Blauwe Kamer sessie Solidariteit of Polarisatie nu na te kijken

Blauwe Kamer sessie Solidariteit of Polarisatie nu na te kijken

Het afgelopen Covid-jaar heeft aangetoond hoe groot de solidariteit kan zijn, als we alleen al kijken naar de manier waarop de zorg gereageerd heeft en hoe groot de maatschappelijke steun daarvoor was. Tegelijkertijd zien we dat een pandemie zoals die van het coronavirus, ook leidt tot een enorme polarisatie, vooral nu de maatregelen zo lang duren. Die twee kanten van de medaille beperken de ruimte die er is om verstandig beleid te voeren en zijn dus een exploratie waard.

Met als sprekers/panelleden:

 • Prof. dr. Hans Boutellier, bijzonder hoogleraar Polarisatie & Veerkracht Vrije Universiteit Amsterdam, wetenschappelijk adviseur Verwey-Jonker Instituut.
 • Prof. dr. Gabriele Jacobs, Professor of Organisational Behaviour and Culture at the Erasmus School of Social and Behavioral Sciences (ESSB) and Dean of the Erasmus University College (EUC).
 • Drs. Hester Somsen, plv. Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en directeur Cybersecurity en Statelijke dreigingen.

En als dagvoorzitter:

 • Drs. Inge Bryan, lid bestuur KHMW, managing director Fox-IT.

Moderator vragen via de chat:

 • Prof. dr. Louise Gunning-Schepers, voorzitter KHMW.

 

MEER BLAUWE KAMER SESSIES NAKIJKEN? KLIK HIER. 

Verslag prijsuitreikingen 11 februari

Verslag prijsuitreikingen 11 februari

Jan Brouwer Scriptieprijzen en J.C. Baak Prijzen

Hieronder is de livestream van de prijsuitreikingen op 11 februari is na te kijken en zijn de juryrapporten in te zien. Alle prijswinnaars: van harte gefeliciteerd!!!

 

JAN BROUWER SCRIPTIEPRIJZEN

Prijs Gedragswetenschappen

Prijswinnaar Rüya Akdağ, Universiteit Leiden, met de scriptie ‘Emotion processing in social anxiety: an impairment in emotion recognition or self-evaluation?’.

Juryrapport JB Scriptieprijs 2021 - Gedragswetenschappen

Prijs Taal- en literatuurwetenschappen

Prijswinnaar Niels Mulder, Radboud Universiteit Nijmegen, met de scriptie ‘Literair ramptoerisme en redactionele bekentenissen. Over metafictie en balkanisme in De Spelers (2009) van Manon Uphoff en Darko's lessen (2017) van Michelle van Dijk’.

Juryrapport JB Scriptieprijs 2021 - Taal- en literatuurwetenschappen

Prijs Maatschappijwetenschappen

Prijswinnaar Mila Bammens, Universiteit Utrecht, met de scriptie ‘The reasoning of the politically incorrect: Negative attitudes towards immigrants expressed on the online platform of 4chan’.

Juryrapport JB Scriptieprijs 2021 - Maatschappijwetenschappen

Prijs Economische wetenschappen

Prijswinnaar Jeroen van der Vaart, Rijksuniversiteit Groningen, met de scriptie ‘Health inequalities and the progressivity of retirement programs’.

Juryrapport JB Scriptieprijs 2021 - Economische wetenschappen

Prijs Filosofie

Prijswinnaar Ruth Kleczewski, Rijksuniversiteit Groningen, met de scriptie ‘Tolerant or Racist? Using Epistemology of Ignorance to make sense of Dutch Racism’.

Juryrapport JB Scriptieprijs 2021 - Filosofie

Prijs Rechtswetenschappen

Prijswinnaar Bas van Zanten, Universiteit Utrecht, met de scriptie ‘Fiducia in de financieringspraktijk. Covered bonds getoetst aan artikel 3:84 lid 3 BW’.

