J.C. Baak Fonds

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen beheert drie zelfstandige stichtingen: de Stichting Jan Brouwer Fonds, de Dr. Saal van Zwanenberg Stichting en de Stichting Eizenga-Van Oosten Fonds. Daarnaast beheert de KHMW zes Fondsen op Naam: het Pieter Langerhuizen Lambertuszoon Fonds, het Dr. W.J.E. Voet Fonds, het Van der Knaap Fonds, het Mr. J.C. Baak Fonds, het Wim Drees Fonds en het Schouhamer Immink Fonds. Op deze pagina stellen we het J.C. Baak Fonds aan u voor.

 

Uit de nalatenschap van de jurist Jan Carel Baak (1897-1945) werd eind jaren ‘70 de Baak Prijs ingesteld met de oprichting van de J.C. Baak Stichting. Vanaf 2025 wordt het aantal uitgebreid tot twee prijzen. Het leven van Jan Carel Baak stond in het teken van een vreedzaam samenleven van volkeren. De naar hem vernoemde prijzen staan ook in het teken daarvan. Op initiatief van de toenmalige voorzitter prof. Kooijmans is de Haarlemse stichting in 2010 ondergebracht bij de KHMW als Fonds op Naam. De doelstelling bleef daarbij ongewijzigd. 

Bekijk hier (pagina in bewerking - link wordt binnenkort toegevoegd) een toelichting over het leven van Jan Carel Baak door prof. dr. Leonard Besselink, vml. bestuurslid van de J.C. Baak Stichting en lid van de KHMW.

Lees hier meer over de J.C. Baak Prijzen.