De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen verwelkomt in 2015 23 nieuwe directeuren 25 nieuwe leden en 4 nieuwe buitenlandse leden.
Nieuwe directeuren benoemd bij de Winterlezing op 14 februari 2015
Drs. Y.D. Albrecht MPhildirecteur De Balie
Mevr. A. Aris MSc MBAdirecteur De Balie
Mevr. A. Aris MSc MBAcommissarisadjunct-professor INSEAD
De heer A.D. Boerpresident en CEO Royal Ahold
Mevr. Drs. C. Broersdirecteur Hermitage en De Nieuwe kerk Amsterdam
Drs. F.J. van Bruggenhoofddirecteur ANWB
Drs. Th.J.A.M. de Bruijnwethouder FinanciënVerkeerVervoer en Milieu (D66) gemeente Den Haag
Mevr. A. Demeesterdirecteur Frans Hals Museum en De Hallen
Mr. S. HepkemaChief Governance and Compliance Officer SBM Offshore
J.J.G. Houbendirecteur-bestuurder Stichting Cultuur-Ondernemen
Mevr. A. Jankovicheigenaar Spark Optimus media consultants
Drs. J.A. KlarenbeekGevolmachtigd Minister/Plaatsvervangend Chef de Poste Zr Ms Ambassade Rome
Dr. ir. C.L. Krijgerdirecteur beleidsontwikkeling en -ondersteuning NWO
Drs. G.J. LankhorstCEO GasTerra B.V.
Dr. B.J. Lommertsdirecteur Latexfalt
Mevr. Mr. T.L. Nagelvoorzitter raad van bestuur Theodoor Gilissen Bankiers
Mevr. Ir. A. Nijhof MBACEO Tauw Groep
Mevr. Drs. P.M. Noordervliet-Bolschrijver
Mevr. Jkvr. drs. G.M.C. de Ranitzvoorzitter college van bestuur Hogeschool Inholland
Drs. H.A. SchaperKooijmans Leerstoel Vrede Recht en Veiligheid Universiteit Leiden
Dr. C. Smithuijsenoud-directeur Boekmanstichting
Drs. J.M. UbbensChief Governance and Compliance Officer SBM Offshore
J.J.G. Houbendirecteur-bestuurder Stichting Cultuur-Ondernemen
Mevr. A. Jankovicheigenaar Spark Optimus media consultants
Drs. J.A. KlarenbeekGevolmachtigd Minister/Plaatsvervangend Chef de Poste Zr Ms Ambassade Rome
Dr. ir. C.L. Krijgerdirecteur beleidsontwikkeling en -ondersteuning NWO
Drs. G.J. LankhorstCEO GasTerra B.V.
Dr. B.J. Lommertsdirecteur Latexfalt
Mevr. Mr. T.L. Nagelvoorzitter raad van bestuur Theodoor Gilissen Bankiers
Mevr. Ir. A. Nijhof MBACEO Tauw Groep
Mevr. Drs. P.M. Noordervliet-Bolschrijver
Mevr. Jkvr. drs. G.M.C. de Ranitzvoorzitter college van bestuur Hogeschool Inholland
Drs. H.A. SchaperKooijmans Leerstoel Vrede Recht en Veiligheid Universiteit Leiden
Dr. C. Smithuijsenoud-directeur Boekmanstichting
Drs. J.M. Ubbenschairman Christies Amsterdam BV
Mevr. A.P.M. van der Veer-Vergeercommissaris
Mevr. Drs. M. van der Zwaandirecteur Koninklijk Theater Carré
Nieuwe leden benoemd bij de Winterlezing op 14 februari 2015
Prof. dr. C.W.A.M. Aartshoogleraar politicologie Universiteit Twente
Prof. dr. W. van Anrooijhoogleraar Nederlandse letterkunde tot de romantiek Universiteit Leiden
Mevr. Prof. dr. B.E. Baarsmahoogleraar toegepaste economie Universiteit van Amsterdamdirecteur SEO Economisch Onderzoek
Prof. dr. S.C.M. Bentvelsendirecteur Nikhefhoogleraar hoge energie fysica Universiteit van Amsterdam
Mevr. Prof. dr. M.P. van Dieijen-Visserhoogleraar klinische chemie Universiteit Maastricht
Prof. dr. R.A.M. Fouchierhoogleraar moleculaire virologie Erasmus Universitair Medisch Centrum
Prof. dr. F.A.H. van Harmelenhoogleraar kennisrepresentatie Vrije Universiteit
Mevr. Prof. dr. M.P.C van der HeijdenChief Governance and Compliance Officer SBM Offshore
J.J.G. Houbendirecteur-bestuurder Stichting Cultuur-Ondernemen
Mevr. A. Jankovicheigenaar Spark Optimus media consultants
Drs. J.A. KlarenbeekGevolmachtigd Minister/Plaatsvervangend Chef de Poste Zr Ms Ambassade Rome
Dr. ir. C.L. Krijgerdirecteur beleidsontwikkeling en -ondersteuning NWO
Drs. G.J. LankhorstCEO GasTerra B.V.
