14/11/2024

Locatie:
Doopsgezinde Kerk,
Frankestraat 24, Haarlem


Op donderdag 14 november organiseren de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) en Teylers Museum weer de tweejaarlijkse Spaarnelezing. Mariska Kret, hoogleraar Vergelijkende Psychologie aan de Universiteit Leiden, en Jan Willem Duyvendak, universiteitshoogleraar Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam, gaan in op het thema ‘Fascinatie én angst voor anderen, individueel en sociaal’.

Het thema van de Spaarnelezing sluit aan bij de tentoonstelling over de schilder Willem de Famars Testas, die dit najaar in Teylers Museum te zien is. Willem de Famars Testas (1834-1896) ondernam in 1858 een reis naar Egypte die hem inspireerde tot het maken van prachtige schilderijen, aquarellen, schetsen en tekeningen. Daarnaast legde hij zijn indrukken vast in een dagboek en brieven. Hij vond Egypte fantastisch. Toch liet hij een nogal stereotiep beeld van het land zien. Willem de Famars Testas zou dan ook de eerste oriëntalist in de Nederlandse schilderkunst worden.

De Spaarnelezing is opgebouwd uit twee korte lezingen. De eerste spreker is Mariska Kret, hoogleraar vergelijkende psychologie en affectieve neurowetenschappen aan de Universiteit Leiden. Mariska Kret ontving in februari 2024 de eerste Mercator Sapiens Stimulus. In haar lezing zal Kret ingaan op uitingen van emotie bij mensen en mensapen. Want niet alleen mensen, maar ook primaten zijn in staat emotionele uitingen van anderen snel te herkennen en erop te reageren. Wanneer individuen onbewust emotionele uitingen van anderen overnemen, ervaren ze zelf een afspiegeling van deze emoties; het beïnvloedt hun sociale gedrag en kan zelfs helpen bij het vormen van romantische relaties. Verdieping van ons begrip van emotionele uitingen en hoe we elkaars emoties interpreteren kan bijdragen aan sterkere sociale verbindingen.

De tweede spreker, Jan Willem Duyvendak, is universiteitshoogleraar Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van het Netherlands Institute of Advanced Studies in the Humanities and Social Sciences (NIAS). Als onderzoeker houdt hij zich momenteel vooral bezig met de transformatie van de verzorgingsstaat, diversiteit en inclusie, en nativisme. Zijn lezing, ‘Het onvermogen om verschillen te verdragen. Spook-kloven, thuis-voelen en afnemende verdraagzaamheid’, gaat over het groeiende onvermogen om met verschillen om te gaan; niet omdat die verschillen groter zijn geworden (want dat is niet zo) maar omdat we ze minder verdragen.

De Spaarnelezing is een initiatief van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en Teylers Museum en heeft als doel de wetenschappelijke kennis van beide instituten te delen met een breed publiek.

De Spaarnelezing is toegankelijk voor leden van de KHMW, Vrienden van Teylers Museum, inwoners van Haarlem en omgeving, en andere geïnteresseerden.

Locatie: De Grote Vermaning (kerkgebouw Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem), Frankestraat 24, Haarlem.
Inloop 19.30 uur. Aanvang bijeenkomst 20.00 uur.

Vrij toegankelijk na aanmelding. Aanmelden kan in het najaar van 2024 op deze webpagina.

Nadere informatie volgt.

Vragen? secretaris@khmw.nl