Jong Talent Prijzen - informatie in het Nederlands

Inschrijving gesloten. De informatie hieronder betreft de prijzen in 2023. Deze webpagina wordt eind juni 2024 geüpdatet als de inschrijving voor de prijzen 2024 opent.

De Hollandsche Maatschappij Prijzen voor Jong Talent worden jaarlijks toegekend ter bevordering van het wetenschappelijk onderwijs in de technische en exacte vakken.

Er zijn twee categorieën prijzen:

  • KHMW AFSTUDEERPRIJZEN 18 prijzen ter bekroning van uitzonderlijke studieresultaten (masterscriptie of onderzoeksverslag), voor studenten die in het huidige academisch jaar 2022/2023 afstuderen aan een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs, in de disciplines:

Biologie (1 prijs van € 3.000)
Chemie en Procestechnologie (1 prijs van € 3.000)
Data Science (1 prijs van € 3.000)
Health Care Innovation for underserved communities (1 prijs van € 3.000)
Informatica en Informatiekunde (1e prijs van € 3.000, twee 2e prijzen van elk € 1.000)
Life Sciences (1e prijs van € 3.000, 2e prijs van € 2.000, 3e prijs van € 1.000)
Natuurkunde (1e prijs van € 3.000, 2e prijs van € 1.000)
Plantenwetenschappen (1 prijs van € 5.000)
Sterrenkunde (2 prijzen van elk € 3.000)
Theoretische natuurkunde (1 prijs van € 3.000)
Werktuigbouwkunde en Materiaalkunde (1 prijs van € 5.000)
Wiskunde (1 prijs van € 5.000)

  • KHMW AANMOEDIGINGSPRIJZEN 67 prijzen van elk € 500, voor de beste studieresultaten in het eerste studiejaar (academisch jaar 2022/2023) aan een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs, in de studierichtingen:

Artificial Intelligence (8 prijzen)
Biologie (7 prijzen)
Biomedische technologie (3 prijzen)
Chemische technologie (3 prijzen)
Civiele en Maritieme techniek (3 prijzen)
Farmacie of (Bio)farmaceutische wetenschappen (4 prijzen)
Informatica & Technische informatica (9 prijzen)
Lucht- en Ruimtevaarttechniek (2 prijzen)
Natuurkunde en Technische natuurkunde (8 prijzen)
Scheikunde (6 prijzen)
Sterrenkunde (2 prijzen)
Werktuigbouwkunde en Materiaalkunde (3 prijzen)
Wiskunde en Technische wiskunde (9 prijzen)

Meer informatie vindt u in de circulaire meteen hieronder.

Voordrachten kunnen uitsluitend digitaal worden ingediend via het inschrijfformulier.

Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via prijzen@khmw.nl.

Young Talent Awards - Information in English

Closed for nominations. The information below concerns the 2023 prizes. This web page will be updated at the end of June 2024 when registration for the 2024 prizes opens.

The Holland Society Young Talents Awards are yearly awarded to students in science and technology.

In two categories:

  • KHMW GRADUATION AWARDS, 18 prizes for exceptional achievements (master thesis/ research report). For students who graduate in the academic year 2022/2023 at a Dutch institution of academic education. Prizes are awarded in the following disciplines:

Biology (1 prize of € 3.000)
Chemistry and Process Technology (1 prize of € 3.000)
Data Science (1 prize of € 3.000)
Health Care Innovation for underserved communities (1 prize of € 3.000)
Informatics and Information Science (1st prize of € 3.000, two 2nd prizes of each € 1.000)
Life Sciences (1st prize of € 3.000, 2nd prize of € 2.000, 3rd prize of € 1.000)
Physics (1st prize of € 3.000, 2nd prize of € 1.000)
Plant Sciences (1 prize of € 5.000)
Astronomy (2 prizes of each € 3.000)
Theoretical Physics (1 prize of € 3.000)
Mechanical Engineering and Materials Science (1 prize of € 5.000)
Mathematics (1 prize of € 5.000)

  • KHMW INCENTIVE AWARDS, 67 prizes of each € 500 for the best grades achieved in the first year (academic year 2022/2023) at a Dutch institution for academic education. Prizes are awarded in te following disciplines:

Artificial Intelligence (8 prizes)
Biology (7 prizes)
Biomedical Technology (3 prizes)
Chemical Engineering (3 prizes)
Civil and Marine Engineering (3 prizes)
Pharmacy or (Bio)pharmaceutical Sciences (4 prizes)
Informatics and Technical Informatics (9 prizes)
Aerospace (2 prizes)
Physics and Technical Physics (8 prizes)
Chemistry (6 prizes)
Astronomy (2 prizes)
Mechanical Engineering and Materials Science (3 prizes)
Mathematics and Technical Mathematics (9 prizes)

For more information please read the circular below.

