Archief

Het archief van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen is ondergebracht in het Noord-Hollands Archief in Haarlem. Contact: mailto:info@noord-hollandsarchief.nl

Archiefcommissie KHMW

In 2019 is een archiefcommissie ingesteld, bestaande uit leden en directeuren van de KHMW, om een inventarisatie te maken van de bibliotheek in het Hodshon Huis. De samenstelling van deze commissie is als volgt:

Prof. mr. A. (Arend) Soeteman (voorzitter)

Prof. dr. F.A. (Frits) Berends

Prof. dr. J.W. (Jan Willem) Gunning

Mr. dr. drs. J.C. (Arine) van der Lely-van der Steur

Jkvr. mr. P. (Pauline) van Lennep

Dr. J. (Jan) Spoelder

Over de werkzaamheden van de archiefcommissie verscheen een kort stuk in het KHMW-jaarverslag 2019: De Archiefcommissie

Help de NDT met het vinden van experts


Diverse knelpunten en ongelijkheden in onze samenleving komen tijdens de coronacrisis extra duidelijk naar voren. Zo ook bij de middengroepen in Nederland. Het thema van de aankomende DenkTank 'een beter perspectief voor de middengroepen in Nederland' is dan ook uiterst relevant. “De burger in het middensegment moet doortrappen, of raakt anders achterop”, aldus Godfried Engbersen, hoogleraar Algemene Sociologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en werkzaam voor de WRR. Als keynote spreker van de NDT Voorjaarsdag zette hij het alumninetwerk aan het denken en discussiëren. 
De NDT vormt momenteel een mooie en interessante coalitie van themapartners. Mocht u potentiële experts kennen die écht betrokken zouden moeten zijn bij de Nationale DenkTank 2020, mail dan naar a.debrouwer@nationale-denktank.nl