TOEGEKEND 2020-2022

DE KONINKLIJKE HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ DER WETENSCHAPPEN STELT MET INGANG VAN 2020 EEN PRIJS TER BESCHIKKING BESTEMD VOOR EEN PROJECT DAT TOT DOEL HEEFT DE STERRENKUNDE BIJ EEN BREDER PUBLIEK ONDER DE AANDACHT TE BRENGEN.

De jaarlijkse Outreach Award bestaat uit een prijs (€ 1.500) en een bijdrage aan de projectkosten (€ 3.500). De prijs heeft tot doel om “outreach” te bevorderen als één van de huidige verantwoordelijkheden van sterrenkundigen. Onder “outreach” wordt bijvoorbeeld verstaan: communicatie en ‘engagement’ met het algemene publiek; het gebruik van astronomie voor educatie bij primair en voortgezet onderwijs; en de inzet van sterrenkunde om maatschappelijke ontwikkelingen te bevorderen.

In aanmerking komen “early career” astronomen, t.w. masterstudenten, promovendi en postdocs (tot max. 6 jaar na promotie) die een in Nederland uit te voeren project willen voordragen. Over de inzendingen oordeelt een onafhankelijke jury bestaande uit leden van de KHMW en zo nodig een externe expert. De aanvraag zal onder andere worden beoordeeld op originaliteit, haalbaarheid/uitvoerbaarheid van het project, en de te verwachten impact.

 

AWARDED 2020-2022

THE ROYAL HOLLAND SOCIETY OF SCIENCES AND HUMANITIES (KHMW) ANNOUNCES A PRIZE FOR A PROJECT THAT AIMS TO BRING ASTRONOMY TO THE ATTENTION OF A WIDER AUDIENCE.

The annual Outreach Award consists of a prize (€ 1,500) and a contribution to the project costs (€ 3,500). The award aims to promote “Outreach” as one of the responsibilities of astronomers. Outreach includes communication and engagement with the general public; the use of astronomy in primary and secondary education; and the use of astronomy as a tool for development (capacity building).

Qualifying recipients are early-career astronomers, i.e. Masters students, PhD students and postdocs (up to a maximum of 6 years after PhD award) who propose an outreach project to be carried out in The Netherlands. An independent jury consisting of members of the KHMW and, if necessary, an external expert, will judge the submissions. The application will be assessed for, amongst other things, originality, feasibility of the project, and the expected impact.

 

Prijswinnaars

 

2022

Aida Ahmadi, Katharina Immer, Ashley Bemis, Alex Hygate en Marin Visscher in samenwerking met Violette Impellizzeri en Michiel Hoogerheide, voor hun project 'ALMA-X-Leiden'.

Juryrapport KHMW Outreach Award 2022

2021

Anniek Gloudemans, Sharon Diamant, Sanne van Gammeren, Katharina Immer, Violette Impellizzeri, Amy Louca, Frank Rensen, Martijn Wilhelm en Michelle Willebrands, voor hun project 'Climate and Astronomy - Design Your Own Alien'.

Juryrapport Outreach Award 2021

2020

Eva Laplace voor haar project 'Tool for Understanding the Lives, Interiors, and Physics of Stars' (TULIPS).

MEER WETEN OVER TULIPS? Klik op deze link en scroll helemaal naar beneden.

WANT TO KNOW MORE ABOUT TULIPS? Click here and scroll to the bottom of the page.