Informatie en aanmelden Jong Talent Aanmoedigingsprijzen 2022

Wij zijn verheugd dat wij ook dit jaar bedrijven, stichtingen, fondsen en genootschappen bereid hebben gevonden om de Hollandsche Maatschappij Prijzen voor Jong Talent ter beschikking te stellen.

Wij nodigen u graag uit via bijgevoegd formulier een eerstejaarsstudent, die de beste studieresultaten heeft behaald in het huidige academisch jaar 2021/22, voor te dragen voor één van de Jong Talent Aanmoedigingsprijzen. In overleg met de sponsors zijn er 65 opleidingen aangewezen die een Aanmoedigingsprijs in de exacte en technische vakken kunnen aanvragen, waarvan de uwe er één is. De voordrachten worden door gedelegeerden van de Hollandsche Maatschappij getoetst. De sluitingsdatum voor inzendingen is vastgesteld op 15 september 2022. Graag uw voordracht uitsluitend digitaal indienen, via het inschrijfformulier hieronder.

In het belang van uw wetenschapsgebied, de prijswinnaar en de uitstraling die deze Aanmoedigingsprijzen hebben, zien wij uw voordracht graag tegemoet.

 

  NOMINATIEFORMULIER JONG TALENT AANMOEDIGINGSPRIJZEN 2022

  Discipline:

  Wiskunde en technische wiskundeNatuurkunde en technische natuurkundeScheikundeInformatica & technische informaticaArtificial IntelligenceBiomedische TechnologieChemische technologieWerktuigbouwkunde en materiaalkundeCiviele en maritieme techniekLucht- en ruimtevaarttechniekFarmacie of (bio)farmaceutische wetenschappenBiologie

  Gegevens voordrager:

  Naam

  Functie

  Onderwijsinstelling

  E-mailadres waar inlichtingen over de aanbeveling kunnen worden ingewonnen

  Telefoonnummer waar inlichtingen over de aanbeveling kunnen worden ingewonnen

  Gegevens kandidaat:

  Roepnaam

  Tussenvoegsel

  Achternaam

  E-mailadres

  Geboortejaar

  Studiegegevens:

  Onderwijsinstelling

  Studierichting

  Examencommissie of andere bevoegde autoriteit

  Motivatie, d.w.z. cijfergemiddelde van de voorgestelde eerstejaars student,
  vergezeld van cijfergemiddelden van de twee next-beste studenten

  Evt. verdere gegevens die van belang zijn voor de toekenning


  Privacy


  Upload pdf-bestand:

  Cijferlijst kandidaat(*):


  Check na versturen van dit formulier uw mail voor een ontvangstbevestiging, waarin een kopie van het door u ingevulde formulier is opgenomen.

  Informatie en aanmelden Jong Talent Afstudeerprijzen 2022

  Wij zijn verheugd dat wij ook dit jaar bedrijven, stichtingen, fondsen en genootschappen bereid hebben gevonden om de Hollandsche Maatschappij Prijzen voor Jong Talent ter beschikking te stellen.

  De Hollandsche Maatschappij Prijzen voor Jong Talent worden jaarlijks toegekend ter bevordering van het wetenschappelijk onderwijs in de technische en exacte vakken:

  In 2022 zijn er 17 Afstudeerprijzen, ter bekroning van uitzonderlijke studieresultaten (masterscriptie of onderzoeksverslag), voor studenten die in het huidige academisch jaar (2021/22) afstuderen aan een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs. Een overzicht van de prijzen vindt u in onderstaande circulaire.

  De sluitingsdatum voor inzendingen is 15 september 2022.

  Wij nodigen u graag uit om één of twee studenten voor te dragen. In het geval er twee voordrachten worden gedaan, dienen een mannelijke en een vrouwelijke kandidaat te worden genomineerd. Een student kan voor één prijs worden voorgedragen. Het is niet mogelijk eenzelfde student voor verschillende afstudeerprijzen van de KHMW voor te dragen. Voordrachten kunnen uitsluitend met schriftelijke instemming van door de bij de studie en examinering van de kandidaten betrokken docenten worden gedaan.