Nominations can only be submitted digitally via the nomination form.

Questions? Please contact the secretariat at prijzen@khmw.nl.

 

Verslag voorgaande edities

Voor het verslag van Jong Talentprijsuitreiking 2023 klik hier.

Voor het verslag van Jong Talentprijsuitreiking 2022 klik hier.

Voor het verslag van Jong Talentprijsuitreiking 2021 klik hier.

Voor het verslag van Jong Talentprijsuitreiking 2020 klik hier.

De sponsors van de Jong Talent Prijzen

 

 

STICHTING PHYSICA

Piet Mulders is sinds 2014 penningmeester van de Stichting Physica en probeert als vertegenwoordiger van het bestuur elk jaar bij de uitreiking van de Jong Talent Aanmoedigingsprijzen te zijn. Zo ontmoet hij jaarlijks acht veelbelovende studenten natuurkunde die als beste van hun lichting hun propedeuse hebben afgerond. “Dat is altijd een mooie bijeenkomst. Sommigen komen uiterst zelfverzekerd binnen, anderen juist wat schuchter. Wat ze gemeen hebben, zijn vaak de trotse ouders die meekomen.”
Mulders, emeritus-hoogleraar theoretische natuurkunde aan de Vrije Universiteit  Amsterdam, geniet nog steeds enorm van het geven van colleges en de natuurkunde onder de aandacht brengen van het brede publiek. “Het geven van onderwijs is een passie van me, naast het doen van onderzoek. Wat er mooi aan is, is de feedback van jonge mensen. Die kan zo verrassend zijn. En dat brengt de wetenschap verder.”

Lees het volledig interview met Piet Mulders in het KHMW jaarverslag 2022 op p.66-68.

 

KNMP

Interview de sponsor_Hunfeld_fotograaf Janita Sassen - webAls bestuurslid van de KNMP, de beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers en apotheken, reikt IC-apotheker Dr. Nicole Hunfeld jaarlijks vier KHMW Jong Talent Aanmoedigingsprijzen uit. De organisatie sponsort deze prijzen sinds 2016. Zelf viel Hunfeld ook in de prijzen: in september 2021 ontving zij de Sustainability Award van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Een kroon op haar werk voor ‘The Green Intensive Care’, een project om de Intensive Care (IC) te verduurzamen.
Samen met de KNMP wil Hunfeld het nieuwe talent stimuleren en in het zonnetje zetten. Zij reikt de Jong Talent Aanmoedigingsprijzen jaarlijks dan ook met enthousiasme uit aan studenten Farmacie of (Bio)Farmaceutische Wetenschappen met de beste studieresultaten in het eerste jaar. Ze geeft hen ook graag wijze raad mee: "Zet je prijs op je cv en kijk of je het prijzengeld van 500 euro kunt besteden aan iets waarvan je kunt leren. Bijvoorbeeld een coach of cursus. Investeer verder in je talent."

Lees het volledig interview met Nicole Hunfeld in het KHMW jaarverslag 2021 op p.64 en 65.

 

Koninklijke Van Wijhe Verf

Koninklijke Van Wijhe Verf sponsort met ingang van 2021 de Jong Talent Afstudeerprijs voor Chemie en Procestechnologie en daarvoor van 2015-2020 de Aanmoedigingsprijzen Chemische Technologie voor eerstejaarsstudenten.
Marlies van Wijhe, directeur van Koninklijke Van Wijhe Verf uit Zwolle, vindt de prijzen een goede manier om jongeren te stimuleren mooie dingen uit hun vak te halen, ‘mede door hun enthousiasme komen er oplossingen voor problemen van nu en morgen, bijvoorbeeld als het gaat om innovatie en duurzaamheid’.
Ze heeft zelf ervaren hoe belangrijk een prijs kan zijn. In 2010 werd Marlies uitgeroepen tot Zakenvrouw van het Jaar. ‘Dat heeft ontzettend veel deuren geopend en mij de kans gegeven veel publiciteit voor het bedrijf te genereren. Het werd een ontzettend intensief jaar, maar ook echt een omslagjaar voor Van Wijhe Verf: we stonden daarna nog nadrukkelijker op de kaart als een serieuze speler in de verfbranche.’

