De eerste Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek gaat naar Bettina
Speckmann onderzoeker aan de TU Eindhoven. Op 30 november zal zij haar prijs bij een feestelijke uitreiking in het Hodshon Huis te Haarlem in ontvangst nemen.
Zij doet onder andere onderzoek naar de wiskunde achter geografische informatiesystemen en de informatica achter cartografie. De Nederlandse prijs voor ICT-onderzoek - een unieke prijs voor jonge ICT-onderzoekers - is een initiatief van het ICT-onderzoek Platform Nederland (IPN) en NWO Exacte Wetenschappenbijgestaan door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW). De prijs bestaat uit 50.000 eurobijgestaan door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW). De prijs bestaat uit 50.000 eurovrij te besteden aan ICT-onderzoek.