Loes Keijsers ontvangt de J.C. Ruigrok Prijs dit jaar bestemd voor onderzoek op het gebied van de menswetenschappen voor haar proefschrift “Does your mother know? Parent-child communication about adolescent daily activities”.
voor haar proefschrift “Does your mother know? Parent-child communication about adolescent daily activities”.
Loes Keijsers is in september 2010 cum laude gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht en werkt nu als post-doc aan de UUResearch Center Adolescent Development.
Haar proefschrift omvat verschillende benaderingen om relaties tussen ouders en adolescenten en ouderlijke supervisie te bestuderen en gebruikt verschillende methoden om ouder-kind relaties en ouderlijke supervisie aan de ene kant en jeugdcriminaliteit aan de andere kant te analyseren. Eén van de conclusies is dat jeugdcriminaliteit vooral voorspeld wordt door de geneigdheid van adolescenten om belangrijke onderwerpen met hun ouders te bespreken en minder door de neiging van ouders om allerlei vragen aan hun kinderen te stellen of hun gedrag te controleren.
Dat Loes Keijsers op zo jonge leeftijd een origineel en meer dan uitstekend proefschrift heeft weten te schrijven maakte veel indruk op de jury. De juryleden vonden het boek prettig lezencreatief en sprankelend geschreven en tegelijkertijd uitstekend wetenschappelijk onderbouwd. De onderzoeker staat heel duidelijk boven de stofweet wat ze onderzoekthoe ze het doet en waarom ze het doet.

De J.C. Ruigrok Stichting stelt jaarlijks drie prijzen van elk 12.000 euro beschikbaar voor onderzoekers die niet langer dan vier jaar geleden zijn gepromoveerd. Dit zijn de J.C. Ruigrok Prijs (dit jaar op het gebied van de menswetenschappen)de Keetje Hodshon Prijs (dit jaar op het gebied van de historische wetenschappen) en de Van Marum Prijs (dit jaar op het gebied van de milieuwetenschappen). Toekenning van de prijzen geschiedt door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.
De feestelijk prijsuitreiking is op 1 juli a.s. in het Hodshon Huis te Haarlem. De prijzen worden uitgereikt door de voorzitter van de J.C. Ruigrok Stichtingmevrouw Dr. A.H. van Stegerenin aanwezigheid van de voorzitter van de Hollandsche MaatschappijDr. A.H.G. Rinnooy Kandie de bijeenkomst voorzit.