Uitslag en publicatie essayprijsvraag corona

Uitslag en publicatie essayprijsvraag corona

Najaar 2020 schreef de KHMW een essaywedstrijd uit onder directeuren en leden van de KHMW en alumni van de Nationale DenkTank waarin zij werden uitgenodigd hun gedachten en inzichten over (de gevolgen van) corona op schrift te stellen in een essay van maximaal 1.000 woorden. Deze essays zijn gebundeld in een boekje dat hieronder is in te zien en tevens is te bestellen bij het secretariaat van de KHMW.

De jury, met als voorzitter René van Rijckevorsel, bestuurslid KHMW, en bestaande uit KHMW-directeuren Plien van Albada, Claartje Kruijff, Sander van Walsum en NDT-alumnus Gabriël van Rosmalen, wees drie winnaars aan: 1e prijs Beate Volker, 2e prijs Jan Willem Scholten, 3e prijs Theo Mulder. Van harte gefeliciteerd! Maar niet voor niets zijn alle essays in het boekje afgedrukt. Ze bevatten stuk voor stuk interessante observaties, gedachten en aanknopingspunten.

Boekje met de essays inzien en downloaden als PDF: Essayprijsvraag 2020 Gedachten en inzichten over (de gevolgen van) corona

Zes oplossingen Nationale Denktank 2021

Nederland kampt met een (internationaal) dalende onderwijskwaliteit, een nijpend leraren- en schooldirecteurentekort en groeiende kansenongelijkheid – zo concludeerde de Onderwijsraad op 7 december jl. Het goede nieuws: voor al deze ogenschijnlijk (te) complexe problemen bestaan oplossingen. Visies, denk- en doerichtingen. Op 14 december vond de online Oplossingslancering van de Nationale DenkTank 2021 plaats. LEES MEER EN KIJK TERUG

 

Geven en nemen. Over bouwstenen voor een beter belastingstelsel.

Geven en nemen. Over bouwstenen voor een beter belastingstelsel.

Om het boek 'Geven en nemen. Over bouwstenen voor een beter belastingstelsel.' door J.H.M. (Jan) Donders en C.A. (Flip) de Kam te bestellen:

  • Stuurt u een mail aan sdb.secretariaat@khmw.nl, waarin u duidelijk uw naam en adresgegevens vermeldt, voor de verzending van het boek.
  • Maakt u 15 euro over (dit is incl. verzendkosten binnen Nederland) aan de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, rekeningnummer NL49ABNA 056.11.15.966, o.v.v. van 'bestelling publicatie Wim Drees Fonds' & uw naam.

Na ontvangst van de betaling wordt het boek binnen een week verstuurd.


Specificaties:

Geven en nemen. Over bouwstenen voor een beter belastingstelsel.
J.H.M. Donders en C.A. de Kam.
Deel 7 in de serie Drees Forum.
Uitgave: KHMW, Wim Drees Fonds.
Formaat: 17 x 24 cm.
Omvang: 208 pagina's.
Boekverzorging: Huug Schipper, Studio Tint.
ISBN: 978 90 783 96 253. 

Inhoudsopgave: klik op deze link.

Omschrijving:

De overheid geeft (voorzieningen en uitkeringen) en neemt (belastingen). Het bestaande stelsel van belastingen en inkomenstoeslagen is niet alleen ingewikkeld, het is ook oneerlijk. Binnen de grenzen van de wet ontwijken multinationale ondernemingen in Nederland elk jaar naar schatting voor 1 tot 2,5 miljard euro aan winstbelasting. Minder aandacht krijgt de scheefgroei van de belastingheffing op persoonlijk inkomen uit arbeid en kapitaal. Bij een even hoog inkomen betalen ondernemers over hun inkomen tot 12 procentpunt minder belasting dan werknemers. De belastingdruk op inkomsten uit vermogen varieert van nul (!) tot 49,5 procent. Deze grote verschillen in effectieve tarieven verstoren de economie en ze maken de ongelijkheid van inkomens en vermogens groter. Door vervuilende activiteiten zwaarder te belasten kan het stelsel actief bijdragen aan het verduurzamen van de economie.

