DE DEADLINE VOOR INZENDINGEN VOOR DE VERTROUWENSPRIJS 2023 IS VERSTREKEN. DE PRIJS WORDT UITGEREIKT BIJ DE JAN BROUWER CONFERENTIE OP 23 JANUARI 2023

Maak kans op de Brouwer Vertrouwensprijs van 100.000 euro

De KHMW is jaarlijks op zoek naar hét maatschappelijke initiatief dat het onderling vertrouwen in de Nederlandse samenleving versterkt. Het is voor iedereen mogelijk om initiatieven aan te melden die kans maken op de Brouwer Vertrouwensprijs ter waarde van 100.000 euro.

Maatschappelijk vertrouwen

Onderling vertrouwen is van fundamenteel belang om als samenleving goed te functioneren in de breedste zin van het woord. Toch is er sprake van ontwikkelingen die het maatschappelijk vertrouwen ondermijnen, zoals polarisatie in politiek en media, onzekerheid over de juistheid van informatie, toenemende kansenongelijkheid, de aanpak van de klimaatcrisis, handelsconflicten en onevenredige welvaartsverdeling en resulterende migratiestromen.

Deadline en prijsuitreiking

De deadline voor aanmeldingen is 30 september 2022. Bekijk de circulaire hieronder voor alle details. De Brouwer Vertrouwensprijs wordt uitgereikt op 23 januari 2023 tijdens de Brouwer Conferentie. Je kunt de Conferentie en prijsuitreiking van 2022 hier terugkijken

Download hier de digitale flyer. 

Jury Brouwer Vertrouwensprijs 2023 

De aanmeldingen voor de Brouwer Vertrouwensprijs worden beoordeeld door een zeer deskundige jury van leden en directeuren van de KHMW, bestaande uit:

Prof. dr. D.D. (Douwe) Breimer, emeritus-hoogleraar farmacologie, oud-rector magnificus & voorzitter college van bestuur Universiteit Leiden
Prof. dr. P.A. (Pearl) Dykstra, hoogleraar empirische sociologie Erasmus Universiteit Rotterdam
Mr. J.F.E. (Joost) Farwerck, CEO & Chairman Board of Management KPN
Mr. L.J. (Lodewijk) Hijmans van den Bergh, oud-partner De Brauw Blackstone Westbroek, vml. lid raad van bestuur Koninklijke Ahold
Prof. dr. P.L. (Pauline) Meurs, voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds, emeritus-hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam, vml. wetenschappelijk directeur Erasmus Centrum voor Zorgbestuur, oud-voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, oud-lid Eerste Kamer der Staten-Generaal
Prof. dr. F.P. (Frits) van Oostrom, universiteitshoogleraar Universiteit Utrecht, oud-president KNAW

Technisch voorzitter vanuit het bestuur: Jhr. mr. A.A. (Albert) Röell
Wetenschappelijk secretaris: Prof. dr. A.P. (Ad) IJzerman

“Je hoeft geen Nobelprijswinnaar te zijn om kans te maken op deze prijs. Meld je aan!”

Ben Feringa

Hoogleraar organische chemie Rijksuniversiteit Groningen, Nobelprijs 2016 voor Scheikunde

“Geloof jij dat jouw initiatief het verschil kan maken en het onderling vertrouwen in onze samenleving versterkt? Meld je aan!”

Robbert Dijkgraaf

Lid KHMW, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

“Vertrouwen is essentieel binnen de wetenschap en samenleving. Betrouwbare informatie en relaties zijn daarbij de sleutel.”

Ewine van Dishoeck

Lid KHMW, Hoogleraar moleculaire astrofysica Universiteit Leiden

“Bouwen aan maatschappelijke verbinding is van fundamenteel belang voor onze samenleving. Ben jij zo’n bouwer? Doe dan mee!”

