U kunt uw voordracht vanaf heden indienen!
De prijzen van elk 12.500 Euro zijn bedoeld als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers die in 2012 of daarna gepromoveerd zijn.
De prijzen worden jaarlijks beschikbaar gesteld door de Haarlemse J.C. Ruigrok Stichting: http://www.jcruigrokstichting.nl/
In 2017 is de J.C. Ruigrok Prijs bestemd voor onderzoek op het gebied van de Economische Wetenschappende Keetje Hodshon Prijs voor onderzoek op het gebied van de Taalwetenschappen en de Martinus van Marum Prijs voor onderzoek op het gebied van de Ingenieurswetenschappen (werktuigbouwkundede Keetje Hodshon Prijs voor onderzoek op het gebied van de Taalwetenschappen en de Martinus van Marum Prijs voor onderzoek op het gebied van de Ingenieurswetenschappen (werktuigbouwkundelucht- en ruimtevaartmaritieme techniekciviele techniek).
U vindt alle relevante informatie om een voordracht te doen in onderstaande circulaires.