Vrijdag 29 november werden in het Hodshon Huis 50 Aanmoedigingsprijzen van 500 Euro en 11 Afstudeerprijzen (van 1000 tot 5000 Euro) uitgereikt Beschikbaar gesteld door 14 sponsoren.
De aula was bijna tot de laatste stoel bezet bij de uitreiking van Hollandsche Maatschappij Prijzen voor Jong Talent 2013.
Na een woord van welkom door de voorzitter van de KHMWAlexander Rinnooy KanAlexander Rinnooy Kan en een inleiding door Charlotte van Leeuwen oprichter/eigenaar van de innovatieve cateringformule We Canteen werden de prijzen werden uitgereikt:
9 Aanmoedigingsprijzen Wiskunde en Technische Wiskunde door Wil Schildersdirecteur Platform Wiskunde Nederland.
9 Aanmoedigingsprijzen Natuurkunde en Technische Natuurkunde door Deniz van Heinsbergensecretaris Stichting Physica.
6 Aanmoedigingsprijzen Scheikunde door Teun Graaflandmanager External Research EuropeShell Global Solutions International.
9 Aanmoedigingsprijzen Informatica en Technische Informatica door Maarten Emonsbestuurslid NGI Platform voor ICT-professionals.
3 Aanmoedigingsprijzen Life Science and Technology door Mark Schmetsmanager NWO-CW.
2 Aanmoedigingsprijzen Biomedische Technologie door Hans HofstraatVice President Philips ResearchHealthcare Strategic Partnerships.
1 Aanmoedigingsprijs Advanced Technology door Kees Eijkeldirecteur Kennisvalorisatie Universiteit Twente en directielid Kennispark Twente.
2 Aanmoedigingsprijzen Lucht- en Ruimtevaart door Johanneke ter Hennepemanager marketing & communications NLR.
9 Aanmoedigingsprijzen WerktuigbouwkundeCiviele en Maritieme Techniek en Chemische Technologie door Rob Doetssecretaris KVGN.
De NGI Informatie Scriptieprijs voor Informatica en Informatiekunde van 5.000 Euro werd uitgereikt door Maarten Emonsbestuurslid NGI Platform voor ICT-professionals aan Arne Hillebrand (UU). Twee tweede prijzen van 1000 Euro waren voor Morris Franken (UvA) en Mark Hendrikx (TUD).
De Pfizer Prijs voor Life Sciences van 5.000 Euro werd uitgereikt door Jan Willem de Heermanager communications Pfizer bv aan Daniel Wesche (RUN).
De Tata Steel Prijs voor Werktuigbouwkunde en Materiaalkunde van 5.000 Euro werd uitgereikt door Wim van der MeerDirector Programmes R&D Tata Steel aan Jordan Bos (TUE).
Drie Shell Afstudeerprijzen voor Natuurkunde van 5.000 Euro werden uitgereikt door Teun Graaflandmanager External Research EuropeShell Global Solutions International aan Maurice Hendrix (UT)Jelmer Wagenaar (UL) en Christopher Watson (TUD).
De Lorentz Afstudeerprijs voor Theoretische Natuurkunde van 2.000 Euro werd uitgereikt door Carlo Beenakkervoorzitter Commissie voor de Bestedingen Lorentzfonds aan Marijke Segers (UL).
De ASML Afstudeerprijs voor Wiskunde van 2.000 Euro werd uitgereikt door John KosterVice President Philips ResearchHealthcare Strategic Partnerships.
1 Aanmoedigingsprijs Advanced Technology door Kees Eijkeldirecteur Kennisvalorisatie Universiteit Twente en directielid Kennispark Twente.
2 Aanmoedigingsprijzen Lucht- en Ruimtevaart door Johanneke ter Hennepemanager marketing & communications NLR.
9 Aanmoedigingsprijzen WerktuigbouwkundeCiviele en Maritieme Techniek en Chemische Technologie door Rob Doetssecretaris KVGN.
De NGI Informatie Scriptieprijs voor Informatica en Informatiekunde van 5.000 Euro werd uitgereikt door Maarten Emonsbestuurslid NGI Platform voor ICT-professionals aan Arne Hillebrand (UU). Twee tweede prijzen van 1000 Euro waren voor Morris Franken (UvA) en Mark Hendrikx (TUD).
De Pfizer Prijs voor Life Sciences van 5.000 Euro werd uitgereikt door Jan Willem de Heermanager communications Pfizer bv aan Daniel Wesche (RUN).
De Tata Steel Prijs voor Werktuigbouwkunde en Materiaalkunde van 5.000 Euro werd uitgereikt door Wim van der MeerDirector Programmes R&D Tata Steel aan Jordan Bos (TUE).
Drie Shell Afstudeerprijzen voor Natuurkunde van 5.000 Euro werden uitgereikt door Teun Graaflandmanager External Research EuropeShell Global Solutions International aan Maurice Hendrix (UT)Jelmer Wagenaar (UL) en Christopher Watson (TUD).
De Lorentz Afstudeerprijs voor Theoretische Natuurkunde van 2.000 Euro werd uitgereikt door Carlo Beenakkervoorzitter Commissie voor de Bestedingen Lorentzfonds aan Marijke Segers (UL).
De ASML Afstudeerprijs voor Wiskunde van 2.000 Euro werd uitgereikt door John KosterSr. Director ASML SW Development aan Stéphanie van der Pas (UL).
De AkzoNobel Afstudeerprijs voor Chemie en Procestechnologie van 5.000 Euro werd uitgereikt door Knut SchwalenbergManaging Director AkzoNobel Industrial Chemicals & voorzitter directie AkzoNobel Nederland en André van LindenGlobal R&D Director WoodcareTrimSpecialties & Pre-DecoAkzoNobel Decorative Coatings aan Rik Mom (UL).
De middag werd afgesloten met een presentatie door Jelmer Wagenaarwinnaar van een Shell Afstudeerprijs voor Natuurkunde.
In het document hieronder vindt u een korte impressie van de bekroonde afstudeerscripties. Voor persberichten kunt u zich wenden tot a.terlouw@tscommunicatie.nl
De Jong Talent Prijsuitreiking werd mogelijk gemaakt door sponsoring van de volgende bedrijven en instellingen:
Platform Wiskunde Nederland
Stichting Physica
NGI Platform voor ICT-professionals
NWO-CW
Philips
Kennispark Twente
Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium
KVGNde Koninklijke Verenigingvan Gasfabrikantenin Nederland
Pfizer bv
Tata Steel Research en Development
Shell
Lorentzfonds
ASML
AkzoNobel
Op 29 november werd tevens de J.C. Baak Prijs van 2.000 Euro uitgereikt. Deze prijs is bestemd voor een student die een scriptie heeft geschreven in de filosofierechtsgeleerdheidpoliticologieinternationale betrekkingen en/of sociologie. Het afstudeeronderzoek dient met name relevant te zijn voor het vreedzaam naast elkaar leven van verschillende volkeren. De prijs werd uitgereikt door Hans Boutellierjurylid en bijzonder hoogleraar politie- en veiligheidsvraagstukken aan de VUVice President Philips ResearchHealthcare Strategic Partnerships.
1 Aanmoedigingsprijs Advanced Technology door Kees Eijkeldirecteur Kennisvalorisatie Universiteit Twente en directielid Kennispark Twente.
2 Aanmoedigingsprijzen Lucht- en Ruimtevaart door Johanneke ter Hennepemanager marketing & communications NLR.
9 Aanmoedigingsprijzen WerktuigbouwkundeCiviele en Maritieme Techniek en Chemische Technologie door Rob Doetssecretaris KVGN.
De NGI Informatie Scriptieprijs voor Informatica en Informatiekunde van 5.000 Euro werd uitgereikt door Maarten Emonsbestuurslid NGI Platform voor ICT-professionals aan Arne Hillebrand (UU). Twee tweede prijzen van 1000 Euro waren voor Morris Franken (UvA) en Mark Hendrikx (TUD). De Pfizer Prijs voor Life Sciences van 5.000 Euro werd uitgereikt door Jan Willem de Heermanager communications Pfizer bv aan Daniel Wesche (RUN).
De Tata Steel Prijs voor Werktuigbouwkunde en Materiaalkunde van 5.000 Euro werd uitgereikt door Wim van der MeerDirector Programmes R&D Tata Steel aan Jordan Bos (TUE).
Drie Shell Afstudeerprijzen voor Natuurkunde van 5.000 Euro werden uitgereikt door Teun Graaflandmanager External Research EuropeShell Global Solutions International aan Maurice Hendrix (UT)Jelmer Wagenaar (UL) en Christopher Watson (TUD).
De Lorentz Afstudeerprijs voor Theoretische Natuurkunde van 2.000 Euro werd uitgereikt door Carlo Beenakkervoorzitter Commissie voor de Bestedingen Lorentzfonds aan Marijke Segers (UL).
De ASML Afstudeerprijs voor Wiskunde van 2.000 Euro werd uitgereikt door John KosterSr. Director ASML SW Development aan Stéphanie van der Pas (UL).
De AkzoNobel Afstudeerprijs voor Chemie en Procestechnologie van 5.000 Euro werd uitgereikt door Knut SchwalenbergManaging Director AkzoNobel Industrial Chemicals & voorzitter directie AkzoNobel Nederland en André van LindenGlobal R&D Director WoodcareTrimSpecialties & Pre-DecoAkzoNobel Decorative Coatings aan Rik Mom (UL).
De middag werd afgesloten met een presentatie door Jelmer Wagenaarwinnaar van een Shell Afstudeerprijs voor Natuurkunde.
In het document hieronder vindt u een korte impressie van de bekroonde afstudeerscripties. Voor persberichten kunt u zich wenden tot a.terlouw@tscommunicatie.nl
De Jong Talent Prijsuitreiking werd mogelijk gemaakt door sponsoring van de volgende bedrijven en instellingen:
Platform Wiskunde Nederland
Stichting Physica
NGI Platform voor ICT-professionals
NWO-CW
Philips
Kennispark Twente
Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium
KVGNde Koninklijke Verenigingvan Gasfabrikantenin Nederland
Pfizer bv
Tata Steel Research en Development
Shell
Lorentzfonds
ASML
AkzoNobel
Op 29 november werd tevens de J.C. Baak Prijs van 2.000 Euro uitgereikt. Deze prijs is bestemd voor een student die een scriptie heeft geschreven in de filosofierechtsgeleerdheidpoliticologieinternationale betrekkingen en/of sociologie. Het afstudeeronderzoek dient met name relevant te zijn voor het vreedzaam naast elkaar leven van verschillende volkeren. De prijs werd uitgereikt door Hans Boutellierjurylid en bijzonder hoogleraar politie- en veiligheidsvraagstukken aan de VUaan Niels Terpstra (UU)die voor zijn scriptie onderzoek deed in Afghanistan over de relatie tussen formeel en informeel recht. Het juryrapport is hieronder in te zien.