Vanaf haar oprichting heeft de Maatschappij vele publicaties verzorgd.
Op deze pagina's staat een overzicht van de meest recente publicaties inclusief de links naar de pdf-bestanden indien beschikbaar.

Jaarverslagen

Vanaf 2010 in een nieuwe uitgave: in kleur en prachtig geïllustreerd.

Keetje Hodshon, een rijke dame in revolutietijd & Prijsvraag Keetje

In opdracht van de KHMW hebben de historici Els Kloek en Maarten Hell een boek geschreven over Keetje Hodshon (1768-1829), de eerste bewoner van het Hodshon Huis. Het is in februari 2017 verschenen bij uitgeverij Vantilt.

Verhalen rond een foto

Op een beroemde foto uit 1925 zijn vijf Nobelprijswinnaars verenigd aan het Spaarne, ter ere van het gouden doctoraat van de beroemde natuurkundige Hendrik Antoon Lorentz. Prof. dr. F.A. (Frits) Berends, lid van de KHMW, schreef hier in 2014 "Verhalen rond een foto" bij, een boeiend boekje om in één keer uit te lezen!

Biografische Schetsen

De Hollandsche Maatschappij beschikt over meer dan 250 portretten van oud-leden en directeuren, over wie oud-secretaris natuurwetenschappen, Prof. dr. G. (Gerrit) van Dijk korte, inspirerende levensbeschrijvingen heeft opgesteld die zijn gepubliceerd in de reeks "Biografische Schetsen".

Prijsvragen

Van 1753 tot 1917 schreef de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen meer dan 1200 prijsvragen uit over uiteenlopende onderwerpen die vaak een spiegel van de tijdsgeest waren. In 2010 werd deze traditie in ere hersteld en is er t/m 2019 jaarlijks - in samenwerking met NRC - een essaywedstrijd over een actueel onderwerp. De winnende essays zijn elk jaar uitgegeven in een boekje.

Essayprijsvraag corona

Essays met interessante observaties, gedachten en aanknopingspunten over (de gevolgen van) corona.

Seminars en publicaties Wim Drees Fonds

Weergave van de lezingen bij de Wim Drees Seminars, vanaf 2017.

Haarlemse Voordrachten

Jaarlijkse voordrachten bij de Algemene Vergadering in mei, door leden van de Hollandsche Maatschappij. Sinds 1902. Uitgegeven vanaf 1946.

Winterlezingen

Jaarlijkse voordrachten in februari door directeuren van de Hollandsche Maatschappij. Sinds 1986. Uitgegeven van 2009-2017. Vanaf 2021 met meerdere sprekers, in de vorm van een debat

Verslagen Jan Brouwer Conferenties

Sinds 2018 is het thema van de Jan Brouwer Conferentie gekoppeld aan het thema van de winnaar van de Vertrouwensprijs.

Onze Tijd

Serie briefwisselingen tussen twee generaties. Leden van de Nationale DenkTank en de Hollandsche Maatschappij reflecteren over tijdloze thema's. 

De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 1752-1952

Beeldend geschreven naslagwerk over de geschiedenis van de Hollandsche Maatschappij.

Martinus van Marum Life and Work

Zes delen voor wie alles wil weten over deze illustere natuurkundige en tweede secretaris van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

Publicaties rondom het 250-jarig jubileum

In 2002 bestond de Hollandsche Maatschappij 250 jaar. Dit werd groots gevierd met verschillende symposia en publicaties. HM Koningin Beatrix was aanwezig bij de Haarlemse jubileumvoordrachten, die werden uitgesproken in de Doopsgezinde Kerk in Haarlem. Het predikaat Koninklijk werd verleend ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan.

Grondwetgeving 1795-1806

Voordrachten gehouden bij de presentatie van 'De Staatsregeling van 1805 en de Constitutie van 1806. Bronnen voor de totstandkoming' op 27 maart 1997.

Biografische bijdragen over achttiende eeuwers

Fragmenten van jaarredes gehouden in de Algemene Vergadering van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, 1979-1985.

Leven en werken van J.G.S. van Breda

Een rijk geïllustreerde biografie over de derde secretaris van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

Bevorderaars der Wetenschap

Fragmenten van jaarredes gehouden in de Algemene Vergaderingen van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 1966-1978.