De tweejaarlijkse Dirk Jacob Veegens Prijs is ingesteld door de Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel en wordt verleend ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van economische, politieke en/of sociale geschiedenis van Nederland, en is bedoeld als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers wier onderzoeksresultaten in het jaar van toekenning niet langer dan twee jaar tevoren zijn gepubliceerd. In het bijzonder komt voor bekroning dat onderzoek in aanmerking dat vanuit een historisch perspectief bijdraagt tot een dieper inzicht in ontwikkelingen die voor Nederland in de huidige tijd relevant zijn. De prijs wordt in zijn geheel toegekend voor onderzoek dat door één of meerdere personen is uitgevoerd. De prijs wordt toegekend aan Nederlanders of ook aan anderen, voor zover het te bekronen onderzoek binnen het kader van een Nederlandse instelling van onderwijs en/of onderzoek verricht is. De Dirk Jacob Veegens Prijs wordt toegekend door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen na verkregen advies van een door de Maatschappij daartoe te benoemen Commissie.

De prijs is genoemd naar de Haagse advocaat Veegens (1899-1984), voorzitter van de Nederlandse Advocaten-Vereeniging, de voorloper van de Nederlandse Orde van Advocaten. De prijs wordt, in de geest van Veegens, uitgereikt aan onderzoek dat vanuit historisch perspectief bijdraagt aan een dieper inzicht in ontwikkelingen die voor Nederland in de huidige tijd relevant zijn.

 

D.J. Veegens Prijs 2024 - Economische, politieke en/of sociale geschiedenis van Nederland


De inschrijving voor de D.J. Veegens Prijs 2024 is gesloten

De prijs is bedoeld als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers wier onderzoeksresultaten in het jaar van toekenning niet langer dan twee jaar tevoren zijn gepubliceerd.

Wilt u een voordracht indienen, lees dan eerst de circulaire meteen hieronder.

Voordrachten kunnen uitsluitend worden ingediend via het inschrijfformulier op deze webpagina. 

Voordrachten kunnen worden ingediend tot en met 15 januari 2024.

Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via prijzen@khmw.nl

Eerdere winnaars (nieuwe opzet)

2022 Dr. L.B. Lauret

2020 Dr. A.C. Hoetink

2018 Dr. A.F. Petterson

2016 Dr. J. Oddens

2014 Dr. P. Brandon

2012 Dr. L. Petram

2010 Dr. L.J. van Middelaar

2008 Dr. J.P. den Hertog

2006 Mr. W.J. Veraart

2004 Dr. M.J.M. Hoogenboom

2002 Dr. D. Bos

2000 Dr. R.A.M. Aerts

1998 Dr. R. Raben

1996 Dr. L.A.C.J. Lucassen

1994 Dr. H. te Velde

Eerdere winnaars (oude opzet)

1991 Drs. J.H. de Wilde

1990 Drs. H. Klemann

1989 Drs. B. Altena

1988 Drs. H. Henrichs

1987 Drs. E.G.E. van der Wall

1986 Drs. P. den Boer

1985 Drs. C.A. Davids

1984 Drs. J.W. Buisman

1983 Drs. J. Lucassen

1982 Drs. K. van Berkel