Van 2017 tot en met 2019 stelde de KHMW in samenwerking met Google, Brinkhof, SIDN Fonds en Greenhost vier internetscriptieprijzen van elk 2.000 euro beschikbaar voor masterstudenten met de beste afstudeerscripties over een internet-gerelateerd onderwerp in de volgende disciplines:

  • De GOOGLE-prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & economie;
  • De BRINKHOF-prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & recht;
  • De SIDN FONDS-prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & maatschappij- of geesteswetenschappen;
  • De GREENHOST-prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & technische wetenschappen.

Met deze prijzen wilden de initiatiefnemers de belangstelling voor deze betreffende onderzoeksgebieden vergroten, en in bredere zin het maatschappelijk en wetenschappelijk debat over de impact van internettechnologie bevorderen.

Beoordeling van de scripties en toekenning van de prijzen was in handen gelegd van jury’s die door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen worden benoemd. De scripties werden onder meer beoordeeld op de maatschappelijke relevantie van het onderwerp, de helderheid van de probleemstelling en conclusies, kwaliteit en diepgang van de analyse, accuratesse, leesbaarheid, begrijpelijkheid en originaliteit.

De prijswinnaars werden uitgenodigd de prijs persoonlijk in ontvangst te nemen en tijdens deze bijeenkomst een presentatie over hun afstudeeronderzoek te geven. Op basis van de kwaliteit en originaliteit van deze presentatie en de maatschappelijke impact van het onderwerp, besloot het publiek jaarlijks wie van de vier winnaars een publieksprijs van 500 euro extra ontving.

Over de initiatiefnemers:

Google is een wereldleider in technologie en focust op het verbeteren van de manier waarop mensen in contact komen met informatie. Google's innovaties in zoeken en adverteren op internet hebben er toe geleid dat Google’s website een essentieel onderdeel van het internet is en dat het merk behoort tot één van de meest bekende ter wereld.

Brinkhof is een in Amsterdam gevestigd advocatenkantoor dat is gespecialiseerd in technologie, communicatie en marktregulering.

Het SIDN Fonds staat voor een sterk internet voor iedereen. SIDN fonds is een onafhankelijk fonds dat in 2014 op initiatief van SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland) is opgericht.

Greenhost is een internet service provider die haar eigen netwerk beheert en onderhoudt, en bekend is in de ‘circumvention technology’ en in het mensenrechten netwerk. Greenhost ontwikkelt en ondersteunt meerdere projecten die gericht zijn op de bescherming van digitale rechten en privacy.


De prijzen waren een vervolg op de economische Internet Impact Prijs van Google en de KHMW in 2014 en de juridische Internet Scriptieprijs die Brinkhof sinds 2006 organiseerde met XS4ALL. Brinkhof zet in 2020 de internetscriptieprijs rechten voort.

 

 

Prijswinnaars 2019

Voor een verslag van de editie 2019 klik hier.

 

Prijswinnaars 2018

Voor een verslag van de editie 2018 klik hier.

 

Prijswinnaars 2017

Voor een verslag van de editie 2017 klik hier.

 

Prijswinnaars 2016

Voor een verslag van de editie 2016 klik hier.

 

Internet Impact Prijs 2014

Voor een verslag van deze prijs klik klik hier.