Het bestuur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen maakt bekend dat de Dr. Elizabeth Schram-Mulley (ESM) Stichting met ingang van 2023 jaarlijks een proefschriftprijs van € 10.000,- beschikbaar stelt ter bekroning van onderzoek met een bijzonder interdisciplinair karakter dat de grenzen tussen de klassieke alfa/bèta/gamma-wetenschapsgebieden overbrugt.

De prijs is bedoeld als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers die op een dergelijk interdisciplinair onderwerp gepromoveerd zijn. De prijs wordt aan één onderzoeker toegekend en is bedoeld voor Nederlanders of voor buitenlanders, die hun onderzoek hebben uitgevoerd aan Nederlandse instellingen van onderwijs en/of onderzoek.

De KHMW Proefschriftprijs Interdisciplinariteit wordt toegekend door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen na verkregen advies van een door de Maatschappij daartoe te benoemen Commissie.

 

KHMW Proefschriftprijs Interdisciplinariteit 2024


De inschrijving voor de Proefschriftprijs Interdisciplinariteit 2024 is gesloten

In 2024 is de prijs is bedoeld voor onderzoekers die in de periode 1/9/2022 – 31/8/2023 gepromoveerd zijn.

Wilt u een voordracht indienen, lees dan eerst de circulaire meteen hieronder.

Voordrachten kunnen uitsluitend worden ingediend via het inschrijfformulier op deze webpagina. 

Voordrachten kunnen worden ingediend tot en met 15 januari 2024.

Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via prijzen@khmw.nl

De Dr. Elizabeth Schram-Mulley (ESM) Stichting eert de nagedachtenis aan en beheert de nalatenschap van Dr. Schram-Mulley, die als uitgever en weldoener onderzoek en onderwijs een zeer warm hart toedroeg.

Winnaars

2024 Dr. J.N. (Janna) de Boer RUG MEER WETEN
2023 Dr. J. (Jonatan) Godinez Madrigal TU Delft MEER WETEN