Onder grote belangstelling vond maandagmiddag 25 november de eerste Spaarnelezing plaats in de Doopsgezinde Kerk in de Frankestraat in Haarlem.
De bijeenkomst werd voorgezeten door de Haarlemse journalist en publicist Ziggy Klazes. De ruim 300 aanwezigen - genodigden van Teylers Museum en de KHMWburgers uit Haarlem en omgeving die via het Haarlems Dagblad een kaartje hadden weten te bemachtigen en een groep scholieren van het ECL en het Stedelijk Gymnasium - genoten van de lezingen over Newton door twee prominente sprekers: Frans van Lunteren en Robbert Dijkgraaf. Van Lunteren is hoogleraar geschiedenis van de natuurwetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam en bekleedt de Teylers leerstoel in hetzelfde vakgebied aan de Universiteit Leiden. Dijkgraaf is directeur van het Institute for Advanced Study in PrincetonLeon Levy Professor aan hetzelfde instituut en universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is bij het grote publiek bekend door zijn optreden bij De Wereld Draait Door. Beide sprekers benadrukten de veelzijdigheid van Newtons werk. Zij gaven het publiek een boeiende en verrassende blik op Newton als wetenschapper én als mens.
Een volgend hoogtepunt van de middag was de overdracht van een uiterst zeldzame en kostbare eerste druk van Newtons bekendste boekLeon Levy Professor aan hetzelfde instituut en universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is bij het grote publiek bekend door zijn optreden bij De Wereld Draait Door. Beide sprekers benadrukten de veelzijdigheid van Newtons werk. Zij gaven het publiek een boeiende en verrassende blik op Newton als wetenschapper én als mens.
Een volgend hoogtepunt van de middag was de overdracht van een uiterst zeldzame en kostbare eerste druk van Newtons bekendste boekde Philopsophiae Naturalis Principia Mathematica oftewel de wiskundige beginselen van de natuurfilosofie. Alexander Rinnooy Kan overhandigde het boek namens de KHMW aan Marjan Scharloodirecteur van Teylers Museum. Met deze bruikleen zal het boek toegankelijk worden voor een groot publiek. Het boek wordt volgende zomer tentoongesteld in Teylers Museum en is vanaf heden al digitaal in te zien via de website van het museum.
Was u niet bij de Spaarnelezing en bent u benieuwd naar de lezingen van Van Lunteren en Dijkgraaf? Wilt u lezingen nog een keer horen? Dat kan via deze link
De Spaarnelezing is een gezamenlijk initiatief van Teylers Museum en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Deze twee wetenschappelijke instituten worden slechts gescheiden door het Spaarne en slaan met de Spaarnelezing een brug tussen wetenschap en samenleving. Zij geven hiermee vorm aan een van de doelen waaraan zij hun bestaansrecht oorspronkelijk aan te danken hebben: het toegankelijk maken van de wetenschap voor een breed publiek. Het is de bedoeling over twee jaar weer een Spaarnelezing te organiseren.