A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 1–20 of 1.339 1 2 3 66 67
C.C.H. (Christiaan) van der Aa 1752 − 1793(†) als Lid Vakgebied: Godgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Onderzoeksthema: exegese Functie: Luthers predikant te Haarlem, eerste secretaris van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen Historisch Lid
Drs. O.L. (Otto) van der Aa 1955 − 1988(†) als Directeur Functie: adviseur Stichting Iconografisch Bureau te 's-Gravenhage Historisch Lid
G. van der Aa 1919 - 1936(†) als Directeur Functie: consul-generaal van België Historisch Lid
Dr. C.J.K. (Cornelis) van Aalst 1912 - 1939(†) als Directeur Functie: bankier, president van de Nederlandsche Handelmaatschappij Historisch Lid
Prof. dr. J.H. (Johannes) Aberson 1926 - 1935(†) als Lid Vakgebied: Landbouw Richting: Bèta Functie: hoogleraar landbouwchemie en besmettingsleer Wageningen Universiteit, eerste Rector Magnificus van Wageningen Universiteit Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1929
Historisch Lid
J. (John) Adams 1805 − 1826(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Filosofie Richting: Alpha/Gamma Functie: tweede president van de Verenigde Staten Historisch Lid
Zijne Ex. M. (Meneitciero) Adatci 1933 - 1934(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: Japans rechtsgeleerde, president Permanent Hof van Internationale Justitie Historisch Lid
Dr. H. (Henricus) Aeneae 1781 − 1810(†) als Lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: lector in de fysica aan Felix Meritis Verrichte activiteiten:vergezelde Van Swinden naar Parijs om in internationaal verband te spreken over de invoering van het metrieke stelsel. Historisch Lid
Mr. A.J. (Arnold) d' Ailly 1949 − 1967(†) als Directeur Functie: burgemeester van Amsterdam Historisch Lid
Prof. dr. G.B. (George) Airy 1878 - 1892(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Astronomie Richting: Bèta Functie: wiskundige en astronoom, hoogleraar astronomie aan de Universiteit van Cambridge en directeur van de Sterrewacht aldaar Historisch Lid
Prof. dr. B.P.F. (Bernard) Al 1985 − 2015(†) als Lid Vakgebied: Taalkunde Richting: Alpha/Gamma Functie: directeur Wolters-Kluwer Nederland B.V., hoogleraar Franse taalkunde Vrije Universiteit Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Prins Bernard Fonds Prijs 1985
Historisch Lid
Mr. J.J.C. (Joop) Alberdingk Thijm 1972 - 2017(†) als Directeur Functie: voorzitter raad van bestuur Wolters Kluwer N.V. Historisch Lid
Prof. J.N.S. (Johannes) Allamand 1753 − 1787(†) als Lid Vakgebied: Wiskunde Richting: Bèta Functie: hoogleraar wiskunde te Leiden Historisch Lid
H. (Henri) van Alphen 1920 - 1966(†) als Directeur Functie: burgemeester van Zandvoort Historisch Lid
Prof. dr. E.H. (Emile) Amagat 1897 - 1915(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: Frans fysicus, hoogleraar te Parijs, bekend van zijn onderzoek van gassen onder hoge druk Historisch Lid
Jhr. W. (Willem) van Andringa de Kempenaer 1943-2000(†) als Directeur Functie: directeur Joh. Enschedé en Zonen Grafische Inrichting B.V., bestuurslid van de Hollandsche Maatschappij van 1968 tot 1977 Historisch Lid
Prof. dr. C.U. (Cornelis) Ariëns Kappers 1924 - 1946(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: buitengewoon hoogleraar in de vergelijkende anatomie van het centrale zenuwstelsel, directeur van het Centraal Instituut voor Hersenonderzoek Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1931
Historisch Lid
Prof. dr. A.E. (Anton) van Arkel 1966 − 1976(†) als Lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: hoogleraar anorganische chemie Universiteit Leiden Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1954 en 1961
Historisch Lid
Prof. dr. G.A. (Gerard Anne) van Arkel 1968 − 1994(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar erfelijkheidsleer Universiteit Utrecht Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs 1977
Historisch Lid
Mr. R.H. (Robert Hendrik) Arntzenius 1808 − 1823(†) als Lid Vakgebied: Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: fiscaal jurist te Haarlem; actief lid van de vereniging Democriet Verrichte activiteiten:. Historisch Lid
Displaying 1–20 of 1.339 1 2 3 66 67