Hogeschool Inholland vestigt in samenwerking met de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en de Gemeente Haarlem op de vestiging Inholland Haarlem een bijzonder lectoraat.

hogeschool-inholland-2-jpg

Dr. Thomas Kampen start in september 2016 als bijzonder lector Stimulering Gezonde Samenleving. In deze aanstelling doet hij onderzoek naar de praktische mogelijkheden en onmogelijkheden van de participatiesamenleving en wat dat betekent voor de professionals die wij opleiden. Centraal staat het vormgeven van de verbinding tussen de sociale en gezondheidsprofessies: een meer integrale benadering waarin de mens zelf het uitgangspunt is en niet de afzonderlijke problemen waar hij of zij tegenaan loopt. Het onderzoeksprogramma geeft via kennisontwikkeling en -circulatie een impuls aan onderwijs en werkveld om in te spelen op de maatschappelijke transities.

Over het lectoraat

Hogeschool Inholland vestigt in samenwerking met de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) en de Gemeente Haarlem op de vestiging Inholland Haarlem een bijzonder lectoraat. Het onderzoeksprogramma van het bijzonder lectoraat wordt verbonden met maatschappelijke vraagstukken en onderzoeksthema’s in de regio van de stad Haarlem. Het sluit aan bij de actieve bijdrage die Inholland - samen met de beroepspraktijk en stakeholders - wil leveren aan het realiseren van een gezonde samenleving. Een samenleving die steeds meer vraagt om zelfmanagement en empowerment van alle burgers, waarvoor een meer integrale benadering van zorg en welzijn nodig is.

De lector gaat onderzoek doen naar de betekenis van de eisen die de participatiesamenleving stelt aan het welzijn en de gezondheid van burgers. Het gaat om de grenzen en mogelijkheden van zelfredzaamheid van burgers in en met hun omgeving. Op welke wijze kunnen sociale en gezondheidsprofessionals burgers hierin ondersteunen en stimuleren?

Het onderzoeksprogramma krijgt in de komende maanden verder vorm in samenwerking met de KHMW, de Gemeente Haarlem en de overige lectoraten in Haarlem. Parallel hieraan wordt door het lectoraat en de kenniskring actief geparticipeerd in de ontwikkeling en actualisering van onderwijs: wat betekenen de veranderingen in de samenleving en de integrale benadering van zorg en welzijn voor het onderwijs en welke professional is er in de nabije toekomst nodig?

Ervaring

Thomas Kampen studeerde sociologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 2014 op de dissertatie Verplicht vrijwilligerswerk: ervaringen van bijstandscliënten met een tegenprestatie voor hun uitkering. Tijdens zijn promotie heeft hij bij de UvA als docent gewerkt. Momenteel is hij werkzaam als universitair docent bij de Universiteit voor Humanistiek waar hij een grootschalig onderzoek uitvoert naar de transities in het sociale domein.

Voor meer informatie of interviewaanvragen, neem contact op met:

Marijn van Hulzen, persvoorlichter Inholland Haarlem
M: 0615279534, E: marijn.vanhulzen@inholland.nl

Of met:

Bianca van Kester, beleidsadviseur onderzoek, domein Gezondheid, Sport en Welzijn
M: 0610474792, E: bianca.vankester@inholland.nl