De Martinus van Marum Prijs is ingesteld door de J.C. Ruigrok Stichting te Haarlem als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers die in het jaar van toekenning niet langer dan vijf jaar zijn gepromoveerd, ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van de natuurwetenschappen en techniek. Jaarlijks wordt de prijs afwisselend toegekend voor onderzoek op één van de volgende wetenschapsgebieden:

  • Exacte wetenschappen (wiskunde, informatica, natuurkunde, sterrenkunde)
  • Chemie en chemische technologie
  • Life sciences and technology (tot 2010 biotechnologie)
  • Milieuwetenschappen
  • Ingenieurswetenschappen (werktuigbouwkunde, lucht- en ruimtevaart, maritieme techniek, civiele techniek)

De Prijs wordt toegekend door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen na verkregen advies van een door de Maatschappij daartoe te benoemen commissie.

De Prijs is vernoemd naar Martinus van Marum, die als tweede secretaris van 1794 tot 1837 een stempel heeft gedrukt op de werkzaamheden van de Maatschappij. Hij heeft in Haarlem en ver daarbuiten grote bekendheid gekregen, vooral op het gebied van de natuurwetenschappen.

In 2018 is de prijs bestemd voor onderzoek op het gebied van de Exacte wetenschappen (wiskunde, informatica, natuurkunde, sterrenkunde). U kunt nu kandidaten voordragen. Sluitingstermijn voor inzendingen is 1 februari 2018. Lees meer in de circulaire meteen hieronder.  

Prijswinnaars

2017 Dr. ir. T.W.J. de Geus, ingenieurswetenschappen
2016 Dr. B. Dermody, milieuwetenschappen
2015 Dr. H.J.G. Snippert, life sciences and technology
2014 Dr. F.F. Abdi, chemie en chemische technologie
2013 Dr. ir. M.M.J. Stevens, exacte wetenschappen (wiskunde/informatica)
2012 Dr. W. Xu, ingenieurswetenschappen
2011 Mw. Dr. S. Kéfi, milieuwetenschappen
2010 Mw. Dr. T. van Herk, biotechnologie
2009 Dr. D.G.A.L. Aarts, chemie en chemische technologie
2008 Dr. I. Labbé, exacte wetenschappen (astronomie)

 

De ondertekening van het reglement
van de Martinus van Marum Prijs
vond plaats op 22 november 2007