Bij haar 250-jarig bestaan in 2002 heeft de Hollandsche Maatschappij het boek MAPPAE MUNDI uitgegeven gewijd aan de lange geschiedenis van de verhouding tussen mens en milieu.
De uitgave Naar een vierde regime vormt de neerslag van de gelijknamige conferentie gehouden op 6 december 2007 in het Hodshon Huis te Haarlem. De conferentie werd georganiseerd door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

Uitgave: Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (mogelijk gemaakt door het Jan Brouwer Fonds)
Tekstredactie: Boudi Dortland, Fiet Heijne Makkreel en Frans Saris
Omslag: 4 Globes ‘Bevolkingsdichtheid’ met dank aan Kees Klein Goldewijk (MND)
Drukkerij: StyleMathôtHaarlem
ISBN Nummer: 978-90-78396-04-8
September 2008
Exemplaren van deze uitgave kunnen zolang de voorraad strekt worden besteld bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. De uitgave is ook te downloaden.
Op onze website zijn nog video-opnamen van de conferentie te bekijken.
Haarlem
ISBN Nummer: 978-90-78396-04-8
September 2008
Exemplaren van deze uitgave kunnen zolang de voorraad strekt worden besteld bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. De uitgave is ook te downloaden.
Op onze website zijn nog video-opnamen van de conferentie te bekijken.