Onder grote belangstelling werden op vrijdagmiddag 30 november in Haarlem 48 Aanmoedigingsprijzen uitgereikt aan eerstejaarsstudenten en 10 Afstudeerprijzen aan masterstudenten.
De Jong Talent Prijzen van de KHMW zijn ingesteld in 1998 en mogen zich verheugen in een jaarlijks groeiende belangstelling. Deze prijzen ter bevordering van het wetenschappelijk onderwijs in de technische en exacte vakken worden gesponsord door bekende bedrijven als Shell Philips en ASML Philips en ASML maar ook door kleinere instellingen als de Stichting Physica en het Kennispark Twente. Het prijzengeld varieert van 500 tot maar liefst 5.000 Euro! Tijdens de bijeenkomst gaf Mark Beumerhoofdredacteur Duurzaam Bedrijfsleven.nl inspirerende voorbeelden van bedrijven die duurzaam ondernemen en daar een gezonde business case uit halen.
Eén van de Afstudeerprijswinnaars mocht zijn scriptie toelichten voor de ruim 200 aanwezigen. Dit werd op boeiende wijze gedaan door de winnaar van de ASML Afstudeerprijs voor WiskundeJaron Sanders (TUE) die algoritmen (rekenmodellen) ontwierp om de capaciteit in de netwerken te verdelen onder gebruikers en om het gedrag van netwerken op een efficiënte manier te reguleren. Zijn algoritmen zijn ook inzetbaar om andere systemen met onzekerheden beter te sturenzoals systemen om wachtrijen te beheersen.
Een totaaloverzicht van de uitgereikte prijzen:
AANMOEDIGINGSPRIJZEN:

  1. Wiskunde en technische wiskunde 9 prijzen.
  2. Natuurkunde en technische natuurkunde 9 prijzen
  3. Scheikunde 5 prijzen
  4. Informatica en technische informatica 9 prijzen
  5. Life science and technology 3 prijzen
  6. Biomedische technologie 2 prijzen
  7. Advanced technology 1 prijs
  8. Lucht- en ruimtevaart 2 prijzen
  9. WerktuigbouwkundeCiviele techniekMaritieme techniek en Chemische technologie 8 prijzen

Gesponsord door: Platform Wiskunde Nederland Stichting PhysicaShell Global Solutions InternationalNGI Platform voor ICT-professionals NWO-Chemische WetenschappenPhilipsKennispark TwenteNationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium en KVGNhét platform voor de gaswereld.
De 48 prijswinnaars behaalden in hun eerste studiejaar een 9 als gemiddeld resultaat!
AFSTUDEERPRIJZEN:
M&I/Partners Informatie Scriptieprijs voor Informatica en Informatiekunde: toegekend aan Okke Schrijvers (TUE) die algoritmen ontwikkelde voor een Delaunay-triangulatie datastructuur (een netwerk met driehoeken). Zijn methode kan leiden tot efficiëntere hoogtemetingen.
De KHMW stelde twee tweede prijzen beschikbaar.
Tata Steel Prijs voor Werktuigbouwkunde en Materiaalkunde: toegekend aan Kevin Voss (UT) voor zijn ontwerp van een kabel-aangedreven ‘lenige’ robot die onder meer het gevaarlijke werk van glazenwassers bij hoge en bijzonder gevormde gebouwen kan overnemen.
Pfizer Prijs voor Life Sciences: toegekend aan Janneke Veerbeek (UT) voor haar onderzoek naar gestuurde beweging van lichaamscellen.
Drie Shell Afstudeerprijzen voor Natuurkunde: toegekend aan Hugo van den Brand (TUE) voor zijn onderzoek naar verstoringen in een testreactor voor kernfusieaan Bas Hensen (TUD) voor zijn onderzoek naar quantum bits in diamant - van belang voor de ontwikkeling van de quantumcomputer - en aan Roeland van der Veen (UT) die een methode ontwikkelde om de vorm van druppels op nanoschaal te metenterwijl deze zich zeer snel bewegen.
Lorentz Afstudeerprijs voor Theoretische Natuurkunde: toegekend aan Martí Peraranau Llobet (UvA) die zich in zijn afstudeeronderzoek richtte op het gelijktijdig doen van quantummetingen van ‘incompatible observables’ (onverenigbare verschijnselen).
ASML Afstudeerprijs voor Wiskunde. Zie hierboven.
Wie meer wil weten: lees verder in onderstaande persberichten.
Bekijk hier tevens het volledig programma van de prijsuitreiking.
VOLGEND JAAR WORDEN ER WEER JONG TALENT PRIJZEN UITGEREIKT BIJ DE KHMW!

prijsuitreiking2.png'NGI Platform voor ICT-professionals NWO-Chemische WetenschappenPhilipsKennispark TwenteNationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium en KVGNhét platform voor de gaswereld.
De 48 prijswinnaars behaalden in hun eerste studiejaar een 9 als gemiddeld resultaat!
AFSTUDEERPRIJZEN:
M&I/Partners Informatie Scriptieprijs voor Informatica en Informatiekunde: toegekend aan Okke Schrijvers (TUE) die algoritmen ontwikkelde voor een Delaunay-triangulatie datastructuur (een netwerk met driehoeken). Zijn methode kan leiden tot efficiëntere hoogtemetingen.
De KHMW stelde twee tweede prijzen beschikbaar.
Tata Steel Prijs voor Werktuigbouwkunde en Materiaalkunde: toegekend aan Kevin Voss (UT) voor zijn ontwerp van een kabel-aangedreven ‘lenige’ robot die onder meer het gevaarlijke werk van glazenwassers bij hoge en bijzonder gevormde gebouwen kan overnemen.
Pfizer Prijs voor Life Sciences: toegekend aan Janneke Veerbeek (UT) voor haar onderzoek naar gestuurde beweging van lichaamscellen.
Drie Shell Afstudeerprijzen voor Natuurkunde: toegekend aan Hugo van den Brand (TUE) voor zijn onderzoek naar verstoringen in een testreactor voor kernfusieaan Bas Hensen (TUD) voor zijn onderzoek naar quantum bits in diamant - van belang voor de ontwikkeling van de quantumcomputer - en aan Roeland van der Veen (UT) die een methode ontwikkelde om de vorm van druppels op nanoschaal te metenterwijl deze zich zeer snel bewegen.
Lorentz Afstudeerprijs voor Theoretische Natuurkunde: toegekend aan Martí Peraranau Llobet (UvA) die zich in zijn afstudeeronderzoek richtte op het gelijktijdig doen van quantummetingen van ‘incompatible observables’ (onverenigbare verschijnselen).
ASML Afstudeerprijs voor Wiskunde. Zie hierboven.
Wie meer wil weten: lees verder in onderstaande persberichten.
Bekijk hier tevens het volledig programma van de prijsuitreiking.
VOLGEND JAAR WORDEN ER WEER JONG TALENT PRIJZEN UITGEREIKT BIJ DE KHMW!

prijsuitreiking2.png'