DE INSCHRIJVING VOOR DE NEDERLANDSE GASINDUSTRIEPRIJZEN 2022 IS GESLOTEN

KVGN stelt in 2022 drie prijzen ter beschikking voor studenten die een masterscriptie hebben geschreven op het terrein van de systeemintegratie en de rol van gasvormige moleculen daarbij.

- Een eerste prijs van € 6.000

- Een tweede prijs van € 4.000

- Een derde prijs van € 2.000

De prijzen zijn bestemd voor masterscripties van studenten die tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2022 zijn afgestudeerd. U kunt uw kandidaten voor deze prijs tot en met 16 september 2022 nomineren, uitsluitend digitaal via het formulier op deze webpagina. Lees voor u een voordracht indient eerst de voorwaarden in de "Circulaire Nederlandse Gasindustrieprijzen 2022". Studenten kunnen niet zichzelf voordragen.

Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via secretaris@khmw.nl

  NOMINATIEFORMULIER NEDERLANDSE GASINDUSTRIEPRIJZEN 2022

  Gegevens kandidaat

  Naam kandidaat

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Geboortejaar

  Universiteit

  Officiële naam van de masteropleiding

  Titel van de scriptie

  Datum waarop scriptie is goedgekeurd

  Afstudeerdatum

  Gegevens voordrager(s)

  Naam voordrager

  Functie

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  E-mailadres secretariaat (indien van toepassing)

  Naam 2e voordrager (indien van toepassing)

  Functie 2e voordrager (indien van toepassing)

  E-mailadres 2e voordrager (indien van toepassing)

  Privacy


  Upload bijlagen:

  Graag als bestandsnamen gebruiken: Voornaam + achternaam van de kandidaat, gevolgd door: Aanbevelingsbrief, Cijferlijst, CV, etc. Bijvoorbeeld: "Jan Janssen Aanbevelingsbrief".

  Aanbevelingsbrief van scriptiebegeleider/docent (PDF, max 2mb)(*):

  Cijferlijst van de masterstudie (PDF, max 2mb)(*):

  CV van de genomineerde (PDF, max 2mb)(*):

  Masterscriptie (PDF, max 10mb)(*):

  Evt. extra bijlage (PDF, max 4mb):
  Check na versturen van dit formulier uw mail voor een ontvangstbevestiging, waarin een kopie van het door u ingevulde formulier is opgenomen.

  De Nederlandse Gasindustrie Prijzen zijn ingesteld in 2006 bij het Wereld Gas Congres, georganiseerd door de Nederlandse Gasunie, EnergieNed, GasTerra en KVGN. De prijzen beogen jonge, veelbelovende studenten te stimuleren als professional werkzaam te worden in de gasindustrie en een masterscriptie te schrijven die opmerkelijk, bijzonder en innovatief is. Inmiddels vinden deze tweejaarlijkse prijzen plaats onder auspiciën van de KVGN, de Nederlandse belangenvereniging voor de gassector.

  Prijswinnaars 2020

  1e Prijs: Joseph Daatselaar (TU Delft), voor zijn onderzoek: Microporous Membranes for CO2 Electrolysis

  2e Prijs: Nick Kimman (TU Delft), voor zijn onderzoek: Power-to-gas efficiency of a hydrogen back-up system governed by interruptible sources and services

  3e Prijs: Oscar Meijer (TU Eindhoven), voor zijn onderzoek: 3D Modelling and validation of boiler emissions using the Flamelet Generated Manifold technique

  Juryrapport 2020

  Verslag van de online prijsuitreiking 2020: