J.C. Ruigrok Stichting reikt drie prijzen uit

J.C. Ruigrok Stichting reikt drie prijzen uit

Jaarlijks worden door de J.C. Ruigrok Stichting drie proefschriftprijzen ter beschikking gesteld van 12.500 euro. De toekenning van de prijzen is in handen van de KHMW. 

De prijzen werden op 29 juni uitgereikt in het Hodshon Huis door Raphael Braakhuis, bestuurslid van de J.C. Ruigrok Stichting en Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, ondervoorzitter van de KHMW. Juryleden Rudy Andeweg, Mary Kemperink en Gunther Cornelissen spraken de laudatio's uit.

 

 

J.C. Ruigrok
voor
Jessica Di Salvatore

“Peacekeepers Against Ethnic and Criminal Violence. Unintended consequences of UN Peacekeeping”, Universiteit van Amsterdam, maart 2017.

Jury Report J.C. Ruigrok Prize 2018           

 

Keetje Hodshon Prijs
voor
Sophie Reinders

“De mug en de kaars. Vriendschap en liefde in alba amicorum van adellijke vrouwen uit de Noordelijke Nederlanden, 1575-1640”, Radboud Universiteit Nijmegen, juni 2017.

Juryrapport Keetje Hodshon Prijs 2018

 

Martinus van Marum Prijs
voor
Bas Hensen

“Quantum Nonlocality with Spins in Diamond”, TU Delft, april 2016.

Juryrapport Martinus van Marum Prijs 2018

Cathy O’Neil bij Nederlandse Data Science Prijzen

Cathy O’Neil bij Nederlandse Data Science Prijzen

De Nederlandse Data Science Prijzen zijn in het leven geroepen om uitzonderlijk innovatief ondernemerschap en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van data science in de schijnwerpers te zetten. De initiatiefnemers – de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) en de Big Data Alliance (BDA) – willen hiermee Nederland op de kaart zetten als hét data science-land bij uitstek.

De organisatie stelt met medewerking van AIMMS, Lubbers De Jong, KPMG en Ortec drie prijzen ter beschikking. De Anthony Fokker Prijs voor startups beloont ondernemingen die korter dan vijf jaar bestaan en op innovatieve wijze data science toepassen. De Hendrik Lorentz Prijs is bedoeld voor een organisatie binnen het bedrijfsleven of de overheid die op een onderscheidende en innovatieve manier data science toepast. De Gerrit van Dijk Prijs wordt uitgereikt aan een promovendus. De prijs wordt toegekend op basis van het ingezonden proefschrift. 

De uitreiking van de prijzen vond plaats op 12 juni in de aula van de UvA in Amsterdam. Na een welkomswoord door rector magnificus Karen Maex, sprak Cathy O'Neil, auteur van de wereldwijde bestseller ‘Weapons of Math Destruction’, over de gevaren van Big Data en algoritmiek. Naar aanleiding van haar komst verschenen twee interviews, in de Volkskrant op 19 juni en in NRC op 3 juli. De paneldiscussie ‘How to encourage the good, discourage the bad and punish the ugly’ met Cathy O’Neil, Nico van Eijk, Sander Klous, Dick den Hertog en Maarten de Rijke werd geleid door Marc Salomon, bestuurslid van de BDA.

Prijswinnaars 2018 zijn: DigiBio (startup), CQM & Volker Inspectation (institutional) en Dong Ngyuen (science). De prijzen werden uitgereikt door Louise Gunning-Schepers, voorzitter van de KHMW. De winnaars werden toegesproken door juryleden Jos Baeten, Peter Tindemans en Derk Haank. Meer informatie over de prijswinnaars vindt u op de website van de Nederlandse Data Science Prijzen.

Een foto-impressie:

Brouwer Prijs voor Wetenschap en Samenleving 2018

Brouwer Prijs voor Wetenschap en Samenleving 2018

De Brouwer Prijs voor Wetenschap en Samenleving 2018 is bestemd voor een persoon of organisatie in Nederland die door een wetenschappelijk of maatschappelijk initiatief de samenhang en het onderling vertrouwen in de samenleving bevordert. Hierbij wordt gedacht aan een initiatief dat daadwerkelijk wordt toegepast, wetenschappelijk is onderbouwd en de mogelijkheid tot opschaling in zich draagt. Met name initiatieven die zonder deze prijs niet of onvoldoende uitgevoerd kunnen worden komen in aanmerking.

