Frank Neffke heeft de eerste Van der Knaap Prijs gewonnen voor onderzoek op het gebied van de Econ. en Soc. Geografie in brede zin alsmede op het terrein van de stedelijke en regionale economie zoals vastgelegd in zijn proefschrift "Productive Places zoals vastgelegd in zijn proefschrift "Productive Places the influence of technological change and relatedness on agglomeration externalities".