De KHMW zoekt bouwers aan vertrouwen. Maak kans op de Brouwer Vertrouwensprijs van 100.000 euro.

 

De editie 2021 van de prijs opent medio juni 2020.

De KHMW is op zoek naar hét maatschappelijke initiatief of project dat het onderling vertrouwen in de Nederlandse samenleving versterkt. Het is voor iedereen mogelijk om initiatieven aan te melden en kans te maken op de Brouwer Vertrouwensprijs ter waarde van 100.000 euro.

Onderling vertrouwen is van fundamenteel belang om als samenleving goed te functioneren in de breedste zin van het woord. Zonder vertrouwen geen vooruitgang. Met de Brouwer Vertrouwensprijs stimuleert de KHMW de verdere ontwikkeling van een bestaand project dat bewezen succesvol bijdraagt aan het versterken van het onderling vertrouwen. Doel is opschaling om op deze manier nog meer mensen te bereiken. Het prijswinnende initiatief moet wetenschappelijk onderbouwd kunnen worden.

Een jury onder voorzitterschap van Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner beoordeelt de nominaties.

De prestigieuze prijs wordt op in januari 2021 feestelijk uitgereikt in het monumentale Hodshon Huis in Haarlem, de zetel van de KHMW.

“Geloof jij dat jouw initiatief het verschil kan maken en het onderling vertrouwen in onze samenleving versterkt? Meld je aan!”

Robbert Dijkgraaf

Directeur van het Institute for Advanced Study (IAS) in Princeton en Leon Levy Professor

“Vertrouwen is essentieel binnen de wetenschap en samenleving. Betrouwbare informatie en betrouwbare relaties zijn daarbij de sleutel.”

Ewine van Dishoeck

Hoogleraar moleculaire astrofysica Universiteit Leiden

“Bouwen aan maatschappelijke verbinding is van fundamenteel belang voor onze samenleving. Ben jij zo’n bouwer? Doe dan mee!”

Herna Verhagen

CEO PostNL

“Je hoeft geen Nobelprijswinnaar te zijn om kans te maken op deze prijs. Meld je aan!”

Ben Feringa

Hoogleraar organische chemie Rijksuniversiteit Groningen, Jacobus van't Hoff Distinguished Professor of Molecular Science, KNAW Academy Professor, Nobelprijs 2016 voor Scheikunde

Initiatief aanmelden

NB. U kunt nu geen initiatieven aanmelden. De inschrijving opent medio juni 2020.

Aanmeldformulier

Naam initiatief/ project

Website

Contactpersoon

E-mailadres

Telefoonnummer


Gegevens voordrager(s)

Naam voordrager(s)

E-mailadres

Telefoonnummer

Betrokkenheid bij het initiatief


Aanvullende informatie

Korte beschrijving van het voorgedragen initiatief. (max. 50 woorden)

Geef hieronder aan waarom het initiatief volgens u in aanmerking komt voor
de Brouwer Vertrouwensprijs. Ga hierbij onder andere in op de vraag hoe het initiatief bijdraagt
aan vertrouwen in de samenleving.(max. 100 woorden)

Licht hieronder de wetenschappelijke onderbouwing van het initiatief en/of het
gewenste wetenschappelijke onderzoek toe.(max. 100 woorden)

Licht hieronder de mogelijke opschaling van het initiatief toe.(max. 100 woorden)

Hoe is het initiatief ontstaan en wie het heeft/hebben ontwikkeld? (max. 50 woorden)

Welke ontwikkelingen heeft het initiatief doorgemaakt en wat is er concreet bereikt?
(max. 50 woorden)

Indien het een commercieel initiatief betreft:
in hoeverre is het meer dan een regulier bedrijfsmatig initiatief? (max. 50 woorden)

Wat is de financiële omvang van het project? (max. 100 woorden)

Verdere informatie die van belang kan zijn voor de toekenning van de prijs. (max. 100 woorden)

ReferentiesUpload bijlagen:

Bijlagen (PDF, max 10mb):Voorgaande jaren

2017

Liberaal Joodse Gemeente: Leer je buren kennen.

De eerste Brouwer Prijs voor Wetenschap en Samenleving (nu: Brouwer Vertrouwensprijs) is uitgereikt aan het initiatief Leer je buren kennen, van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam. De nieuwe synagoge die zij in 2010 betrok staat vlak naast een ROC. In overleg met docenten van het ROC organiseert de Liberaal Joodse Gemeente gesprekken met ROC-leerlingen om elkaar op ontspannen, persoonlijke en gelijkwaardige manier te leren kennen en vooroordelen bespreekbaar te maken.

 

Lees meer

2018

Stichting Privacy by Design: IRMA.

Stichting Privacy by Design heeft een beveiligde smartphone app ontwikkeld (I Reveal My Attributes: IRMA), die de gebruiker zelf in staat stelt te kiezen welke persoonsgegevens worden gedeeld en tegelijkertijd de garantie biedt dat die gegevens correct zijn. In een samenleving waarin mensen zich steeds vaker moeten identificeren, groeit de zorg dat men de grip kwijt raakt over de eigen persoonsgegevens. Privacy by Design beoogt met IRMA die grip, en daarmee vertrouwen in de samenleving, terug te geven.

 

Lees meer

Wie was Jan Brouwer?

(1910 – 1983)

De Brouwer Vertrouwensprijs is voor een periode van tien jaar mogelijk gemaakt door een familieschenking aan het Jan Brouwer Fonds. Het fonds is genoemd naar Jan Brouwer, oud-president-directeur van de Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij.

Het Jan Brouwer Fonds is begin 2003 aan de zorg van de KHMW toevertrouwd, waarbij de statutaire doelstelling als volgt is geformuleerd: het stimuleren van multidisciplinair, maatschappijgeoriënteerd onderzoek dat inzicht geeft in concrete maatschappelijke problemen en in potentie moet bijdragen aan de oplossing daarvan.

 

Over de KHMW      Contact