De KHMW zoekt bouwers aan vertrouwen. Maak kans op de Brouwer Vertrouwensprijs van 100.000 euro.

De Brouwer Vertrouwensprijs 2021 is toegekend aan Stichting G1000.nu en werd uitgereikt bij de (online) Brouwer Conferentie op 18 januari 2021. MEER WETEN

De inschrijving voor de editie 2022 van de prijs start in juni 2021 op deze webpagina.

De KHMW is op zoek naar hét maatschappelijke of wetenschappelijke initiatief dat het onderling vertrouwen in de Nederlandse samenleving versterkt. Het is voor iedereen mogelijk om initiatieven aan te melden die kans maken op de Brouwer Vertrouwensprijs ter waarde van 100.000 euro.

Onderling vertrouwen is van fundamenteel belang om als samenleving goed te functioneren in de breedste zin van het woord. Zo was vertrouwen in elkaar en in de overheid essentieel in onze reactie op de coronacrisis. Tegelijkertijd is er sprake van ontwikkelingen die het maatschappelijk vertrouwen ondermijnen, zoals dreigende economische recessie, handelsconflicten, onevenredige welvaartsverdeling en resulterende migratiestromen, polarisatie in politiek en media, onzekerheid over de juistheid van informatie, kansenongelijkheid en klimaatverandering.

Een jury onder voorzitterschap van Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner beoordeelt de nominaties.

De prestigieuze prijs wordt op 24 januari 2022 feestelijk uitgereikt in Haarlem in het monumentale Hodshon huis, zetel van de KHMW.

“Geloof jij dat jouw initiatief het verschil kan maken en het onderling vertrouwen in onze samenleving versterkt? Meld je aan!”

Robbert Dijkgraaf

Directeur van het Institute for Advanced Study (IAS) in Princeton en Leon Levy Professor

“Vertrouwen is essentieel binnen de wetenschap en samenleving. Betrouwbare informatie en betrouwbare relaties zijn daarbij de sleutel.”

Ewine van Dishoeck

Hoogleraar moleculaire astrofysica Universiteit Leiden

“Bouwen aan maatschappelijke verbinding is van fundamenteel belang voor onze samenleving. Ben jij zo’n bouwer? Doe dan mee!”

Herna Verhagen

CEO PostNL

“Je hoeft geen Nobelprijswinnaar te zijn om kans te maken op deze prijs. Meld je aan!”

Ben Feringa

Hoogleraar organische chemie Rijksuniversiteit Groningen, Jacobus van't Hoff Distinguished Professor of Molecular Science, KNAW Academy Professor, Nobelprijs 2016 voor Scheikunde

Voorgaande jaren

2017

Liberaal Joodse Gemeente: Leer je buren kennen.

De eerste Brouwer Prijs voor Wetenschap en Samenleving (nu: Brouwer Vertrouwensprijs) is uitgereikt aan het initiatief Leer je buren kennen, van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam. De nieuwe synagoge die zij in 2010 betrok staat vlak naast een ROC. In overleg met docenten van het ROC organiseert de Liberaal Joodse Gemeente gesprekken met ROC-leerlingen om elkaar op ontspannen, persoonlijke en gelijkwaardige manier te leren kennen en vooroordelen bespreekbaar te maken.

 

Lees meer

2018

Stichting Privacy by Design: IRMA.

Stichting Privacy by Design heeft een beveiligde smartphone app ontwikkeld (I Reveal My Attributes: IRMA), die de gebruiker zelf in staat stelt te kiezen welke persoonsgegevens worden gedeeld en tegelijkertijd de garantie biedt dat die gegevens correct zijn. In een samenleving waarin mensen zich steeds vaker moeten identificeren, groeit de zorg dat men de grip kwijt raakt over de eigen persoonsgegevens. Privacy by Design beoogt met IRMA die grip, en daarmee vertrouwen in de samenleving, terug te geven.

 

Lees meer

2020

DROG: Slecht Nieuws.

Het project Slecht Nieuws van DROG is uitgeroepen tot winnaar van de Brouwer Vertrouwensprijs 2020. Slecht Nieuws is een gratis online game met als doel mensen weerbaar te maken tegen de verspreiding van valse informatie. Het initiatief daagt spelers uit zelf zo succesvol mogelijk fake news te verspreiden om zo de meest gebruikte tactieken achter desinformatie te leren herkennen. Het prijzengeld zal worden ingezet voor verdere ontwikkeling van de game en aanvullend wetenschappelijk onderzoek.

 

Lees meer

Wie was Jan Brouwer?

(1910 – 1983)

De Brouwer Vertrouwensprijs is voor een periode van tien jaar mogelijk gemaakt door een familieschenking aan het Jan Brouwer Fonds. Het fonds is genoemd naar Jan Brouwer, oud-president-directeur van de Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij.

Het Jan Brouwer Fonds is begin 2003 aan de zorg van de KHMW toevertrouwd, waarbij de statutaire doelstelling als volgt is geformuleerd: het stimuleren van multidisciplinair, maatschappijgeoriënteerd onderzoek dat inzicht geeft in concrete maatschappelijke problemen en in potentie moet bijdragen aan de oplossing daarvan.

 

Over de KHMW      Contact