Herna Verhagen

Directeur KHMW, CEO PostNL

Eerdere prijswinnaars

2017 - Liberaal Joodse Gemeente: Leer je buren kennen

De eerste Brouwer Prijs voor Wetenschap en Samenleving (nu: Brouwer Vertrouwensprijs) is uitgereikt aan het initiatief Leer je buren kennen, van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam. De nieuwe synagoge die zij in 2010 betrok staat vlak naast een ROC. In overleg met docenten van het ROC organiseert de Liberaal Joodse Gemeente gesprekken met ROC-leerlingen om elkaar op ontspannen, persoonlijke en gelijkwaardige manier te leren kennen en vooroordelen bespreekbaar te maken.
Lees meer

 

2018 - Stichting Privacy by Design: IRMA

Stichting Privacy by Design heeft een beveiligde smartphone app ontwikkeld (I Reveal My Attributes: IRMA), die de gebruiker zelf in staat stelt te kiezen welke persoonsgegevens worden gedeeld en tegelijkertijd de garantie biedt dat die gegevens correct zijn. In een samenleving waarin mensen zich steeds vaker moeten identificeren, groeit de zorg dat men de grip kwijt raakt over de eigen persoonsgegevens. Privacy by Design beoogt met IRMA die grip, en daarmee vertrouwen in de samenleving, terug te geven.
Lees meer

 

2020 - DROG: Slecht Nieuws

Het project Slecht Nieuws van DROG is uitgeroepen tot winnaar van de Brouwer Vertrouwensprijs 2020. Slecht Nieuws is een gratis online game met als doel mensen weerbaar te maken tegen de verspreiding van valse informatie. Het initiatief daagt spelers uit zelf zo succesvol mogelijk fake news te verspreiden om zo de meest gebruikte tactieken achter desinformatie te leren herkennen. Het prijzengeld zal worden ingezet voor verdere ontwikkeling van de game en aanvullend wetenschappelijk onderzoek.
Lees meer

 

2021 - Stichting G1000.nu

De Stichting G1000.nu is door de jury met overtuiging voorgedragen voor de Brouwer Vertrouwensprijs 2021. Een G1000 is een burgerinitiatief dat door loting geselecteerde burgers rond een maatschappelijk thema bijeenbrengt. De ervaring leert dat mensen gedurende de sessies van het burgerberaad van tegenstelling naar overeenstemming groeien. De waarde van deze vorm van ontmoeting in het kader van actuele maatschappelijke vraagstukken past in een wereldwijde ontwikkeling van de deliberatieve democratie als aanvulling op de bestaande democratische structuren.
Lees meer

 

2022 - Stichting Buddy to Buddy

De stichting Buddy to Buddy heeft als voornaamste doelen het sociale isolement van (ex-)vluchtelingen te doorbreken en de betrokkenheid van Nederlandse inwoners bij de opvang en integratie van vluchtelingen te vergroten. Via een uitgebreid matchingstraject brengt de organisatie nieuwkomers en stadsgenoten met gedeelde interesses in contact. Buddy to Buddy startte in Zutphen, waarna ook Breda en Utrecht volgden. Het initiatief is inmiddels in 12 Nederlandse gemeenten gevestigd en ruim 5.000 buddy’s hebben deelgenomen aan het traject. 
Lees meer

 

Wie was Jan Brouwer?

(1910 – 1983)

De Brouwer Vertrouwensprijs is voor een periode van tien jaar mogelijk gemaakt door een familieschenking aan het Jan Brouwer Fonds. Het fonds is genoemd naar Jan Brouwer, oud-president-directeur van de Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij.

Het Jan Brouwer Fonds is begin 2003 aan de zorg van de KHMW toevertrouwd, waarbij de statutaire doelstelling als volgt is geformuleerd: het stimuleren van multidisciplinair, maatschappijgeoriënteerd onderzoek dat inzicht geeft in concrete maatschappelijke problemen en in potentie moet bijdragen aan de oplossing daarvan.