In de aanloop naar de Kamerverkiezingen in maart 2021 publiceren ambtenaren en fiscaal-economen een boek en rapporten met een groot aantal bouwstenen voor een beter belastingstelsel. Deze publicaties verdienen bespreking in brede kring. Op basis van vier bijeenkomsten bericht dit boek over de strekking van een aantal bouwsteenrapporten:

· de belastingdruk op inkomsten uit arbeid en vermogen;
· een fair share van multinationals via de vennootschapsbelasting;
· beprijzen van ongunstige gevolgen van ons gedrag om klimaat- en milieudoelstellingen te realiseren;
· vereenvoudiging van het stelsel van inkomenstoeslagen.

Al het denkwerk van de fiscaal-economen heeft amper vrucht gedragen. Van de aanbevelingen voor verbetering en vereenvoudiging van ons stelsel van belastingen en inkomenstoeslagen is weinig terug te vinden in de verkiezingsprogramma’s van zes politieke partijen die – afgaande op de uitslag van opiniepeilingen – na de komende Kamerverkiezingen op meer dan tien Kamerzetels mogen rekenen.

Over de auteurs:

Jan Donders verzorgt economie-opleidingen van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering en is verantwoordelijk voor de organisatie van BoFEB, een programma met een traineeship voor jonge economen bij het Rijk.

Flip de Kam is emeritushoogleraar Economie van de Publieke Sector van de Rijksuniversiteit Groningen.

 

Blauwe Kamer sessie Solidariteit of Polarisatie nu na te kijken

Blauwe Kamer sessie Solidariteit of Polarisatie nu na te kijken

Het afgelopen Covid-jaar heeft aangetoond hoe groot de solidariteit kan zijn, als we alleen al kijken naar de manier waarop de zorg gereageerd heeft en hoe groot de maatschappelijke steun daarvoor was. Tegelijkertijd zien we dat een pandemie zoals die van het coronavirus, ook leidt tot een enorme polarisatie, vooral nu de maatregelen zo lang duren. Die twee kanten van de medaille beperken de ruimte die er is om verstandig beleid te voeren en zijn dus een exploratie waard.

Met als sprekers/panelleden:

  • Prof. dr. Hans Boutellier, bijzonder hoogleraar Polarisatie & Veerkracht Vrije Universiteit Amsterdam, wetenschappelijk adviseur Verwey-Jonker Instituut.
  • Prof. dr. Gabriele Jacobs, Professor of Organisational Behaviour and Culture at the Erasmus School of Social and Behavioral Sciences (ESSB) and Dean of the Erasmus University College (EUC).
  • Drs. Hester Somsen, plv. Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en directeur Cybersecurity en Statelijke dreigingen.

En als dagvoorzitter:

  • Drs. Inge Bryan, lid bestuur KHMW, managing director Fox-IT.

Moderator vragen via de chat:

  • Prof. dr. Louise Gunning-Schepers, voorzitter KHMW.

 

MEER BLAUWE KAMER SESSIES NAKIJKEN? KLIK HIER. 

Verslag prijsuitreikingen 11 februari

Verslag prijsuitreikingen 11 februari

Jan Brouwer Scriptieprijzen en J.C. Baak Prijzen

Hieronder is de livestream van de prijsuitreikingen op 11 februari is na te kijken en zijn de juryrapporten in te zien. Alle prijswinnaars: van harte gefeliciteerd!!!

 

JAN BROUWER SCRIPTIEPRIJZEN

Prijs Gedragswetenschappen

Prijswinnaar Rüya Akdağ, Universiteit Leiden, met de scriptie ‘Emotion processing in social anxiety: an impairment in emotion recognition or self-evaluation?’.

Juryrapport JB Scriptieprijs 2021 - Gedragswetenschappen

Prijs Taal- en literatuurwetenschappen

Prijswinnaar Niels Mulder, Radboud Universiteit Nijmegen, met de scriptie ‘Literair ramptoerisme en redactionele bekentenissen. Over metafictie en balkanisme in De Spelers (2009) van Manon Uphoff en Darko's lessen (2017) van Michelle van Dijk’.

Juryrapport JB Scriptieprijs 2021 - Taal- en literatuurwetenschappen

Prijs Maatschappijwetenschappen

Prijswinnaar Mila Bammens, Universiteit Utrecht, met de scriptie ‘The reasoning of the politically incorrect: Negative attitudes towards immigrants expressed on the online platform of 4chan’.

Juryrapport JB Scriptieprijs 2021 - Maatschappijwetenschappen

Prijs Economische wetenschappen

Prijswinnaar Jeroen van der Vaart, Rijksuniversiteit Groningen, met de scriptie ‘Health inequalities and the progressivity of retirement programs’.

