Beeldcredit: Brunno Mallart/KNAW

In 2019 werd de laatste Nationale Postdocprijs toegekend. Hebt u vragen, neem dan contact met het secretariaat van de KHMW via secretaris@khmw.nl of DJA via maartje.aukes@knaw.nl
De KHMW en DJA beraden zich momenteel op een mogelijke nieuwe samenwerking. Houd daarvoor deze website in de gaten.
 

Van 2017-2019 stelden de KHMW en De Jonge Akademie de Nationale Postdocprijs ter beschikking. De prijs, van 10.000 euro, was bedoeld als stimulans voor postdoconderzoekers en universitair docenten die excellent wetenschappelijk onderzoek doen met (potentieel) grote maatschappelijke impact. De laureaat kon dit bedrag naar eigen inzicht besteden aan zijn/haar wetenschappelijk onderzoek of onder zijn/haar supervisie uitgevoerd onderzoek. De prijs werd jaarlijks afwisselend toegekend op het gebied van de alfa- en gammawetenschappen en de bèta/medische wetenschappen. 

 

 

Prijswinnaars

 

2019: Dr. S. (Siroon) Bekkering,  postdoc bij zowel de afdeling interne geneeskunde van het Radboudumc als het Royal Children's Hospital te Melbourne. Zij doet onderzoek naar het geheugen van het aangeboren immuunsysteem. Vanwege de coronabeperkingen is de prijsuitreiking uitgesteld naar het najaar 2020.

Juryrapport 2019

2018: Ontwikkelingspsycholoog Dr. E. (Eddie) Brummelman (Universiteit van Amsterdam) is de tweede winnaar van de Nationale Postdocprijs. Hij doet onderzoek naar de zelfbeeldontwikkeling van kinderen. Meer informatie en foto's: Klik hier

Juryrapport 2018

2017: Forensisch archeologe Dr. H.L. (Hayley) Mickleburgh (Universiteit Leiden) is de eerste winnaar van de Nationale Postdocprijs. Zij bestudeert hoe lijken vergaan en skeletten uit elkaar vallen. Meer informatie en foto's: Klik hier

Juryrapport 2017