Juryrapport JB Scriptieprijs 2021 - Rechtswetenschappen

Prijs Religiewetenschappen en theologie

Prijswinnaar Jip Lensink, Universiteit Utrecht, met de scriptie ‘Traditional Tunes Transformed: Resonances and Dissonances between Theology and Lived Religion in the Protestant Church on the Central Moluccas’.

Juryrapport JB Scriptieprijs 2021 - Religiewetenschappen en theologie

Prijs Geschiedenis

Prijswinnaar Teddy Delwiche, Rijksuniversiteit Groningen, met de scriptie ‘Masters of the Manuscript, Makers of Knowledge: Colonial New England Students and their Shorthand Notes’.

Jury Report JB Thesis Award 2021 - History

J.C. BAAK PRIJZEN

1e prijs

Prijswinnaar Eline van Slijpe, Universiteit Leiden, met de scriptie ‘Coercion Theory and Intergenerational Justice. An Inquiry into the implications of coercion as the ground of justice for the intergenerational realm’.

2e prijs

Prijswinnaar Talha Günay, Universiteit Maastricht, met de scriptie ‘Borders of (Ir)Responsibility - A Comprehensive Study on the International Responsibility of the EU in the Context of FRONTX's Joint Operations’.

Juryrapport J.C. Baak Prijs 2021

De prijzen werden uitgereikt door Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers, voorzitter van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

Inleiding over het Jan Brouwer Fonds en de naamgever van de prijzen door Prof. dr. A.A. (Adriaan) Voors, directeur KHMW en kleinzoon van Ir. L.E.J. Brouwer. (start bij 07:13)

Inleiding over het J.C. Baak Fonds en de naamgever van de prijzen door Prof. dr. L.F.M. (Leonard) Besselink, lid KHMW en penningmeester/secretaris van de vml. J.C. Baak Stichting. (start bij 1:18:27)

De laudatio's werden uitgesproken door juryleden:
Prof. dr. M.Ph. (Marise) Born, hoogleraar personeelspsychologie Erasmus Universiteit Rotterdam, bijzonder hoogleraar arbeids- en personeelspsychologie Vrije Universiteit.
Prof. dr. J.W.H. (Jan) Konst, hoogleraar Nederlandse letterkunde Freie Universität Berlin.
Prof. dr. C.J.I.M. (Kène) Henkens, themaleider Werk en Pensioen NIDI, hoogleraar veroudering, pensionering en levensloop UMC Groningen, bijzonder hoogleraar pensioensociologie Universiteit van Amsterdam.
Prof. dr. K.P. (Kees) Goudswaard, hoogleraar economie en bijzonder hoogleraar sociale zekerheid Universiteit Leiden.
Prof. dr. J.W. (James) McAllister, hoogleraar wetenschapsfilosofie Universiteit Leiden.
Prof. mr. A. (Arend) Soeteman, oud-secretaris geestes- en maatschappijwetenschappen KHMW, oud-hoogleraar encyclopedie en wijsbegeerte van het recht Vrije Universiteit.
Prof. dr. H.L. (Herman) Beck, hoogleraar godsdienstwetenschap i.h.b. van de Islam Tilburg University.
Prof. dr. I.B. (Inger) Leemans, hoogleraar cultuurgeschiedenis Vrije Universiteit.
Prof. dr. A.E. (Aafke) Komter, gastonderzoeker sociologie Erasmus Universiteit Rotterdam, emeritus-hoogleraar comparative studies of social solidarity University College Utrecht.
Prof. dr. N.J. (Nico) Schrijver, staatsraad Raad van State (afdeling wetgeving), rechter ad hoc in VN-Tribunaal Recht van de Zee, emeritus-hoogleraar volkenrecht Universiteit Leiden.

 

 

 

 

 

 

Benoemingen 2021

Benoemingen 2021

Op 9 februari 2021 zijn 19 nieuwe directeuren, 22 nieuwe leden en 1 nieuw buitenlands lid benoemd.

Het bestuur heet hen van harte welkom.

