Op donderdag 7 november 2019 werden op het Roeterseiland in Amsterdam de vier internetscriptieprijzen 2019 van elke 2.000 euro uitgereikt aan:

Sophie Lathouwers, Marlinde Nannings, Pauline Kuss en Jenneke van der Velden

Marlinde Nannings, Radboud Universiteit Nijmegen (prijs internet en recht), voor haar scriptie "Regulering van Initial Coin Offerings, een raamwerk voor regulering door de kwalificatie van tokens als effect". Juryrapport Internetscriptieprijs 2019 Internet en Rechten

Jenneke van der Velden, TU Eindhoven (prijs internet en economie), voor haar scriptie "Assessing the effects of a public Wi-Fi network on the digital divide: Quantifying benefits of e-government services". Juryrapport Internetscriptieprijs 2019 Internet en Economie

Sophie Lathouwers, Universiteit Twente (prijs internet en technische wetenschappen), voor haar scriptie "Reasoning About the Correctness of Sanitizers". Juryrapport Internetscriptieprijs 2019 Internet en Technische wetenschappen

Pauline Kuss, Tilburg University (prijs internet en maatschappij- of geesteswetenschappen), voor haar scriptie "Deception By Design For The Goal Of Social Gracefulness: Ethical And Legal Concerns Of Humanlike Conversational Agents An Assessment Of European Privacy And Data Protection Law". Juryrapport Internetscriptieprijs 2019 Internet en Maatschappij- en of Geesteswetenschappen

De vier studenten presenteerden hun scriptie voor het publiek, waarna de publieksprijs van 500 Euro werd toegekend aan Sophie Lathouwers.

De prijzen werden uitgereikt door Valerie Frissen, directeur van het SIDN fonds, Arjan El Fassed, hoofd public policy bij Google, Jesse Kester van Greenhost en Anke Strijbos, advocaat bij Brinkhof.

Keynote sprekers waren Walter Hoogland: ‘Internet, het web en big data, hoe Big Science de weg daartoe bereidde’  en Egbert Dommering: ‘30 jaar WWW of het verdwijnen van de Republiek der Letteren en de opkomst van de Republiek der Ongeletterden’. Hun lezingen worden over enige tijd gepubliceerd op deze website. 

Dagvoorzitter was René van Rijckevorsel, bestuurslid KHMW. 

Walter Hoogland

Egbert Dommering

René van Rijckevorsel