Schouhamer Immink Fonds

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen beheert drie zelfstandige stichtingen: de Stichting Jan Brouwer Fonds, de Dr. Saal van Zwanenberg Stichting en de Stichting Eizenga-Van Oosten Fonds. Daarnaast beheert de KHMW zes Fondsen op Naam: het Pieter Langerhuizen Lambertuszoon Fonds, het Dr. W.J.E. Voet Fonds, het Van der Knaap Fonds, het Mr. J.C. Baak Fonds, het Wim Drees Fonds en het Schouhamer Immink Fonds. Op deze pagina stellen we het Schouhamer Immink Fonds aan u voor.

Kees Schouhamer Immink

Het Schouhamer Immink Fonds is ontstaan uit een schenking van prof. dr. dr.h.c. ir. K.A. (Kees) Schouhamer Immink, em. hoogleraar informatie theorie aan de Universiteit Essen-Duisburg, president van Turing Machines BV Rotterdam en lid van de KHMW. Uit het Fonds wordt sinds 2020 elke twee jaar de Kees Schouhamer Immink Proefschriftprijs voor technische computerkunde en telecommunicatie in brede zin toegekend.

Lees hier meer over de Kees Schouhamer Immink Proefschriftprijs.