Dr. B.J. Lommertsdirecteur Latexfalt
Mevr. Mr. T.L. Nagelvoorzitter raad van bestuur Theodoor Gilissen Bankiers
Mevr. Ir. A. Nijhof MBACEO Tauw Groep
Mevr. Drs. P.M. Noordervliet-Bolschrijver
Mevr. Jkvr. drs. G.M.C. de Ranitzvoorzitter college van bestuur Hogeschool Inholland
Drs. H.A. SchaperKooijmans Leerstoel Vrede Recht en Veiligheid Universiteit Leiden
Dr. C. Smithuijsenoud-directeur Boekmanstichting
Drs. J.M. Ubbenschairman Christies Amsterdam BV
Mevr. A.P.M. van der Veer-Vergeercommissaris
Mevr. Drs. M. van der Zwaandirecteur Koninklijk Theater Carré
Nieuwe leden benoemd bij de Winterlezing op 14 februari 2015
Prof. dr. C.W.A.M. Aartshoogleraar politicologie Universiteit Twente
Prof. dr. W. van Anrooijhoogleraar Nederlandse letterkunde tot de romantiek Universiteit Leiden
Mevr. Prof. dr. B.E. Baarsmahoogleraar toegepaste economie Universiteit van Amsterdamdirecteur SEO Economisch Onderzoek
Prof. dr. S.C.M. Bentvelsendirecteur Nikhefhoogleraar hoge energie fysica Universiteit van Amsterdam
Mevr. Prof. dr. M.P. van Dieijen-Visserhoogleraar klinische chemie Universiteit Maastricht
Prof. dr. R.A.M. Fouchierhoogleraar moleculaire virologie Erasmus Universitair Medisch Centrum
Prof. dr. F.A.H. van Harmelenhoogleraar kennisrepresentatie Vrije Universiteit
Mevr. Prof. dr. M.P.C van der Heijdenhoogleraar comparative urban history Universiteit Leiden
Prof. dr. W.E. Henninkhoogleraar farmaceutische technologie Universiteit Utrecht
Mevr. Prof. dr. S. Janssenhoogleraar sociologie van media en cultuur Erasmus Universiteit Rotterdam
Mevr. Prof. dr. C. Kemnerhoogleraar biologische ontwikkelingspsychologie Universiteit Utrecht en UMC Utrecht
Mevr. Prof. dr. M.G. Kemperinkhoogleraar moderne Nederlandse letterkunde Rijksuniversiteit Groningen
Prof. dr. C. van der Kooihoogleraar westerse systematische theologie Vrije Universiteit
Prof. dr. H.G.M. Leufkenshoogleraar farmaco-epidemiologie Universiteit Utrecht
Prof. dr. ir. M.C.M. van Loosdrechthoogleraar water- en milieubiotechnologie Technische Universiteit Delft
Prof. dr. N.J. Lopes Cardozohoogleraar science and technology of nuclear fusion Technische Universiteit Eindhoven
Prof. mr. M.A. Lothhoogleraar privaatrecht Tilburg University
Prof. dr. J. Memelinkhoogleraar plantencelfysiologie Universiteit Leiden
Prof. dr. H.L.G.J. Merkelbachhoogleraar rechtspsychologie Universiteit Maastricht
Mevr. Prof. dr. J. MesmanChief Governance and Compliance Officer SBM Offshore
J.J.G. Houbendirecteur-bestuurder Stichting Cultuur-Ondernemen
Mevr. A. Jankovicheigenaar Spark Optimus media consultants
Drs. J.A. KlarenbeekGevolmachtigd Minister/Plaatsvervangend Chef de Poste Zr Ms Ambassade Rome
Dr. ir. C.L. Krijgerdirecteur beleidsontwikkeling en -ondersteuning NWO
Drs. G.J. LankhorstCEO GasTerra B.V.
