De eerste Nationale Postdocprijs is toegekend aan Dr. Hayley Mickleburgh, postdoc onderzoeker aan de faculteit archeologie aan de Universiteit Leiden op het gebied van bioarcheologie en funeraire archeologie.

De prijs werd haar vrijdag 17 november uitgereikt in het Hodshon Huis door Rens Vliegenhart, voorzitter van De Jonge Akademie (DJA) en Louise Gunning-Schepers, voorzitter van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW). Jurylid Lenneke Alink sprak de laudatio uit. Hierna werd de laureaat geïnterviewd door Kristine Steenbergh, lid van DJA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE JURY, bestaande uit Lenneke Alink, Universiteit Leiden, Hanneke van Laarhoven, Universiteit van Amsterdam, Academisch Medisch Centrum, Christian Lange, Universiteit Utrecht en Johan van Leeuwaarden, Technische Universiteit Eindhoven, omschrijft Micklenburgh (1984) in het juryrapport als "een excellente wetenschapper met een uitstekende staat van dienst. In een vroeg stadium van haar loopbaan heeft zij reeds een indrukwekkende track record opgebouwd met verschillende bijzondere prestaties. Zo heeft zij een innovatief, transdisciplinair project ontwikkeld, waarbij zij gebruik maakt van methoden uit de archeologie, forensische studies, biologie en geochemie. Zij toont hiermee aan in staat te zijn over de grenzen van één specifiek vakgebied heen te kunnen werken om zo haar onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. (....) Mickleburgh zorgt er verder voor dat niet alleen de academische impact maar ook de bredere maatschappelijke impact van haar project wordt geoptimaliseerd, middels een uitgebreid kennisprogramma waarbij naast archeologen en forensische onderzoekers, de Nederlandse politie-eenheid en het bredere publiek worden betrokken." Juryrapport Nationale Postdocprijs 2017

De jaarlijkse Nationale Postdocprijs is in 2017 ingesteld door DJA en de KHMW. Meer informatie: Nationale Postdocprijs