De prijs ter bekroning van onderzoek op het terrein van de economische en sociale geografie in brede zin alsmede op het terrein van de stedelijke en regionale economie ging naar Hans Koster voor zijn proefschrift The Internal structure of Cities ging naar Hans Koster voor zijn proefschrift The Internal structure of Citiesthe economics of AgglomerationAmenities and Accessibility (VU 2013).
De Van der Knaap Prijs10.000 Euro en de medaille van de KHMWis bedoeld als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers die in het jaar van toekenning niet langer dan vier jaar geleden zijn gepromoveerd. De prijs is ingesteld op initiatief van en wordt gesponsord door Prof. dr. G.A. van der Knaaplid van de KHMW en oud-hoogleraar economische en sociale geografie Erasmus Universiteit Rotterdam.
De prijs werd uitgereikt door Alexander Rinnooy Kanvoorzitter KHMWin de Blauwe Zaal van het Hodshon Huis. Pieter Tordoir hoogleraar economische geografie en economische planologie aan de Universiteit van Amsterdamgaf een inspirerende voordracht over de dynamiek in de stedelijke structuur van Nederland vanuit een geografisch perspectief.
Het proefschrift van prijswinnaar Hans Koster levert een vernieuwende bijdrage aan het operationaliseren van het begrip agglomeratievoordelen alsook aan de conceptuele ontwikkeling hiervan. Een nieuw element in dit proefschrift is de aandacht voor de betekenis van de dienstensector in dit verband en in het bijzonder de rol die kantoren van multinationale ondernemingen spelen.
Meer weten? Lees dan het volledig juryverslag hieronder.
Dr. H.R.A. Koster is thans als universitair docent werkzaam aan de VU en ook verbonden als Research Fellow met het Tinbergen Instituut en als Research Associate met het Spatial Economics Research Centre op de London School of Economics.
'Lucida Sans'VerdanaTahomasans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px;">oud-hoogleraar economische en sociale geografie Erasmus Universiteit Rotterdam.
De prijs werd uitgereikt door Alexander Rinnooy Kanvoorzitter KHMWin de Blauwe Zaal van het Hodshon Huis. Pieter Tordoir hoogleraar economische geografie en economische planologie aan de Universiteit van Amsterdamgaf een inspirerende voordracht over de dynamiek in de stedelijke structuur van Nederland vanuit een geografisch perspectief.
Het proefschrift van prijswinnaar Hans Koster levert een vernieuwende bijdrage aan het operationaliseren van het begrip agglomeratievoordelen alsook aan de conceptuele ontwikkeling hiervan. Een nieuw element in dit proefschrift is de aandacht voor de betekenis van de dienstensector in dit verband en in het bijzonder de rol die kantoren van multinationale ondernemingen spelen.
Meer weten? Lees dan het volledig juryverslag hieronder.
Dr. H.R.A. Koster is thans als universitair docent werkzaam aan de VU en ook verbonden als Research Fellow met het Tinbergen Instituut en als Research Associate met het Spatial Economics Research Centre op de London School of Economics.