Nieuwe directeuren 2021

 • Drs. M. (Marieke) Blom, hoofdeconoom ING NL.
 • S. (Sake) Bosch MSc BA, Founder/Managing Partner Prime Ventures.
 • Drs. D. (Deborah) Cheng MBA RA, zelfstandig consultant en toezichthouder.
 • Drs. T.D.W. (Taco) Dibbits, algemeen directeur Rijksmuseum.
 • Mr. J. (Joost) Farwerck, CEO KPN.
 • K. (Kees) Kraaijeveld MSc, directeur De Argumentenfabriek.
 • Prof. dr. M.M. (Marcel) Levi, internist, CEO University College London Hospitals (UCLH),  per april 2021 voorzitter NWO.
 • Drs. J.C. (Joris) Luyendijk, journalist, antropoloog.
 • Drs. M.B.E. (Monique) Maarsen, directeur/eigenaar Maarsen Groep.
 • Drs. M.G. (Michiel) Muller, oprichter Picnic.
 • Mr. A. (Anita) Nijboer, commissaris/toezichthouder.
 • Prof. dr. mr. A. (Annetje) Ottow, vice-voorzitter college van bestuur Universiteit Utrecht, per 8 februari 2021 voorzitter college van bestuur Universiteit Leiden.
 • Dr. S. (Sandra) Phlippen, Chief economist ABN AMRO Bank, universitair docent Erasmus School of Economics, vml. lid wetenschappelijke raad Wim Drees Fonds.
 • Ir. J.R. (Ronald) Prins, lid Kiesraad, lid Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden van de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, buitengewoon raadslid Onderzoeksraad voor Veiligheid.
 • Drs. G. (Garance) Reus-Deelder, directeur Plan International Nederland.
 • Drs. M. (Marieke) van Schaik, algemeen directeur Rode Kruis Nederland.
 • Mr. drs. T.S.M. (Therèse) van Schie, zelfstandig consultant en toezichthouder.
 • Drs. B.E.M. (Bianca) Tetteroo RA, vice-voorzitter raad van bestuur Achmea.
 • G. (Geert) van de Wouw MSc, Vice President Shell Ventures.

Nieuwe leden 2021

 • Prof. dr. J.C.J.H. (Jeroen) Aerts, hoogleraar klimaat- en waterrisico’s Vrije Universiteit Amsterdam.
 • Prof. dr. R.A.G. (Roberta) D’Alessandro, hoogleraar syntaxis en taalvariatie Universiteit Utrecht.
 • Prof. dr. N.H. (Nynke) Dekker, hoogleraar moleculaire biofysica TU Delft.
 • Prof. dr. C.K.W. (Carsten) de Dreu, hoogleraar sociale en organisatiepsychologie Universiteit Leiden.
 • Prof. dr. M.J.G. (Michel) van Eeten, hoogleraar bestuurskunde TU Delft, lid Cyber Security Raad.
 • Prof. dr. J.H. (Harry) Garretsen, hoogleraar International Economics & Business en directeur ‘in the LEAD’ Rijksuniversiteit Groningen.
 • Prof. dr. R.K. (Rivke) Jaffe, hoogleraar Cities, Politics and Culture Universiteit van Amsterdam.
 • Prof. dr. ir. J.C.M. (Jan) van Hest, hoogleraar bio-organische chemie TU Eindhoven.
 • Prof. dr. P.C.W. (Pancras) Hogendoorn, hoogleraar pathologie Universiteit Leiden, lid RvB en decaan LUMC.
 • Prof. dr. N.H. (Nathalie) Katsonis, hoogleraar scheikunde Rijksuniversiteit Groningen.
 • Prof. dr. J.C.J.M. (Hans) de Kroon, hoogleraar plantenecologie Radboud Universiteit Nijmegen.
 • Prof. dr. A.H.E. (Angela) Maas, hoogleraar cardiologie voor vrouwen Radboud Universiteit Nijmegen.
 • Prof. dr. S. (Sera) Markoff, hoogleraar theoretische hoge-energie astrofysica Universiteit van Amsterdam.
 • Prof. dr. T.W.G. (Tom) van der Meer, hoogleraar politicologie, i.h.b. legitimiteit, ongelijkheid en burgerschap Universiteit van Amsterdam.
 • Prof. dr. H.L. (Heleen) Murre-van den Berg, hoogleraar Global Christianity Radboud Universiteit Nijmegen.
 • Prof. dr. M.G. (Mihai) Netea, hoogleraar experimentele interne geneeskunde Radboud Universiteit Nijmegen.
 • Prof. dr. B. (Bram) Orobio de Castro, hoogleraar orthopedagogiek Universiteit van Amsterdam.
 • Prof. dr. A.N.M. (Ton) Schumacher, hoogleraar immuuntechnologie LUMC, AvL, Oncode.
 • Prof. dr. J. (Jaap) Seidell, hoogleraar voeding en gezondheid Vrije Universiteit Amsterdam.
 • Prof. dr. A. (Appy) Sluijs, hoogleraar paleoceanografie Universiteit Utrecht.
 • Prof. dr. I.E.C. (Iris) Sommer, hoogleraar biologische aspecten van psychose Rijksuniversiteit Groningen.
 • Prof. mr. dr. M.A.H. (Maartje) van der Woude, hoogleraar rechtssociologie Universiteit Leiden.

