Het bestuur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen maakt bekend dat met ingang van 2020 vanuit het Pieter Langerhuizen Lambertuszoon Fonds een oeuvreprijs van 25.000 euro beschikbaar wordt gesteld. 

Deze Langerhuizen Oeuvreprijs wordt jaarlijks uitgereikt als eerbetoon aan een wetenschapper die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van de natuurwetenschappen.

Reglementair is de prijs uit het Pieter Langerhuizen Lambertuszoon-Fonds ieder jaar voor een ander vakgebied bestemd. Het rooster luidt als volgt: 

 • 2021 Biologie, inclusief landbouwwetenschappen
 • 2022 Aard- en milieuwetenschappen
 • 2023 Sterrenkunde
 • 2024 Filosofie en geschiedenis der natuurwetenschappen
 • 2025 (Bio)medische, veterinaire, tandheelkundige en farmaceutische wetenschappen
 • 2026 Informatica en wiskunde
 • 2027 Scheikunde
 • 2028 Natuurkunde,
  waarna het schema zich herhaalt

  Het bestuur behoudt zich het recht voor de volgorde te wijzigen, het bedrag van de oeuvreprijs aan te passen en nieuwe vakgebieden toe te voegen.

 

Langerhuizen Oeuvreprijs 2021 - Biologie, inclusief landbouwwetenschappen

In 2021 is de prijs bestemd voor een wetenschapper in de discipline Biologie, inclusief landbouwwetenschappen. De inzendtermijn voor nominaties is gesloten. De prijs is toegekend aan Prof. dr. H.H.T. (Herbert) Prins, emeritus-hoogleraar Resource Ecology aan Wageningen University. De prijs wordt uitgereikt op 18 juni in een online te volgen bijeenkomst, zie hiervoor de agenda op deze website. De editie 2022 van de prijs wordt aangekondigd in het najaar van 2021.

Hebt u vragen, dan kunt u natuurlijk contact opnemen met het secretariaat via secretaris@khmw.nl

 

 

Pieter Langerhuizen Lambertuszoon

Uit het legaat van Pieter Langerhuizen Lambertuszoon, overleden in 1918 en in leven directeur van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, worden naar wens van de erflater jaarlijks een oeuvreprijs en een onderzoeksbate in de natuurwetenschappen toegekend. 

Wie was Pieter Langerhuizen Lambertuszoon? In het jaarverslag 2015 van de KHMW verscheen onderstaand artikel:

Jaarverslag 2015 - Pieter Langerhuizen Lambertuszoon