  De kandidaten worden door een commissie van deskundigen, benoemd door het bestuur van de KHMW, beoordeeld op de wetenschappelijke kwaliteit en het innovatieve karakter van de afstudeerscriptie / het onderzoeksverslag, alsook op hun totale studieresultaat.

  U kunt uw voordracht geheel digitaal indienen, via het inschrijfformulier meteen hieronder. Er hoeven géén hard copies van de scriptie te worden verstuurd. 

  In het belang van uw wetenschapsgebied, de mogelijke laureaat en de uitstraling die deze prestigieuze prijzen hebben, zien wij uw voordracht graag tegemoet.

   

   NOMINATIEFORMULIER JONG TALENT AFSTUDEERPRIJZEN 2022

   Prijs:

   Gegevens kandidaat:

   Roepnaam

   Tussenvoegsel

   Achternaam

   E-mailadres

   Telefoonnummer

   Geboortejaar

   Universiteit

   Officiële naam van de masteropleiding

   Titel van de scriptie

   Afstudeerdatum

   Gegevens voordrager(s):

   Naam voordrager

   Functie

   E-mailadres

   Telefoonnummer

   E-mailadres secretariaat (indien van toepassing)

   Naam 2e voordrager (indien van toepassing)

   Functie 2e voordrager (indien van toepassing)

   E-mailadres 2e voordrager (indien van toepassing)


   Privacy


   Upload bijlagen:

   Graag als bestandsnamen gebruiken: Voornaam + achternaam van de kandidaat, gevolgd door: Aanbevelingsbrief, Cijferlijst, etc. Bijvoorbeeld: "Jan Janssen Aanbevelingsbrief".

   Aanbevelingsbrief van scriptiebegeleider/docent (PDF, max 2mb)(*):

   Cijferlijst van de masterstudie (PDF, max 2mb)(*):

   CV van de genomineerde (PDF, max 2mb)(*):

   Masterscriptie (PDF, max 10mb)(*):

   Evt. extra bijlage (PDF, max 4mb):
   Check na versturen van dit formulier uw mail voor een ontvangstbevestiging, waarin een kopie van het door u ingevulde formulier is opgenomen.

   Irispenning voor Wetenschaps- communicatie

   Drie wetenschapsmusea – NEMO Science Museum, Rijksmuseum Boerhaave en Teylers Museum – hebben een prijs in het leven geroepen die excellente wetenschapscommunicatie bekroont: de Irispenning. Doelstelling is het stimuleren van originele en effectieve vormen van wetenschapscommunicatie. De prijs van € 10.000,- wordt jaarlijks uitgereikt op de Avond van Wetenschap & Maatschappij. Het prijzengeld wordt beschikbaar gesteld door de KHMW. De prijs werd in 2019 toegekend aan Robbert Dijkgraaf, in 2020 aan Lowlands Science, in 2021 aan Manon Koopmans en in 2022 aan Universiteit van Nederland. Meer

   Prijsvraag KHMW/NRC 2019

   Prijsvraag KHMW/NRC 2019

   De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en NRC schrijven voor de tiende keer samen een essaywedstrijd uit.

   Dit jaar is het onderwerp: Welke gevolgen kan de ontdekking van buitenaards leven hebben voor de mensheid?

   U kunt uw inzending van maximaal 2.000 woorden tot 30 juni sturen aan secretaris@khmw.nl 

   De winnaar krijgt de gouden prijsvraagmedaille van de Hollandsche Maatschappij die al sinds 1753 wordt uitgereikt.

   De prijsuitreiking vindt plaats op maandag 14 oktober 2019 om 20.00 uur in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

   Wilt u weten welke onderwerpen in voorgaande jaren aan bod kwamen? Klik dan hier!