Vanaf haar oprichting heeft de Maatschappij vele publicaties verzorgd.
Op deze pagina staat een overzicht van de meest recente publicaties inclusief de links naar de pdf-bestanden indien beschikbaar.

Jaarverslagen

Sinds 2010 aantrekkelijk vormgegeven met naast een verslag van de activiteiten vele lezenswaardige artikelen. De jaarverslagen zijn hier in te zien als pdf en tevens als hard copy op te vragen bij het secretariaat.

publicaties bekijken

Verhalen rond een foto

Op een beroemde foto uit 1925 zijn vijf Nobelprijswinnaars verenigd aan het Spaarne, ter ere van het gouden doctoraat van de natuurkundige Hendrik Antoon Lorentz. Prof. dr. F. (Frits) Berends, lid van de KHMW, schreef hier in 2014 een prachtig boekje bij getiteld "Verhalen rond een foto".

publicaties bekijken

Biografische Schetsen

De Hollandsche Maatschappij beschikt over meer dan 250 portretten van oud-leden en directeuren, over wie oud-secretaris natuurwetenschappen, Prof. dr. G. (Gerrit) van Dijk korte, inspirerende levensbeschrijvingen heeft opgesteld die zijn gepubliceerd in de reeks "Biografische Schetsen".

publicaties bekijken

Prijsvragen

Van 1753 tot 1917 schreef de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen meer dan 1200 prijsvragen uit over uiteenlopende onderwerpen die vaak een spiegel van de tijdsgeest waren. In 2010 werd deze traditie in ere hersteld en is er jaarlijks - in samenwerking met NRC - een essaywedstrijd over een actueel onderwerp. De winnende essays worden elk jaar uitgegeven in een boekje.

publicaties bekijken

Haarlemse Voordrachten

Jaarlijkse voordrachten bij de Algemene Vergadering in mei, door leden van de Hollandsche Maatschappij. Sinds 1902. Uitgegeven vanaf 1946.

publicaties bekijken

Winterlezingen

Jaarlijkse voordrachten in februari door directeuren van de Hollandsche Maatschappij. Sinds 1986. Uitgegeven vanaf 2009.

publicaties bekijken

Jan Brouwer Conferenties

De Jan Brouwer Conferentie richt zich jaarlijks op de wijze waarop de verschillende generaties in Nederland met elkaar onze samenleving bouwen.
Vanaf 2005 verschenen jaarlijks de verslagen van deze actuele en relevante conferenties.

publicaties bekijken

Onze Tijd

Serie briefwisselingen tussen twee generaties. Leden van de Nationale DenkTank en de Hollandsche Maatschappij reflecteren over tijdloze thema's. 

publicaties bekijken

Publicaties rondom het 250-jarig jubileum

In 2002 bestond de Hollandsche Maatschappij 250 jaar. Dit werd groots gevierd met verschillende symposia en publicaties. HM Koningin Beatrix was aanwezig bij de Haarlemse jubileumvoordrachten, die werden uitgesproken in de Doopsgezinde Kerk in Haarlem. Het predikaat Koninklijk werd verleend ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan.

publicaties bekijken

Grondwetgeving 1795-1806

Voordrachten gehouden bij de presentatie van 'De Staatsregeling van 1805 en de Constitutie van 1806. Bronnen voor de totstandkoming' op 27 maart 1997. Grondwetgeving 1795-1806, Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, 1997. Met bijdragen van L. de Gou, N.C.F. van Sas, W.R.E. Velema, J.Th.J. van den Berg en P. Kooij  ...
publicaties bekijken

Leven en werken van J.G.S. van Breda

Een rijk geïllustreerde biografie over de derde secretaris van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

publicaties bekijken

Bevorderaars der Wetenschap

Fragmenten van jaarredes door voorzitter Jhr. mr. C.C. van Valkenburg gehouden in de Algemene Vergaderingen van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 1966-1978.

publicaties bekijken

Martinus van Marum Life and Work

Zes delen voor wie alles wil weten over deze illustere natuurkundige en tweede secretaris van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

publicaties bekijken

De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 1752-1952

Dr. J.A. Bierens de Haan, toenmalig secretaris der Maatschappij, schreef in 1952 een naslagwerk over de geschiedenis van de KHMW. De vertelling van deze lange en rijke geschiedenis der Maatschappij resulteert in een bijzondere inkijk in meer dan de geschiedenis van dit geleerde genootschap.

publicaties bekijken