Roosendaal Scientist specialist Strategy & Policy for the Information Society bij TNO.
De prijzen worden ter beschikking gesteld door: GoogleBrinkhofSIDN fonds en Greenhost.
Google is een wereldleider in technologie en focust op het verbeteren van de manier waarop mensen in contact komen met informatie. Google’s innovaties in zoeken en adverteren op internet hebben er toe geleid dat Google’s website een essentieel onderdeel van het internet is en dat het merk behoort tot één van de meest bekende ter wereld.
Brinkhof is een in Amsterdam gevestigd advocatenkantoor dat is gespecialiseerd in technologiecommunicatie en marktregulering.
SIDN fonds staat voor een sterk internet voor iedereen. SIDN fonds is een onafhankelijk fonds dat in 2014 op initiatief van SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland) is opgericht.
Greenhost is een internet service provider die haar eigen netwerk beheert en onderhoudten bekend is in de ‘circumvention technology’ en in het mensenrechten netwerk. Greenhost ontwikkelt en ondersteunt meerdere projecten die gericht zijn op de bescherming van digitale rechten en privacy.
In de categorie Internet & Economie ontving Katharina Schmitz (UM) voor haar scriptie “Interactivity in Online Environments - A Solution for Everyone? Exploring the appeal of interactive pension planners” de prijs uit handen van Pim van der FeltzCEO Google Benelux.
In de categorie Internet & Recht ontving Sam van Velze (UvA) vvoor haar scriptie “Communication to a New Public? A Critical Analysis of the CJEU’s ‘New Public’ Criterion in European Copyright Law” de prijs uit handen van Remy ChavannesBrinkhof.
In dezelfde categorie werden eervolle vermeldingen toegekend aan Karlijn de Leeuw (TU) voor haar scriptie “Kinderpornografiebezit & Technologische Ontwikkelingen. Een onderzoek naar de in de rechtspraak ontwikkelde uitgangspunten betreffende het grootschalige karakter en de diverse digitale modaliteiten van kinderpornografiebezit” en Claudia Quelle (TU)voor haar scriptie “The Data Protection Impact Assessment. What can it contribute to data protection?”.
In de categorie Internet & Maatschappij- of Geesteswetenschappen ontving Loes Derks van de Ven (RUN) voor haar scriptie “Meeting the Privacy Movement. Dissent in the Digital Age” de prijs uit handen van Eddy Schuyerbestuursvoorzitter SIDN fonds.
In deze categorie ontving Tessa Pijnaker van de UvA een eervolle vermelding voor haar scriptie “African Heroes. Tech entrepreneurs and the production of the tech space in Accra”.
In de categorie Internet & Technische Wetenschappen ontving Moritz Müller (UT) voor zijn scriptie “SIDekICk. SuspIcious DomaIn Classification in the .nl Zone” de prijs uit handen van Sascha van Geffendirecteur Greenhost.
De vier prijswinnaars presenteerden kort hun scriptie. Hierna bepaalde het publiek dat de publieksprijs van 500 Euro voor de beste presentatie werd toegekend aan Sam van Velze.
Meer weten over de bekroonde scripties? U kunt alle zeven scripties en de juryrapporten hieronder inzien.