Dick de Zeeuw hoogleraar klinische farmacologie RUGkreeg de prijs voor zijn onderzoek naar nieuwe behandelmethoden voor cardiovasculaire ziekten en vooral de diabetische nefropathie.
De Dr. Saal van Zwanenberg Prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek datDe Dr. Saal van Zwanenberg Prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek datdirect of indirectheeft geleid tot de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen of processen die daar rondom plaatsvinden. De Dr. Saal van Zwanenberg Stichting stichtingopgericht in 1964heeft door de jaren heen het wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen gestimuleerd door middel van het uitloven van prijzen en het verlenen van stipendia aan wetenschappers en studenten.
De prijs werd uitgereikt door Mevr. Drs. M.L.L.E. (Marlies) Veldhuijzen van Zanten-Hyllnervoorzitter van de Dr. Saal van Zwanenberg Stichting. Tijdens de prijsuitreiking hield Prof. dr. W.J. (Joost) Schudelbestuurslid van de Dr. Saal van Zwanenberg Stichtingeen introductie over de naamgever van de prijs: Salomon van Zwanenbergéén van de grondleggers van het Nederlandse bedrijfslevende oprichter van Organon en de voorvader van het latere AKZO. Tevens hield Dr. T. (Ton) Rijndersjurylid en Scientific Director TIPharma een lezing over de veiligheid en effectiviteit van nieuwe en bestaande geneesmiddelen.
jurylid en Scientific Director TIPharma een lezing over de veiligheid en effectiviteit van nieuwe en bestaande geneesmiddelen.