Op 12 december 2007 bracht de Prins van Oranje een werkbezoek aan de Maatschappij in zijn functie van Protector (beschermheer) van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.
' Het bezoek was tevens een eerste kennismaking van de Prins met het werk van onze Maatschappij. Bij dat bezoek benadrukte de voorzitter de historische banden met het Koninklijk Huis en gaf een inleiding over de structuur en doelstelling van de Maatschappij. De secretarissen gaven een uiteenzetting over het uitvoerige prijzenprogramma. Een belangrijk punt vormde daarna het gesprek over De Jonge Maatschappij. Lindy Santegoetslid van het coördinatieteamzette daarbij de doelstelling van De Jonge Maatschappij uiteen: denken buiten bestaande kaderszette daarbij de doelstelling van De Jonge Maatschappij uiteen: denken buiten bestaande kadersin samenspraak met en gevoed door expertise van de leden en directeuren van onze Maatschappij. Vervolgens werd met de Prins gesproken over een aantal onderwerpen die door De Jonge Maatschappij zou kunnen worden uitgewerkt. Na een inspirerende gedachtewisseling werd gekozen voor een onderwerp op het gebied van de ruimtelijke ordening.