Maak kans op de KHMW Brouwer Vertrouwensprijs van 100.000 euro

De KHMW is jaarlijks op zoek naar hét maatschappelijke initiatief dat het onderling vertrouwen in de Nederlandse samenleving versterkt. Het is voor iedereen mogelijk om initiatieven aan te melden die kans maken op de KHMW Brouwer Vertrouwensprijs ter waarde van 100.000 euro.

 

Vertrouwensprijs 2024

De inschrijving voor de editie 2024 van de Vertrouwensprijs is open. U kunt t/m 30 september 2023 projecten indienen, via het formulier op deze webpagina.

Maatschappelijk vertrouwen

Onderling vertrouwen is van fundamenteel belang om als samenleving goed te functioneren in de breedste zin van het woord. Toch is er sprake van ontwikkelingen die het maatschappelijk vertrouwen ondermijnen, zoals polarisatie in politiek en media, onzekerheid over de juistheid van informatie, toenemende kansenongelijkheid, de aanpak van de klimaatcrisis, handelsconflicten en onevenredige welvaartsverdeling en resulterende migratiestromen.

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) beoogt al sinds 1752 een brug te slaan tussen wetenschap en samenleving. Met de KHMW Brouwer Vertrouwensprijs stimuleert de KHMW de verdere ontwikkeling van een bestaand project dat bewezen succesvol bijdraagt aan het versterken van het onderling vertrouwen in Nederland.

In 2023 is de Vertrouwensprijs toegekend aan het project TerInfo. Informatie over deze en eerdere winnaars vindt meer naar beneden op deze pagina. 

Jury 

De aanmeldingen voor de KHMW Brouwer Vertrouwensprijs worden beoordeeld door een zeer deskundige jury van leden en directeuren van de KHMW, in 2024 bestaande uit:

Prof. dr. Geert ten Dam, voorzitter college van bestuur en hoogleraar onderwijskunde Universiteit van Amsterdam
Mr. Joost Farwerck, CEO & Chairman Board of Management KPN.
Drs. Annemiek Fentener van Vlissingen, voorzitter raad van commissarissen SHV Holding N.V.
Mr. Lodewijk Hijmans van den Bergh, commissaris/toezichthouder, vml. partner De Brauw Blackstone Westbroek, vml. lid raad van bestuur Koninklijke Ahold
Prof. dr. Pauline Meurs, voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds, lid raad van toezicht Universiteit van Amsterdam, ArtEZ en Parnassiagroep, voorzitter raad van commissarissen Zorgdomein, emeritus-hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam, voormalig wetenschappelijk directeur Erasmus Centrum voor Zorgbestuur, oud-voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, oud-lid Eerste Kamer der Staten-Generaal
Prof. dr. Frits van Oostrom, oud-universiteitshoogleraar Universiteit Utrecht, oud-president KNAW.

Technisch voorzitter vanuit het bestuur: Jhr. mr. A.A. (Albert) Röell
Wetenschappelijk secretaris: Prof. dr. A.P. (Ad) IJzerman

 

“Je hoeft geen Nobelprijswinnaar te zijn om kans te maken op deze prijs. Meld je aan!”

Ben Feringa

Hoogleraar organische chemie Rijksuniversiteit Groningen, Nobelprijs 2016 voor Scheikunde

“Geloof jij dat jouw initiatief het verschil kan maken en het onderling vertrouwen in onze samenleving versterkt? Meld je aan!”

Robbert Dijkgraaf

Lid KHMW, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

“Vertrouwen is essentieel binnen de wetenschap en samenleving. Betrouwbare informatie en relaties zijn daarbij de sleutel.”

Ewine van Dishoeck

Lid KHMW, Hoogleraar moleculaire astrofysica Universiteit Leiden

“Bouwen aan maatschappelijke verbinding is van fundamenteel belang voor onze samenleving. Ben jij zo’n bouwer? Doe dan mee!”

Herna Verhagen

Directeur KHMW, CEO PostNL

Eerdere prijswinnaars

2017 - Liberaal Joodse Gemeente: Leer je buren kennen

De eerste Brouwer Prijs voor Wetenschap en Samenleving (nu: Brouwer Vertrouwensprijs) is uitgereikt aan het initiatief Leer je buren kennen, van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam. De nieuwe synagoge die zij in 2010 betrok staat vlak naast een ROC. In overleg met docenten van het ROC organiseert de Liberaal Joodse Gemeente gesprekken met ROC-leerlingen om elkaar op ontspannen, persoonlijke en gelijkwaardige manier te leren kennen en vooroordelen bespreekbaar te maken.
Lees meer

 

2018 - Stichting Privacy by Design: IRMA

Stichting Privacy by Design heeft een beveiligde smartphone app ontwikkeld (I Reveal My Attributes: IRMA), die de gebruiker zelf in staat stelt te kiezen welke persoonsgegevens worden gedeeld en tegelijkertijd de garantie biedt dat die gegevens correct zijn. In een samenleving waarin mensen zich steeds vaker moeten identificeren, groeit de zorg dat men de grip kwijt raakt over de eigen persoonsgegevens. Privacy by Design beoogt met IRMA die grip, en daarmee vertrouwen in de samenleving, terug te geven.
Lees meer

