De prijzen zijn bedoeld voor masterstudenten aan een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs.

  • De GOOGLE-prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & economie;
  • De BRINkHOF-prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & recht;
  • De SIDN FONDS-prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & maatschappij- of geesteswetenschappen;
  • De GREENHOST-prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & technische wetenschappen.

De prijzen werden voor het in eerst in 2015 beschikbaar gesteld. Met deze prijzen willen de initiatiefnemers de belangstelling voor deze betreffende onderzoeksgebieden vergroten, en in bredere zin het maatschappelijk en wetenschappelijk debat over de impact van internettechnologie bevorderen.

Studenten kunnen zichzelf inschrijven om mee te dingen naar een van de prijzen, via de website internetscriptieprijzen

Lees tevens onderstaande circulaire voor meer informatie.