KHMW Dr. Saal van Zwanenberg Onderzoeksprijzen

Vanuit de Dr. Saal van Zwanenberg Stichting worden door de KHMW jaarlijks drie prijzen beschikbaar gesteld - ter waarde van resp. € 3.000, € 2.000 en € 1.000 - op het terrein van de farmaceutische en/of medische wetenschappen. De prijzen komen ten goede aan studenten die een onderzoeksverslag in de masterfase hebben geschreven op het terrein van de farmaceutische en/of medische wetenschappen waarbij het geneesmiddel centraal staat.

De inschrijving voor de editie 2024 opent 27 juni 2024 om 12.00 uur. Alle benodigde informatie om een voordracht te doen vindt u dan op deze webpagina.

Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via prijzen@khmw.nl.

Dr. Saal van Zwanenberg Stichting

In 2014 is de Dr. Saal van Zwanenberg Stichting bestuurlijk ondergebracht bij de KHMW. Deze stichting heeft door de jaren heen het wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen gestimuleerd door middel van het uitloven van prijzen en het verlenen van stipendia aan wetenschappers en studenten en is vernoemd naar één van de grondleggers van het Nederlandse bedrijfsleven, de oprichter van Organon en de voorvader van het latere AKZO, Salomon van Zwanenberg. Onder de KHMW worden er jaarlijks drie onderzoeksprijzen en 2-jaarlijks de Dr. Saal van Zwanenberg Ereprijs toegekend. Meer weten 

Prijswinnaars

In 2023 werden de drie prijzen toegekend aan: 1e prijs: Maaike Lenderink (Universiteit Utrecht) voor haar onderzoek "Prime editing to repair POLG-related disease in patientderived in vitro models". 2e prijs: Tram Nguyen (Rijksuniversiteit Groningen) voor zijn onderzoek "Cost-effectiveness assessment of additional treatment with sodium-glucose co-transporter 2 inhibitors on diabetic kidney disease in The Netherlands". 3e prijs: Nicole ter Laak (Universiteit Leiden) voor haar onderzoek "The impact of being born Small for Gestational Age (SGA) on gentamicin clearance in neonates".

Juryrapport 2023

Voor een videoverslag van de prijsuitreiking van de Dr. Saal van Zwanenberg Ereprijs en Onderzoeksprijzen 2023, klik hier.

____________________________________________________________________________________________________

In 2022 werden de drie prijzen toegekend aan: 1e prijs: Jan-Willem Langenbach (Universiteit Utrecht) voor zijn onderzoek “Fighting food allergies: Synthesis of structures co-presenting a T-cell epitope and Siglec ligand to reprogram dendritic cells”. 2e prijs: Judith Veldman (Erasmus Universiteit Rotterdam) voor haar onderzoek “Accelerating drug discovery in osteoarthritis: a computational biology and drug repurposing strategy”. 3e prijs: Daan van Valkengoed (Universiteit Leiden) voor zijn onderzoek: “Mathematical modelling of P-glycoprotein mediated drug efflux at the BBB in LeiCNS-PK4.0A: A perspective on the influence of parameter variability on bottom-up PBPK modelling”.

Juryrapport 2022In 2021
werden de drie prijzen toegekend aan: 1e prijs: Kelvin Groot (Universiteit Leiden) voor zijn onderzoek “Improving the clinical use of indisulam: in search of biomarkers and novel drug combinations”. De 2e prijs ging naar: Jonne Terstappen (Universiteit Utrecht) voor haar onderzoek “Characterization and stability of palivizumab delivered via nasal spray: The next step in affordable RSV prevention?”. De 3e prijs was bestemd voor Julia Alberts (Rijksuniversiteit Groningen) voor haar onderzoek: “The assessment of the dynamics of cAMP hydrolysis. Changes in cAMP and cGMP in the presence of mutant PDE3A”.

Juryrapport 2021In 2020
werden de drie prijzen toegekend aan: 1e prijs Charlie Nederpelt (Geneeskunde UL) voor zijn onderzoek uitgevoerd tijdens zijn wetenschapsstage in Boston (Harvard Medical School), gericht op het gebruik en de veiligheid bij trauma patiënten van zogenaamde DOACs, de nieuwste generatie bloedverdunners. 2e prijs Kumchok Mgimpatsang (Farmacie RUG) die onderzoek verrichtte binnen de afdeling Drug Design van de Rijksuniversiteit Groningen naar de synthese en karakterisering van indenoisoquinoline derivaten. Deze verbindingen zijn remmers van het DNA topoisomerase enzym en daardoor mogelijk geschikt voor de ontwikkeling van nieuwe cytostatica. 3e prijs Rik Verheijden (Geneeskunde UU) voor zijn klinisch onderzoek bij melanoompatiënten die behandeld werden met immuuntherapie, de zogenaamd checkpoint remmers.

Juryrapport 2020

Voor een videoverslag van de in 2020 vanwege corona online prijsuitreiking, klik hier (sessie 1).In 2019
werden de drie prijzen toegekend aan de volgende studenten: De 1e prijs was voor Johanna Walther (Farmacie UU) voor haar onderzoek 'How delivery of CRISPR/cas can be made safer and more efficient. The CRISPR/Cas technology, which allows genetic modification in specific cell populations, is a recent major breakthrough in physiology and pharmacology'. De 2e prijs was voor Krijna Opschoor (Geneeskunde VU) voor haar onderzoek aan NYU. Haar werk binnen het CAA-model voor de ziekte van Alzheimer betekent een kleine stap in het begrijpen hoe immunotherapie bij Alzheimer en CAA zou kunnen aangrijpen, een zeer actueel en belangrijk onderwerp. De 3e prijs was voor Lisa-Marie Smale (Farmacie RUG) voor haar onderzoek naar antimicrobiële resistentie van bedreigende en uitbreidende Aspergillus fumigatus infecties.

Juryrapport 2019

Voor een verslag van de prijsuitreiking in 2019, tegelijk met de Dr. Saal van Zwanenberg Ereprijs, klik hier.In 2018
ging de 1e prijs van €3.000 naar Margot Roeten (Geneeskunde VU) voor haar onderzoek naar de werkzaamheid tegen leukemie van een nieuwe proteasoom remmer, Ixazomib. Haar werk maakt het mogelijk om Ixazomib nu ook in klinische trials bij kinderen te gaan testen. De 2e prijs van €2.000 naar Julie Verhoef (RU) voor haar onderzoek naar de ontwikkeling van een nieuwe klasse van anti-malaria geneesmiddelen, de zogeheten pantothenamiden. En de 3e prijs van €1.000 naar Sam Hariri (UU) voor zijn onderzoek naar de veiligheid van een genetisch gemodificeerde cellijn van niercellen die mogelijk in de toekomst geschikt zou zijn om toegepast te worden in een biologische kunstnier.

Juryrapport 2018

Voor een verslag van de prijsuitreiking in 2018, tegelijk met de Jong Talent Prijzen, klik hier. In 2017
waren er voor de eerste keer drie prijzen: een 1e prijs van €3.000 en twee gedeelde 2e prijzen van elk €1.500. Lena Sialino (Oncologie VU) won de eerste prijs met haar onderzoek naar de epi-genetische regulatie van twee vormen van kinderkanker: het alveolair rhabdomyosarcoma (aRMS) en de ETB vorm van acute lymphoblastische leukemie (ETB-ALL). De tweede prijzen gingen naar Fieke Terstappen (SUMMA Master UU) die een uitgebreid systematisch review schreef over de mogelijke effecten van stikstof monoxide (NO) op zowel moeder als kind bij het behandelen van placenta insufficiëntie, en naar Ella de Vries (Geneeskunde & Global Health UM) voor haar onderzoek uitgevoerd in het Mulago National Hospital in Kampala, Oeganda, naar verbloeding na bevallingen en het belang van goede bewaar- en toedieningsmethoden voor geneesmiddelen.

Juryrapport 2017In 2016
was er één prijs van €3.000, die werd toegekend aan Gaby Eliesen (Biomedische wetenschappen RUN) die in het kader van haar afstuderen onderzoek deed naar de invloed van een nieuwe groep anti-kankermiddelen, de tyrosine kinase remmers op de placenta en het transport over die placenta heen. Eervolle vermeldingen werden toegekend aan Alexandra van Dissel (UvA), Btissame El Hassouni (VU), Lisa Koorneef (UL), Thijs Rooijmans (UU) en Philippe Vangrieken (UM).

Juryrapport 2016