De inschrijving voor de editie 2022 van deze prijs is gesloten. De Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek 2022 wordt uitgereikt bij ICT.OPEN op 6/7 april 2022. 

Deze jaarlijkse prijs is bestemd voor een wetenschappelijk onderzoeker, met een wetenschappelijke leeftijd[1] van maximaal vijftien jaar, die vernieuwend onderzoek op zijn/haar naam heeft staan of die verantwoordelijk is voor een wetenschappelijke doorbraak in de ICT, en is bedoeld als eerbetoon aan zijn/haar persoon en als promotie van het vakgebied ICT.

[1] Met de wetenschappelijke leeftijd wordt gedoeld op het aantal jaar na de promotie dat de voorgedragen onderzoeker actief wetenschappelijk onderzoek heeft uitgeoefend. Tijdelijke onderbrekingen in de wetenschappelijke carrière van de kandidaat dienen bij het bepalen van de wetenschappelijke leeftijd buiten beschouwing gelaten te worden.

Bij de selectie wordt meegewogen of de onderzoeker getoond heeft in staat te zijn de behaalde resultaten in begrijpelijke taal aan het publiek duidelijk te maken.

De prijs bestaat uit een geldbedrag van 50.000 euro, vrij te besteden voor onderzoek in de ICT, een oorkonde en een sculptuur.

De aanbevelingen voor de prijs worden beoordeeld door een commissie van leden van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, deskundig op gebied van de ICT en aanverwante gebieden. Het bestuur van de Hollandsche Maatschappij kent de prijs toe.

Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via secretaris@khmw.nl

 

De prijs wordt beschikbaar gesteld door ICT-onderzoek Platform Nederland (IPN), in samenwerking met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), en werd in 2011 voor de eerste maal uitgereikt.

Prijswinnaars

2022 Dr. Jasmin Blanchette (VU) Interactieve en geautomatiseerde stellingbewijzers Juryrapport en verslag prijsuitreiking

2021 Dr. ir. Felliene Hermans (UL) Programmeren en "leren van programmeren" Juryrapport

2020 Dr. Pablo Cesar (UT) Human-centered multimedia systems. Juryrapport en verslag prijsuitreiking

2019 Prof. dr. Elmar Eisemann (TUD) Datavisualisatie

2018 Prof. dr. Joost Batenburg (CWI, UL) Tomografie

2017 Dr. Peter Schwabe (RUN) Ontwikkeling en implementatie van cryptografische algoritmes

2016 Dr. ir. Alexandru Iosup (TUD) Analyse van grootschalige parallelle en gedistribueerde systemen

2014 Dr. Birna van Riemsdijk (TUD) Norm-compliance: software concept SAEP (Socially Adaptive Electronic Partner)

2013 Dr. Marieke Huisman (UT) Formele methoden voor programmacorrectheid

2012 Dr. Cees Snoek (UvA) Onderzoek naar beeldzoekmachines

2011 Dr. Bettina Speckmann (TUE) Geografische Informatiesystemen