De Nederlandse Data Science Prijzen zijn door de KHMW en de BDA in het leven geroepen om uitzonderlijk innovatief ondernemerschap en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van data science in de schijnwerpers te zetten. De initiatiefnemers willen hiermee Nederland op de kaart zetten als data science-land bij uitstek.

In 2018 stellen de sponsors van deze prijzen, AIMMS, Lubbers De Jong, Motivaction en ORTEC, weer drie prijzen ter beschikking:

De Hendrik Lorentz Prijs voor het bedrijfsleven en de overheid (institutional);

De Anthony Fokker Prijs voor startups (startups);

De Gerrit van Dijk Prijs voor het beste proefschrift (science).

De inschrijving voor de Nederlandse Data Science Prijzen 2018 is vanaf nu geopend. Inzendingen dienen uiterlijk 28 maart 2018 digitaal te worden ingediend via nederlandsedatascienceprijzen.nl. Op deze website vindt u ook alle voorwaarden waar een inzending per categorie aan moet voldoen.

Meer lezen? Zie de website: https://nederlandsedatascienceprijzen.nl/ en het interview in de Telegraaf met Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de BDA: Telegraaf

 

Winnaars 2017

Hendrik Lorentz Prijs: AgroEnergy en CQM
Anthony Fokker Prijs: Quantib
Gerrit van Dijk Prijs: Stef van den Elzen, TUE

Voor een verslag van de prijsuitreiking in 2017 en informatie over de winnaars, zie: khmw/headlines