KHMW Jan Brouwer Scriptieprijzen

Inschrijving gesloten

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen keert, daartoe in staat gesteld door het Jan Brouwer Fonds, sinds 2015 jaarlijks scriptieprijzen uit voor de geestes- en maatschappijwetenschappen. Met ingang van 2024 zijn er maar liefst tien prijzen, van elk 3.000 euro, in de volgende wetenschapsgebieden:

 1. Filosofie
 2. Religiewetenschappen en theologie
 3. Taal- en literatuurwetenschappen
 4. Geschiedenis
 5. Rechtswetenschappen
 6. Economische wetenschappen
 7. Gedragswetenschappen (psychologie en pedagogische wetenschappen)
 8. Politicologie en bestuurswetenschappen
 9. Sociologie en antropologie
 10. Communicatie- en mediawetenschappen.

   

In 2024 zijn de prijzen bestemd voor studenten van wie de masterscriptie door hun begeleider(s) is goedgekeurd in het academisch jaar 2022/2023. De inschrijving voor de editie 2024 opent 10 juli 2023. Alle benodigde informatie om een voordracht te doen vindt u in de circulaire. Voordrachten kunnen worden ingediend tot en met 6 oktober 2023, uitsluitend digitaal via het inschrijfformulier meteen hieronder. 

Hebt u vragen? Neem contact op met het secretariaat van de KHMW via prijzen@khmw.nl.

Jan Brouwer Fonds

Het Jan Brouwer Fonds, genoemd naar Ir. L.E.J. Brouwer (1910-1983), oud-presidentdirecteur van N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij, wil een stimulans geven aan multidisciplinair maatschappij-georiënteerd onderzoek, dat inzicht geeft in concrete maatschappelijke problemen en in potentie moet bijdragen aan de oplossing daarvan. Meer weten


Nieuwsgierig naar de winnaars van voorgaande jaren?

Prijswinnaars 2020-2023

Winnaars 2023

Winnaars 2022

Winnaars 2021

Winnaars 2020