Bezoek en postadres: Spaarne 17, 2011 CD  Haarlem Tel: (023) 532 1773 secretaris@khmw.nl mail

PROTECTOR: 

Z.M. Koning Willem-Alexander

ERELEDEN:

Ir. M.C. van Veen
Prof. dr. A.H.G. Rinnooy Kan

 

BESTUUR:

Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers,
voorzitter

Drs. A.P.H.M. (Linda) Hovius MBA, ondervoorzitter

Mr. R.J. (Rutger) graaf Schimmelpenninck, penningmeester

Drs. I.C. (Inge) Bryan

Drs. H. (Henk) de Jong

Jhr. mr. A.A. (Albert) Röell

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor
hun werkzaamheden voor de KHMW.

 

 

 

 

SECRETARISSEN:

Prof. dr. R.B. (Rudy) Andeweg, secretaris geestes- en maatschappijwetenschappen

Prof. dr. A.P. (Ad) IJzerman, secretaris natuurwetenschappen

Drs. S. (Saskia) van Manen, secretarisE-mail

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER:

S. (Saskia) de Boer: E-mail

FINANCIEEL MEDEWERKERS:

Drs. P.T. (Peter) Beemster RC: E-mail

HUISMEESTER:

R. (Rob) Pol: E-mail

De werknemers zijn in dienst op basis van arbeidsovereenkomsten volgens gebruikelijke voorwaarden. Er zijn geen bonus- of tantième-regelingen.

 

 

 

BANKRELATIE:

ABN AMRO Bank, Haarlem

Rekening NL49ABNA 056.11.15.966

Kamer van Koophandel: 40594375

RSIN/fiscaal nummer: 001016775

FINANCIËLE VERANTWOORDING:

Een korte financiële verantwoording vindt u meteen hieronder. Het gehele financiële verslag is in te zien via het secretariaat van de KHMW.

Financieel overzicht KHMW 2020

 

 

 

ROUTE Met de auto: In de omgeving van het Hodshon Huis kan niet worden geparkeerd. Parkeren in parkeergarages De Appelaar (t.o. het Hodshon Huis), De Kamp of Station. Volg hiervoor de borden in de stad. Met de trein: Loopafstand 12 min. vanaf station NS Haarlem. De bel van de Hollandsche Maatschappij zit op de brievenbuskast!

 

FOTOGRAFIE Het merendeel van de foto's op deze website is gemaakt door Hilde de Wolf HildedeWolfFotografie