Nieuw buitenlands lid 2021

 • Prof. dr. ir. dr.h.c. J.P. (Joost-Pieter) Katoen, hoogleraar computer science RWTH Aachen University, parttime hoogleraar computer science Universiteit Twente.
Winterlezing 2021 gemist?

Winterlezing 2021 gemist?

Winterlezing 6 februari 2021 'Hoe blijven we reizen?'  

Sprekers Drs. D.A. (Dick) Benschop, president & CEO Royal Schiphol Group en Mr. R.H.L.M. (Roger) van Boxtel, tot oktober 2020 president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen.

Co-referent Ir. J.N.K. (Jaap) Bierman, algemeen directeur Haagsche Tramweg Maatschappij N.V.

We hebben onze mobiliteit eigenlijk altijd als vanzelfsprekend beschouwd. Waar we ook heen wilden, er was altijd wel een trein- of luchtverbinding. En we maakten daar met zijn allen ook heel veel gebruik van. Sinds corona voelen we ons dan ook soms wat opgesloten. Toch biedt deze crisis ook de mogelijkheid om na te denken hoe we in de opstart kunnen voorsorteren op duurzame mobiliteit in de toekomst: minder uitstoot, minder hinder, betere aansluiting tussen de netwerken, makkelijk combineren van verschillende vervoersmiddelen….. zoals op meer terreinen dromen we ook hier van een betere wereld na de crisis, maar wat is echt haalbaar?

 

Meer bijeenkomsten nakijken? Klik hier voor de Blauwe Kamer sessies. 

Nationale DenkTank ‘Het midden weer centraal’

Nationale DenkTank ‘Het midden weer centraal’

Blauwe Kamer sessie 'Het midden weer centraal' 4 februari 2021

Georganiseerd door Stichting de Nationale DenkTank rondom het thema: 'Hoe versterken we welzijn en welvaart en verhogen we regie voor middengroepen, in stad en regio, nu en later?'

De middengroep, de ruggengraat van Nederland, staat onder druk. Dit blijkt uit het onderzoek van de Nationale DenkTank 2020. Zo concurreren middelbaar opgeleiden steeds meer met hoger opgeleiden op het gebied van werken, wonen, grip op financiën en het gevoel van maatschappelijk onbehagen. De huidige coronacrisis legt de problematiek van de middengroep onder een vergrootglas. Alleen als de middengroep weer de aandacht en prioriteit krijgt die zij verdient, kan Nederland met vertrouwen de toekomst tegemoet. Op 15 december lanceerde de NDT het rapport ‘Het midden weer centraal’ met acht oplossingen voor verbetering van het perspectief van de Nederlandse middengroep.

Op 4 februari vertelden de NDT'ers wat de Nationale DenkTank doet en werden vier van deze oplossingen in een interactieve bijeenkomst toegelicht.

De bijeenkomst werd namens de KHMW geopend door René van Rijckevorsel, lid bestuur KHMW en gemodereerd door NDT'ers Amna Mirza en Floris van der Gronden.