Vanuit het J.C. Baak Fonds wordt door de KHMW sinds 2011 tweejaarlijks een afstudeerprijs beschikbaar gesteld voor een masterscriptie over onderzoek dat relevant is voor het vreedzaam naast elkaar leven van verschillende volkeren. Daarbij is te denken aan wetenschapsgebieden zoals filosofie, internationale betrekkingen, politicologie, rechtsgeleerdheid of sociologie. Met ingang van 2025 zijn er twee prijzen, een 1e prijs van 3.000 euro en een 2e prijs van 1.000 euro.

De inschrijving voor de KHMW J.C. Baak prijzen 2025 opent 27 juni 2024 om 12.00 uur.  Alle benodigde informatie om een voordracht te doen vindt u dan op deze webpagina.

Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via prijzen@khmw.nl

J.C. Baak Fonds

Uit de nalatenschap van de jurist Jan Carel Baak (1897-1945) werd eind jaren ‘70 de Baak Prijs ingesteld met de oprichting van de J.C. Baak Stichting. Het leven van Jan Carel Baak stond in het teken van een vreedzaam samenleven van volkeren. De prijs staat ook in het teken daarvan. Op initiatief van de toenmalige voorzitter Prof. Kooijmans is de Haarlemse stichting in 2010 ondergebracht bij de KHMW als Fonds op Naam. De doelstelling bleef daarbij ongewijzigd. 

Prijswinnaars

In 2023 werd de prijs toegekend aan E. (Edmund) Flett MA, International Relations, Leiden University voor zijn scriptie 'Settlements now, settlement later' - Land swaps, settler relocation, and the viability of the two-state solution in Israel-Palestine.

Online prijsuitreiking terugkijken

Jury Report J.C. Baak Prize 2023

In 2021 werd de prijs toegekend aan E.S. (Eline) van Slijpe LLM MA, Universiteit Leiden (1e prijs), voor haar scriptie Coercion Theory and Intergenerational Justice. An Inquiry into the implications of coercion as the ground of justice for the intergenerational realm en aan M.T. (Talha) Günay LLM, Maastricht University (2e prijs) voor zijn scriptie Borders of (Ir)Responsibility - A Comprehensive Study on the International Responsibility of the EU in the Context of FRONTX's Joint Operations.

Online prijsuitreiking terugkijken  

Juryrapport J.C. Baak Prijs 2021

In 2019 is de prijs niet toegekend.

In 2017 werd de prijs toegekend aan S. (Saskia) Glas MSc, Social and Cultural Sciences, Radboud Universiteit Nijmegen, voor haar scriptie America: infiltrator or scapegoat? Explaining political and cultural anti-Americanism in the MENA between 2005 and 2013.

Juryrapport J.C. Baak Prijs 2017

In 2015 aan P.E. (Paula) Thijs MSc, Interuniversity Center for Social Science Theory and Methodology, Radboud Universiteit Nijmegen, voor haar scriptie Interethnic attitudes in the Netherlands 1985-2011; The role of educational expansion and secularization in explaining attitudes towards ethnic minorities over time.

In 2013 aan N.M. (Niels) Terpstra MA, Internationale Betrekkingen, Universiteit Utrecht, voor zijn scriptie getiteld The Dynamics of Justice Provision in the Context of Irregular Warfare and Legal Pluralism.

In 2011 werd de prijs toegekend aan T. (Tim) Meijers MSc MA, Politicologie, Universiteit van Amsterdam, voor zijn scriptie getiteld Legitimacy, International Courts & CitizenshipAn Inquiry into the Legitimacy of International Criminal Justice Institutions and Extensive Case Studies into the Legitimacy of the International Tribunal of the Former Yugoslavia and the Special Court for Sierra Leone.