Bezoek en postadres: Spaarne 17, 2011 CD  Haarlem Tel: (023) 532 1773 secretaris@khmw.nl mail

 

 

PROTECTOR

Z.M. Koning Willem-Alexander

ERELEDEN

Ir. M.C. (Maarten) van Veen
Prof. dr. A.H.G. (Alexander) Rinnooy Kan

 

 

 

BESTUUR

Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers, voorzitter

Drs. A.P.H.M. (Linda) Hovius MBA, ondervoorzitter

Mr. R.J. (Rutger) graaf Schimmelpenninck, penningmeester

Drs. I.C. (Inge) Bryan

Drs. H. (Henk) de Jong

Jhr. mr. A.A. (Albert) Röell

Prof. dr. W.B. (Wim) Drees, secretaris geestes- en maatschappijwetenschappen

Prof. dr. A.P. (Ad) IJzerman, secretaris natuur- en medische wetenschappen

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de KHMW.

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIAAT

Drs. S. (Saskia) van Manen, secretaris-directeurE-mail

S. (Saskia) de Boer, medewerker secretariaat: E-mail

I. (Ingrid) Glorie MA, medewerker secretariaat/communicatie: E-mail

E.I. (Édith) van Leerdam, medewerker secretariaat: E-mail

Drs. P.T. (Peter) Beemster RC, financieel administrateur: E-mail

R. (Rob) Pol, huismeester: E-mail

De werknemers zijn in dienst op basis van arbeidsovereenkomsten volgens gebruikelijke voorwaarden. Er zijn geen bonus- of tantième-regelingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IBAN NL49ABNA 056.11.15.966

Kamer van Koophandel 40594375

RSIN/fiscaal nummer 001016775

FINANCIËLE VERANTWOORDING

Een korte financiële verantwoording vindt u meteen hieronder. Het gehele financiële verslag is in te zien via het secretariaat van de KHMW.

KHMW Financieel overzicht 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

ROUTE Met de auto: In de omgeving van het Hodshon Huis kan niet worden geparkeerd. Parkeren in parkeergarages De Appelaar (t.o. het Hodshon Huis), De Kamp of Station. Volg hiervoor de borden in de stad. Met de trein: Loopafstand 12 min. vanaf station NS Haarlem. De bel van de Hollandsche Maatschappij zit op de brievenbuskast!

 

FOTOGRAFIE Hilde de Wolf en Stéphanie Driessen.