 

2020 - DROG: Slecht Nieuws

Het project Slecht Nieuws van DROG is uitgeroepen tot winnaar van de Brouwer Vertrouwensprijs 2020. Slecht Nieuws is een gratis online game met als doel mensen weerbaar te maken tegen de verspreiding van valse informatie. Het initiatief daagt spelers uit zelf zo succesvol mogelijk fake news te verspreiden om zo de meest gebruikte tactieken achter desinformatie te leren herkennen. Het prijzengeld zal worden ingezet voor verdere ontwikkeling van de game en aanvullend wetenschappelijk onderzoek.
Lees meer

 

2021 - Stichting G1000.nu

De Stichting G1000.nu is door de jury met overtuiging voorgedragen voor de Brouwer Vertrouwensprijs 2021. Een G1000 is een burgerinitiatief dat door loting geselecteerde burgers rond een maatschappelijk thema bijeenbrengt. De ervaring leert dat mensen gedurende de sessies van het burgerberaad van tegenstelling naar overeenstemming groeien. De waarde van deze vorm van ontmoeting in het kader van actuele maatschappelijke vraagstukken past in een wereldwijde ontwikkeling van de deliberatieve democratie als aanvulling op de bestaande democratische structuren. 

Lees meer

2022 - Stichting Buddy to Buddy

De stichting Buddy to Buddy heeft als voornaamste doelen het sociale isolement van (ex-)vluchtelingen te doorbreken en de betrokkenheid van Nederlandse inwoners bij de opvang en integratie van vluchtelingen te vergroten. Via een uitgebreid matchingstraject brengt de organisatie nieuwkomers en stadsgenoten met gedeelde interesses in contact. Buddy to Buddy startte in Zutphen, waarna ook Breda en Utrecht volgden. Het initiatief is inmiddels in 12 Nederlandse gemeenten gevestigd en ruim 5.000 buddy’s hebben deelgenomen aan het traject.

Lees meer

 

2023 - TerInfo

TerInfo is een project van de Universiteit Utrecht, opgericht door faculteitshoogleraar geschiedenis van de internationale betrekkingen Beatrice de Graaf en geleid door een interdisciplinair team, om scholen te helpen bij het bespreekbaar maken van terrorisme, politiek geweld en disruptieve momenten. Hiermee draagt TerInfo bij aan de weerbaarheid van leerlingen en levert een concrete en zowel op de korte als lange termijn gerichte bijdrage aan versterking van het vertrouwen in onze samenleving. Het materiaal van TerInfo is gratis beschikbaar voor alle docenten in het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. 

Lees meer

 

“Het winnen van deze prijs voelt als de kroon op ons werk van de afgelopen jaren, en tegelijkertijd als blijk van vertrouwen in onze toekomstvisie en -plannen! Met dit prijzengeld kan TerInfo verder groeien en nog meer scholen in Nederland bedienen, meer actuele thema’s belichten, ons onderzoek voortzetten en uitbreiden en de resultaten delen met de doelgroep waar we het allemaal voor doen: de scholen.”

Maxine Herinx, TerInfo

“We zijn vreemdelingen, totdat we elkaar leren kennen. Wanneer we voorbij verschillen en vooroordelen openstaan voor de ander, verrijken we ons leven en groeit vertrouwen vanzelf. In een wereld vol polarisatie is contact maken het beste medicijn.”

Armijn van Roon, Buddy to Buddy

“Het is in deze tijd meer dan ooit aan de orde dat we met elkaar de polarisatie doorbreken. Dat lukt door met alle betrokkenen aan tafel op zoek te gaan naar ons gezamenlijke verhaal. Is dat gevonden, dan is het elke keer weer een verrassing om te zien hoeveel energie er vrijkomt om samen de problemen op te lossen.”

Harm van Dijk, Stichting G1000.nu

“We zijn ongelooflijk trots dat de KHMW ons tot winnaar heeft uitgeroepen. Het prijzengeld zal ten goede komen aan het aansnijden van nieuwe maatschappelijke thema's, aanboren van nieuwe onderzoeksgebieden, en het bedenken van nieuwe interventies. Zo willen we prebunking verder verspreiden en onze impact vergroten. We willen ons met de game blijven inzetten om het onderling vertrouwen in de samenleving te versterken."

Ruurd Oosterwoud, DROG

Wie was Jan Brouwer?

(1910 – 1983)

De Brouwer Vertrouwensprijs is voor een periode van tien jaar mogelijk gemaakt door een familieschenking aan het Jan Brouwer Fonds. Het fonds is genoemd naar Jan Brouwer, oud-president-directeur van de Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij.

Het Jan Brouwer Fonds is begin 2003 aan de zorg van de KHMW toevertrouwd, waarbij de statutaire doelstelling als volgt is geformuleerd: het stimuleren van multidisciplinair, maatschappijgeoriënteerd onderzoek dat inzicht geeft in concrete maatschappelijke problemen en in potentie moet bijdragen aan de oplossing daarvan.