Schrijf nu een essay over het thema "Van wie is de stad?"en win een gouden medaille.
Alweer voor de derde keer schrijft de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen een Prijsvraag uit in samenwerking met de NRC. Vraagstelling is dit jaar "Van wie is de stad?" U kunt uw essay van maximaal 3000 woorden indienen bij het secretariaat van de KHMWbij voorkeur per e-mail secretaris@khmw.nl. Uiterste inzenddatum is 15 juni. Het winnende essay wordt dit najaar gepubliceerd in de NRC en bekroond met de originele gouden prijsvraagmedaille! De prijsuitreiking vindt plaats op vrijdagmiddag 12 oktober in het Hodshon Huis.
Aankondiging van de Prijsvraag tevens in de NRC op zaterdag 7 april.
De jury is als volgt samengesteld:
Dr. J. Gadet (planoloog bij de Dienst Ruimtelijke Ordening van Amsterdam)
Mr. E.E. van der Laan (burgemeester van Amsterdam)
Mevr. Prof. dr. M.J. Trappenburg (Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschappen en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam)
Prof. dr. P. Winsemius (lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid)
De voorzitter van het bestuur van de KHMWde secretaris geestes- en maatschappijwetenschappen en de secretaris natuurwetenschappen maken ambtshalve deel uit van de commissie. De heer Huygende secretaris geestes- en maatschappijwetenschappen en de secretaris natuurwetenschappen maken ambtshalve deel uit van de commissie. De heer Huygenchef opinie van de NRCtreedt op als adviseur van de jury.