Dr. B.J. Lommertsdirecteur Latexfalt
Mevr. Mr. T.L. Nagelvoorzitter raad van bestuur Theodoor Gilissen Bankiers
Mevr. Ir. A. Nijhof MBACEO Tauw Groep
Mevr. Drs. P.M. Noordervliet-Bolschrijver
Mevr. Jkvr. drs. G.M.C. de Ranitzvoorzitter college van bestuur Hogeschool Inholland
Drs. H.A. SchaperKooijmans Leerstoel Vrede Recht en Veiligheid Universiteit Leiden
Dr. C. Smithuijsenoud-directeur Boekmanstichting
Drs. J.M. Ubbenschairman Christies Amsterdam BV
Mevr. A.P.M. van der Veer-Vergeercommissaris
Mevr. Drs. M. van der Zwaandirecteur Koninklijk Theater Carré
Nieuwe leden benoemd bij de Winterlezing op 14 februari 2015
Prof. dr. C.W.A.M. Aartshoogleraar politicologie Universiteit Twente
Prof. dr. W. van Anrooijhoogleraar Nederlandse letterkunde tot de romantiek Universiteit Leiden
Mevr. Prof. dr. B.E. Baarsmahoogleraar toegepaste economie Universiteit van Amsterdamdirecteur SEO Economisch Onderzoek
Prof. dr. S.C.M. Bentvelsendirecteur Nikhefhoogleraar hoge energie fysica Universiteit van Amsterdam
Mevr. Prof. dr. M.P. van Dieijen-Visserhoogleraar klinische chemie Universiteit Maastricht
Prof. dr. R.A.M. Fouchierhoogleraar moleculaire virologie Erasmus Universitair Medisch Centrum
Prof. dr. F.A.H. van Harmelenhoogleraar kennisrepresentatie Vrije Universiteit
Mevr. Prof. dr. M.P.C van der Heijdenhoogleraar comparative urban history Universiteit Leiden
Prof. dr. W.E. Henninkhoogleraar farmaceutische technologie Universiteit Utrecht
Mevr. Prof. dr. S. Janssenhoogleraar sociologie van media en cultuur Erasmus Universiteit Rotterdam
Mevr. Prof. dr. C. Kemnerhoogleraar biologische ontwikkelingspsychologie Universiteit Utrecht en UMC Utrecht
Mevr. Prof. dr. M.G. Kemperinkhoogleraar moderne Nederlandse letterkunde Rijksuniversiteit Groningen
Prof. dr. C. van der Kooihoogleraar westerse systematische theologie Vrije Universiteit
Prof. dr. H.G.M. Leufkenshoogleraar farmaco-epidemiologie Universiteit Utrecht
Prof. dr. ir. M.C.M. van Loosdrechthoogleraar water- en milieubiotechnologie Technische Universiteit Delft
Prof. dr. N.J. Lopes Cardozohoogleraar science and technology of nuclear fusion Technische Universiteit Eindhoven
Prof. mr. M.A. Lothhoogleraar privaatrecht Tilburg University
Prof. dr. J. Memelinkhoogleraar plantencelfysiologie Universiteit Leiden
Prof. dr. H.L.G.J. Merkelbachhoogleraar rechtspsychologie Universiteit Maastricht
Mevr. Prof. dr. J. Mesmanhoogleraar diversiteit in opvoeding en ontwikkeling Universiteit Leiden
Mevr. Prof. dr. J.J. Meulmanhoogleraar toegepaste statistiek Universiteit Leiden
Mevr. Prof. dr. J.E.J. Prinshoogleraar recht en informatisering Tilburg University
Prof. dr. H. te Veldehoogleraar vaderlandse geschiedenis Universiteit Leiden
Mevr. Prof. dr. B. Vishoogleraar politieke besluitvorming Vrije Universiteit
Prof. dr. R.G.F. Visserhoogleraar plantenveredeling Wageningen Universiteit
Nieuwe buitenlandse leden benoemd bij de Winterlezing op 14 februari 2015
Prof. dr. R.J. van Glabbeekhoogleraar informaticai.h.b. formele methodenNICTA and University van NSWSydneyAustralië
Prof. dr. J. GoereeProfessor organizational designChief Governance and Compliance Officer SBM Offshore
J.J.G. Houbendirecteur-bestuurder Stichting Cultuur-Ondernemen
Mevr. A. Jankovicheigenaar Spark Optimus media consultants
Drs. J.A. KlarenbeekGevolmachtigd Minister/Plaatsvervangend Chef de Poste Zr Ms Ambassade Rome
Dr. ir. C.L. Krijgerdirecteur beleidsontwikkeling en -ondersteuning NWO
Drs. G.J. LankhorstCEO GasTerra B.V.
