A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 1–20 of 836 1 2 3 41 42
C.C.H. (Christiaan) van der Aa 1752 − 1793(†) als Lid Vakgebied: Godgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Onderzoeksthema: exegese Functie: Luthers predikant te Haarlem, eerste secretaris van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen Historisch Lid
Drs. O.L. (Otto) van der Aa 1955 − 1988(†) als Directeur Functie: adviseur Stichting Iconografisch Bureau te 's-Gravenhage Historisch Lid
J. (John) Adams 1805 − 1826(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Filosofie Richting: Alpha/Gamma Functie: Tweede president van de Verenigde Staten Historisch Lid
Dr. H. (Henricus) Aeneae 1781 − 1810(†) als Lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: Lector in de fysica aan Felix Meritis Activiteiten KHMW:
  • Vergezelde Van Swinden naar Parijs om in internationaal verband te spreken over de invoering van het metrieke stelsel.
Historisch Lid
Mr. A.J. (Arnold) d' Ailly 1949 − 1967(†) als Directeur Functie: burgemeester van Amsterdam Historisch Lid
Prof. dr. B.P.F. (Bernard) Al 1985 − 2015(†) als Lid Vakgebied: Taalkunde Richting: Alpha/Gamma Functie: directeur Wolters-Kluwer Nederland B.V., hoogleraar Franse taalkunde Vrije Universiteit Activiteiten KHMW:
  • Lid jury Prins Bernard Fonds Prijs 1985
Historisch Lid
Prof. J.N.S. (Johannes) Allamand 1753 − 1787(†) als Lid Vakgebied: Wiskunde Richting: Bèta Functie: Hoogleraar wiskunde te Leiden Historisch Lid
Jhr. W. (Willem) van Andringa de Kempenaer 1943-2000(†) als Directeur Functie: directeur Joh. Enschedé en Zonen Grafische Inrichting B.V., bestuurslid van de Hollandsche Maatschappij van 1968 tot 1977 Historisch Lid
Prof. dr. G.A. (Gerard Anne) van Arkel 1968 − 1994(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar erfelijkheidsleer Universiteit Utrecht Activiteiten KHMW:
  • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs 1977
Historisch Lid
Prof. dr. A.E. (Anton) van Arkel 1966 − 1976(†) als Lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: hoogleraar anorganische chemie Universiteit Leiden Activiteiten KHMW:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1954 en 1961
Historisch Lid
Mr. R.H. (Robert Hendrik) Arntzenius 1808 − 1823(†) als Lid Vakgebied: Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: Fiscaal jurist te Haarlem Activiteiten KHMW:
  • Actief lid van de vereniging Democriet.
Historisch Lid
Mr. H.J. baron van Asbeck 1968-2011(†) als Directeur Functie: directeur binnenlandse zaken van het Nederlandse Rode Kruis Historisch Lid
Prof. mr. F.M. (Frederik Mari) baron van Asbeck 1947 − 1968(†) als Lid Vakgebied: Geschiedenis, Politicologie, Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar volkenrecht en de internationale politieke geschiedenis Universiteit Leiden Historisch Lid
Ir. J.B. (Johannes Bernardus) baron van Asbeck 1971 − 2010(†) als Directeur Functie: arrchitect en stedebouwkundige Historisch Lid
Mr. M.F.F.A. (Frits) de Nerée tot Babberich 1962-1996(†) als Directeur Functie: secretaris-generaal Europese Parlement, voorzitter Stichting Gijzelaars Beekvliet en Haaren Historisch Lid
Prof. dr. G.P. (Gerard) Baerends 1968-1999(†) als Lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: hoogleraar dierkunde Rijksuniversiteit Groningen Activiteiten KHMW:
  • Lid jury Akzo Prijs 1987,
  • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs 1981
Historisch Lid
Prof. dr. K. (Kees) Bakker 1982-2010(†) als Lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: hoogleraar dierlijke ecologie Universiteit Leiden Activiteiten KHMW:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1986 en 1993
Historisch Lid
Dr. G. (Gerbrand) Bakker 1806 − 1828(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: Stadslector te Haarlem, lector vergelijkende anatomie vanwege Teylers Stichting, later hoogleraar in dat vak te Groningen Historisch Lid
Prof. dr. ir. A.W. (Anne) van den Ban 1978 − 2016(†) als Lid Vakgebied: Landbouw Richting: Bèta Functie: oud-hoogleraar voorlichtingskunde Wageningen Universiteit Historisch Lid
Dr. J.H. (Jan Hendrik) Bannier 1970-1995(†) als Lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: vice-voorzitter ZWO, president van de Cuonsel van CERN, eredoctor van de Radboud Universiteit Nijmegen Historisch Lid
Displaying 1–20 of 836 1 2 3 41 42