Juryrapport JB Scriptieprijs 2021 - Economische wetenschappen

Prijs Filosofie

Prijswinnaar Ruth Kleczewski, Rijksuniversiteit Groningen, met de scriptie ‘Tolerant or Racist? Using Epistemology of Ignorance to make sense of Dutch Racism’.

Juryrapport JB Scriptieprijs 2021 - Filosofie

Prijs Rechtswetenschappen

Prijswinnaar Bas van Zanten, Universiteit Utrecht, met de scriptie ‘Fiducia in de financieringspraktijk. Covered bonds getoetst aan artikel 3:84 lid 3 BW’.

Juryrapport JB Scriptieprijs 2021 - Rechtswetenschappen

Prijs Religiewetenschappen en theologie

Prijswinnaar Jip Lensink, Universiteit Utrecht, met de scriptie ‘Traditional Tunes Transformed: Resonances and Dissonances between Theology and Lived Religion in the Protestant Church on the Central Moluccas’.

Juryrapport JB Scriptieprijs 2021 - Religiewetenschappen en theologie

Prijs Geschiedenis

Prijswinnaar Teddy Delwiche, Rijksuniversiteit Groningen, met de scriptie ‘Masters of the Manuscript, Makers of Knowledge: Colonial New England Students and their Shorthand Notes’.

Jury Report JB Thesis Award 2021 - History

J.C. BAAK PRIJZEN

1e prijs

Prijswinnaar Eline van Slijpe, Universiteit Leiden, met de scriptie ‘Coercion Theory and Intergenerational Justice. An Inquiry into the implications of coercion as the ground of justice for the intergenerational realm’.

2e prijs

Prijswinnaar Talha Günay, Universiteit Maastricht, met de scriptie ‘Borders of (Ir)Responsibility - A Comprehensive Study on the International Responsibility of the EU in the Context of FRONTX's Joint Operations’.

Juryrapport J.C. Baak Prijs 2021

De prijzen werden uitgereikt door Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers, voorzitter van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

Inleiding over het Jan Brouwer Fonds en de naamgever van de prijzen door Prof. dr. A.A. (Adriaan) Voors, directeur KHMW en kleinzoon van Ir. L.E.J. Brouwer. (start bij 07:13)

Inleiding over het J.C. Baak Fonds en de naamgever van de prijzen door Prof. dr. L.F.M. (Leonard) Besselink, lid KHMW en penningmeester/secretaris van de vml. J.C. Baak Stichting. (start bij 1:18:27)

De laudatio's werden uitgesproken door juryleden:
Prof. dr. M.Ph. (Marise) Born, hoogleraar personeelspsychologie Erasmus Universiteit Rotterdam, bijzonder hoogleraar arbeids- en personeelspsychologie Vrije Universiteit.
Prof. dr. J.W.H. (Jan) Konst, hoogleraar Nederlandse letterkunde Freie Universität Berlin.
Prof. dr. C.J.I.M. (Kène) Henkens, themaleider Werk en Pensioen NIDI, hoogleraar veroudering, pensionering en levensloop UMC Groningen, bijzonder hoogleraar pensioensociologie Universiteit van Amsterdam.
Prof. dr. K.P. (Kees) Goudswaard, hoogleraar economie en bijzonder hoogleraar sociale zekerheid Universiteit Leiden.
Prof. dr. J.W. (James) McAllister, hoogleraar wetenschapsfilosofie Universiteit Leiden.
Prof. mr. A. (Arend) Soeteman, oud-secretaris geestes- en maatschappijwetenschappen KHMW, oud-hoogleraar encyclopedie en wijsbegeerte van het recht Vrije Universiteit.
Prof. dr. H.L. (Herman) Beck, hoogleraar godsdienstwetenschap i.h.b. van de Islam Tilburg University.
Prof. dr. I.B. (Inger) Leemans, hoogleraar cultuurgeschiedenis Vrije Universiteit.
Prof. dr. A.E. (Aafke) Komter, gastonderzoeker sociologie Erasmus Universiteit Rotterdam, emeritus-hoogleraar comparative studies of social solidarity University College Utrecht.
Prof. dr. N.J. (Nico) Schrijver, staatsraad Raad van State (afdeling wetgeving), rechter ad hoc in VN-Tribunaal Recht van de Zee, emeritus-hoogleraar volkenrecht Universiteit Leiden.