Dr. B.J. Lommertsdirecteur Latexfalt
Mevr. Mr. T.L. Nagelvoorzitter raad van bestuur Theodoor Gilissen Bankiers
Mevr. Ir. A. Nijhof MBACEO Tauw Groep
Mevr. Drs. P.M. Noordervliet-Bolschrijver
Mevr. Jkvr. drs. G.M.C. de Ranitzvoorzitter college van bestuur Hogeschool Inholland
Drs. H.A. SchaperKooijmans Leerstoel Vrede Recht en Veiligheid Universiteit Leiden
Dr. C. Smithuijsenoud-directeur Boekmanstichting
Drs. J.M. Ubbenschairman Christies Amsterdam BV
Mevr. A.P.M. van der Veer-Vergeercommissaris
Mevr. Drs. M. van der Zwaandirecteur Koninklijk Theater Carré
Nieuwe leden benoemd bij de Winterlezing op 14 februari 2015
Prof. dr. C.W.A.M. Aartshoogleraar politicologie Universiteit Twente
Prof. dr. W. van Anrooijhoogleraar Nederlandse letterkunde tot de romantiek Universiteit Leiden
Mevr. Prof. dr. B.E. Baarsmahoogleraar toegepaste economie Universiteit van Amsterdamdirecteur SEO Economisch Onderzoek
Prof. dr. S.C.M. Bentvelsendirecteur Nikhefhoogleraar hoge energie fysica Universiteit van Amsterdam
Mevr. Prof. dr. M.P. van Dieijen-Visserhoogleraar klinische chemie Universiteit Maastricht
Prof. dr. R.A.M. Fouchierhoogleraar moleculaire virologie Erasmus Universitair Medisch Centrum
Prof. dr. F.A.H. van Harmelenhoogleraar kennisrepresentatie Vrije Universiteit
Mevr. Prof. dr. M.P.C van der Heijdenhoogleraar comparative urban history Universiteit Leiden
Prof. dr. W.E. Henninkhoogleraar farmaceutische technologie Universiteit Utrecht
Mevr. Prof. dr. S. Janssenhoogleraar sociologie van media en cultuur Erasmus Universiteit Rotterdam
Mevr. Prof. dr. C. Kemnerhoogleraar biologische ontwikkelingspsychologie Universiteit Utrecht en UMC Utrecht
Mevr. Prof. dr. M.G. Kemperinkhoogleraar moderne Nederlandse letterkunde Rijksuniversiteit Groningen
Prof. dr. C. van der Kooihoogleraar westerse systematische theologie Vrije Universiteit
Prof. dr. H.G.M. Leufkenshoogleraar farmaco-epidemiologie Universiteit Utrecht
Prof. dr. ir. M.C.M. van Loosdrechthoogleraar water- en milieubiotechnologie Technische Universiteit Delft
Prof. dr. N.J. Lopes Cardozohoogleraar science and technology of nuclear fusion Technische Universiteit Eindhoven
Prof. mr. M.A. Lothhoogleraar privaatrecht Tilburg University
Prof. dr. J. Memelinkhoogleraar plantencelfysiologie Universiteit Leiden
Prof. dr. H.L.G.J. Merkelbachhoogleraar rechtspsychologie Universiteit Maastricht
Mevr. Prof. dr. J. Mesmanhoogleraar diversiteit in opvoeding en ontwikkeling Universiteit Leiden
Mevr. Prof. dr. J.J. Meulmanhoogleraar toegepaste statistiek Universiteit Leiden
Mevr. Prof. dr. J.E.J. Prinshoogleraar recht en informatisering Tilburg University
Prof. dr. H. te Veldehoogleraar vaderlandse geschiedenis Universiteit Leiden
Mevr. Prof. dr. B. Vishoogleraar politieke besluitvorming Vrije Universiteit
Prof. dr. R.G.F. Visserhoogleraar plantenveredeling Wageningen Universiteit
Nieuwe buitenlandse leden benoemd bij de Winterlezing op 14 februari 2015
Prof. dr. R.J. van Glabbeekhoogleraar informaticai.h.b. formele methodenNICTA and University van NSWSydneyAustralië
Prof. dr. J. GoereeProfessor organizational designUniversiteit Zürich
Prof. dr. A.T. Graftonhoogleraar Europese geschiedenisPrinceton University
Dr. D.G. van Reybrouckvan 2011-2012 Cleveringa leerstoel Leiden