De Maatschappij meent dat wetenschap van groot belang is voor een goede samenleving. Enerzijds doordat zij zorgt voor technologische vooruitgang. Maar anderzijds kan wetenschap ook bijdragen aan goede sociale verhoudingen en aan een optimale organisatie van het maatschappelijk leven.

De Brouwer Prijs voor Wetenschap en Samenleving is vooral gericht op dit laatste. Hij wil wetenschappelijke initiatieven belonen die daadwerkelijk worden toegepast en die de samenhang en het onderling vertrouwen bevorderen, dan wel wetenschappelijk onderbouwde maatschappelijke initiatieven met hetzelfde effect. Omdat vorig jaar de prijs gegaan is naar de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam voor haar initiatief Leer je buren kennen, gericht op een beter begrip tussen verschillende groepen Nederlanders, geeft de Maatschappij er de voorkeur aan dit jaar de prijs toe te kennen aan een initiatief op een ander maatschappelijk gebied.

De prijs bedraagt 100.000 euro. Het is de bedoeling dat het bedrag vooral wordt besteed aan verdere toepassing, wetenschappelijke onderbouwing en/of opschaling van het bekroonde initiatief.

Nominaties dienen een korte motivering te bevatten en een verwijzing naar de website van het voorgedragen initiatief. De sluitingsdatum voor indiening is 1 september 2018. Nominaties kunnen worden ingediend door directeuren en leden van de Maatschappij en door een aantal door de Maatschappij hiertoe uitgenodigde personen en instanties.

De nominaties worden beoordeeld door een jury onder voorzitterschap van Drs. M.L.L.E. (Marlies) Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, ondervoorzitter van de Maatschappij. Leden van de jury zijn voorts Drs. W.J. (Pim) baron van der Feltz, CEO Google Benelux, Drs. R.K. (Ronald) Leopold, algemeen directeur Anne Frank Stichting, Prof. dr. P.J. (Paul) Scheffer, hoogleraar Europese Studies Tilburg University en Universiteit van Amsterdam, Prof. dr. I. (Ineke) Sluiter, vice-president KNAW en hoogleraar Griekse taal- en letterkunde Universiteit Leiden, Prof. mr. A. (Arend) Soeteman, oud-secretaris geestes- en maatschappijwetenschappen van de Maatschappij en em. hoogleraar rechtsfilosofie Vrije Universiteit, Prof. dr. ir. M.P.C. (Margot) Weijnen, hoogleraar proces- en energietechnologie Technische Universiteit Delft. De jury kan bij de indieners om nadere informatie vragen over een voorgesteld initiatief.

De prijs wordt uitgereikt tijdens een bijeenkomst in de zetel van de Maatschappij, het Hodshon Huis, Spaarne 17 in Haarlem, op 19 november 2018.

Haarlemse Voordracht door Ben Feringa

Haarlemse Voordracht door Ben Feringa

Nobelprijswinnaar Prof. dr. B.L. (Ben) Feringa, hoogleraar organische chemie aan de Rijksuniversiteit Groningen, trad 26 mei op als spreker bij de jaarvergadering van de KHMW. In zijn boeiende Haarlemse Voordracht 'The Joy of Discovery' nam hij directeuren en leden mee op zijn ontdekkingsreis door de nano-wereld en deelt hij markante ervaringen na the magic call from Stockholm.

 

 

Prijsvraag KHMW/NRC 2018

Prijsvraag KHMW/NRC 2018

Essaywedstrijd

Is er in de wetenschap ruimte voor religie?

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en NRC schrijven voor de negende keer samen een essaywedstrijd uit. Dit jaar is het onderwerp: Is er in de wetenschap ruimte voor religie? De winnaar krijgt de gouden prijsvraagmedaille van de KHMW die al sinds 1753 wordt uitgereikt. De prijsuitreiking vindt plaats op donderdag 11 oktober 2018 om 20.00 uur in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. U kunt uw inzending van maximaal 2.000 woorden tot 25 juni sturen aan secretaris@khmw.nl of naar KHMW, Spaarne 17, 2011 CD Haarlem.

De bekroonde essays worden jaarlijks gebundeld in een boekje. U kunt deze publicaties hier inzien.