Voor het volledig interview met Marlies van Wijhe in het KHMW jaarverslag 2020 klik hier.

 

East-West Seed

Zaadveredelingsbedrijf East-West Seed sponsort sinds vier jaar de Jong Talent Afstudeerprijs voor Plantenwetenschappen van 5.000 euro. Maaike Groot, manager public affairs, zorgt dat ze zelf elk jaar de prijs uit kan reiken. ‘Toen de KHMW ons benaderde vonden we het meteen een goed idee. Het past in ons streven de zichtbaarheid van het vak en het belang ervan onder de aandacht te brengen. Extra leuke bijkomstigheid is natuurlijk dat je door die jonge talenten ook het contact met de wetenschappers kunt aanhalen.’
East-West Seed is 37 jaar geleden opgericht door Simon Groot uit Enkhuizen, de vader van Maaike. ‘Hij behoort tot de zesde generatie van een familie van Westfriese zaadboeren, de regio die de bakermat is van de (internationale) groentenzaadveredeling. Hij richtte zijn eigen bedrijf op, omdat hij zag dat boeren in tropische landen in Zuidoost-Azië werkten met slechte kwaliteit groentenzaden van slechte kwaliteit. Met zijn westerse kennis wilde hij hen helpen hun zaden te optimaliseren zodat de opbrengsten zouden toenemen.’

Lees het volledig interview met Maaike Groot in het KHMW jaarverslag 2018 op p.71.

 

ASML

ASML sponsort de Jong Talent Afstudeerprijs sinds 2013. John Koster, directeur Software Development & Engineering bij ASML:
‘Wiskunde is belangrijk voor ons. Het is de taal van de engineer. Met behulp van wiskunde zijn we in staat complexe vraagstukken te beschrijven en die gaan we hier altijd met meerdere mensen te lijf. Daarvoor hebben we steeds ingewikkeldere wiskundige algoritmes
nodig, want nauwkeurigheid in onze producten is extreem belangrijk. De invloed van het vak wordt steeds gewichtiger.’
‘Hoe leuk is het als je door je te verbinden aan deze prijs in contact komt met mensen die wiskunde ook leuk vinden en  doorzettingsvermogen tonen om het vak onder de knie te krijgen? Wie plezier beleeft aan wiskundige vraagstukken en er energie van krijgt om wiskunde een praktische toepassing te geven, is bij ons op de goede plek. Als lid van onze ontwikkelteams werk je zo aan de essentiële bouwstenen voor onze machines.’

Lees het volledig interview met John Koster in het KHMW jaarverslag 2017 op p.52.

 

Pfizer

Wetenschap ligt aan de basis van ons bedrijf. En net als de mensen die in aanmerking komen voor de Pfizerprijs zit innoveren en het zoeken naar baanbrekende ideeën in ons bloed.” Aan het woord is Jan Willem de Heer, manager Communications bij Pfizer Nederland. Het bedrijf is sinds 2011 sponsor van de Pfizer Prijs voor Life Sciences, een van de Jong Talentprijzen die de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen jaarlijks uitreikt.
De prijswinnaar van de Pfizer Prijs voor Life Sciences 2015 is Dorien Maas. Ze heeft de onderscheiding gekregen voor haar onderzoek hoe schizofrenie in de toekomst beter behandeld zou kunnen worden. Dat deed ze bij de onderzoeksgroep Moleculaire Dierfysiologie van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze ontdekte in een rattenmodel voor schizofrenie vroegtijdige veroudering in de hersenen. Die ontdekking kan aan de basis staan van een betere behandeling van schizofrenie in de toekomst. De medische afdeling van Pfizer Nederland is onder de indruk van haar basale onderzoek. 

Lees het volledig interview met Jan Willem de Heer in het KHMW jaarverslag 2015 op p.56.