De Keetje Hodshon Prijs is ingesteld door de J.C. Ruigrok Stichting te Haarlem als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers die in het jaar van toekenning niet langer dan vijf jaar zijn gepromoveerd, ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van de geesteswetenschappen. De prijs wordt jaarlijks toegekend voor onderzoek op één van de volgende gebieden:

  • Taalwetenschappen
  • Literatuurwetenschappen
  • Historische wetenschappen
  • Wijsbegeerte en/of Godgeleerdheid

De Keetje Hodshon Prijs wordt toegekend door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen na verkregen advies van een door de Maatschappij daartoe te benoemen Commissie.

Keetje Hodshon Prijs 2023 - Historische wetenschappen

INSCHRIJVING GESLOTEN. De Keetje Hodshon Prijs 2023 is uitgereikt op 7 juli 2023. 

De editie 2024 wordt in november a.s. aangekondigd op deze webpagina. 

Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via evl.secretariaat@khmw.nl

Prijswinnaars 1981-heden

Keetje Hodshon Prijs

2023 Dr. K.R. Frederick, historische wetenschappen
MEER WETEN

2022 Dr. M.F. Winkler, literatuurwetenschappen
MEER WETEN

2021 Dr. E. Bosma, taalwetenschappen
MEER WETEN

2020 Dr. A. van Stee, wijsbegeerte en/of godgeleerdheid

2019 Dr. L.F. Kattenberg, historische wetenschappen

2018 Dr. S.L. Reinders, literatuurwetenschappen

2017 Dr. J. Witteman, taalwetenschappen

2016 Dr. H.T. Adriaenssen, wijsbegeerte/godgeleerdheid

2015 Dr. C. Weeda, historische wetenschappen

2014 Dr. B. Noordenbos, literatuurwetenschappen

2013 Dr. S.A.M. Lestrade, taalwetenschappen

2012 Dr. M. de Witte, wijsbegeerte/godgeleerdheid

2011 Dr. U.Ü. Üngör, historische wetenschappen

2010 Dr. B.M.C. Breij, literatuurwetenschappen

2009 Dr. S. Unsworth, taalwetenschappen

2008 Dr. M. Popović, wijsbegeerte/godgeleerdheid

2007 Dr. H.M.E.P. Kuijpers, historische wetenschappen

2006 Dr. A.C. Montoya, literatuurwetenschappen

2005 Dr. O.A. Crasborn, taalwetenschappen

2004 Dr. P.S. Hasper, wijsbegeerte/godgeleerdheid

2003 Dr. O.J. Hekster, historische wetenschappen

2002 Dr. J. de Kruif, literatuurwetenschappen

2001 Dr. C.H. Reintges, taalwetenschappen

2000 Dr. L.W. Nauta, wijsbegeerte/godgeleerdheid

1999 Mw. Dr. J. Pollmann, historische wetenschappen

1998 Dr. J. Koppenol, literatuurwetenschappen

1997 Dr. C.H.M. Kroon, taalwetenschappen

1996 Dr. L. Rutgers en Dr. J.A. van Ruler, wijsbegeerte/godgeleerdheid

1995 Dr. P. Knevel, historische wetenschappen

C.C. Hodshon Prijs

1994 Dr. I.J.F. de Jong, literatuurwetenschappen

Prins Bernhard Fonds Prijs

1993 Dr. I. Sluiter, taalwetenschappen

1992 Dr. W.B. Drees, wijsbegeerte/godgeleerdheid

1991 Dr. P.M.M. Leunissen, historische wetenschappen

1990 Dr. P. Visser, literatuurwetenschappen

1989 Dr. M.J. Moortgat, taalwetenschappen

1988 Dr. L. Spruit, wijsbegeerte/godgeleerdheid

1987 Dr. J.L. van Zanden, historische wetenschappen

1986 Dr. C.C. Meerhoff, literatuurwetenschappen

1985 Dr. P.C. Muysken en Dr. W. Zonneveld, taalwetenschappen

1984 Dr. W.J. van der Dussen, wijsbegeerte/ godgeleerdheid

1983 Dr. W.T.M. Frijhoff, historische wetenschappen

1982 Dr. F.P. van Oostrom, literatuurwetenschappen

1981 J. 't Hart, taalwetenschappen

De Keetje Hodshon Prijs is een voortzetting van de Prins Bernhard Fonds Prijs (1981-1993) en de C.C. Hodshon Prijs (1994). De Prijs is vernoemd naar mejuffrouw Cornelia Catharina (Keetje) Hodshon, die in 1794 het huidige gebouw van de Maatschappij liet bouwen en tot 1829 de eerste bewoonster ervan was.