Verslag prijsuitreikingen 30 november

Verslag prijsuitreikingen 30 november

Maandag 30 november vonden de prijsuitreikingen van de Jong Talent Prijzen, de Dr. Saal van Zwanenberg Onderzoeksprijzen, de Nederlandse Gasindustrie Prijzen en de ET Outreach Award plaats, dit jaar vanwege de coronamaatregelen geheel online. In drie Zoom-sessies werden 22 afstudeerprijzen, 57 aanmoedigingsprijzen, 3 onderzoeksprijzen en de ET Outreach Award uitgereikt. 
 

DANK AAN ALLE SPONSORS VAN DE PRIJZEN!

 

De prijsuitreikingen waren voor familieleden en vrienden van de prijswinnaars en andere belangstellenden te volgen via een livestream. De livestream werd bekeken door in totaal 805 unieke kijkers uit 22 landen: 695 kijkers in Nederland, 25 in de VS, 15 in Spanje, 11 in Duitsland, 7 in Engeland, 7 in Finland, 7 in Polen, 5 in Italië, 5 in Roemenië, 5 in Rusland, 4 in Israël, 3 in Costa Rica, 3 in Frankrijk, 2 in Indonesië, 2 in Noorwegen, 2 in Portugal, 2 in Tsjechië, 1 in Argentinië, 1 in Griekenland, 1 in Hongarije, 1 in India en 1 in Zuid-Korea.

De opnames van de livestream zijn vanaf 1 december hieronder na te kijken.

Onder de video's zijn de juryrapporten van prijzen in te zien.

Veel kijk- en leesplezier!

 
Sessie 1 (14.00-15.00 uur)

Welkom door Louise Gunning-Schepers, voorzitter Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en Introfilm van de KHMW.

Uitreiking Pfizer Prijzen voor Life Sciences (1e prijs 3.000 euro, 2e prijs 2.000 euro, 3e prijs 1.000 euro)
Laudatio door Marc Kaptein, medisch directeur Pfizer, voor prijswinnaars Lieke Michielsen TU Delft (3e prijs), Adina Sauciuc Rijksuniversiteit Groningen (2e prijs) en Louis Boylan Universiteit Maastricht (1e prijs). 

Jury Report Pfizer Prizes for Life Sciences 2020

Uitreiking Dr. Saal van Zwanenberg Onderzoeksprijzen (1e prijs 3.000 euro, 2e prijs 2.000 euro, 3e prijs 1.000 euro) 
Inleiding door Willem Schudel, achterkleinzoon van Salomon van Zwanenberg.
Laudatio door jurylid Harry Struijker-Boudier, em. hoogleraar farmacologie Universiteit Maastricht en vml. wetenschappelijk directeur CARIM, voor prijswinnaars Rik Verheijden Universiteit Utrecht (3e prijs), Kumchok Mgimpatsang Rijksuniversiteit Groningen (2e prijs) en Charlie Nederpelt Universiteit Leiden (1e prijs).

Juryrapport Dr. Saal van Zwanenberg Onderzoeksprijzen 2020

Uitreiking KNMP Aanmoedigingsprijzen Farmacie of (bio)farmaceutische wetenschappen (4 prijzen van elk 500 euro)

Laudatio door Nicole Hunfeld, vicevoorzitter en penningmeester bestuur Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie.
Laureaten: Samira Lier Rijksuniversiteit Groningen, Annick Nouwens Universiteit Utrecht, Karen Swart Vrije Universiteit en Julia Vliek Universiteit Leiden

Verslag Jury Jong Talent Aanmoedigingsprijzen 2020.

Uitreiking Philips Afstudeerprijs Technology for Healthcare Solutions (3.000 euro)
Laudatio door Michel van Bruggen, Department Head In-Body Systems Philips Research, voor prijswinnaar Rick Waasdorp TU Delft.

Juryrapport Philips Afstudeerprijs Technology for Healthcare Solutions 2020

Uitreiking Philips Afstudeerprijs Data Science and Artificial Intelligence in Healthcare (3.000 euro)
Laudatio door Milan Petkovic, Department Head Data Science Philips Research, voor prijswinnaar Elfi Hofmeijer Universiteit Twente.

Juryrapport Philips Afstudeerprijs DS and AI in Health Care 2020

Uitreiking Philips Aanmoedigingsprijzen Biomedische technologie (2 prijzen van elk 500 euro)
Laudatio door Milan Petkovic, Department Head Data Science Philips Research.
Laureaten: Alies ter Lingen Universiteit Twente en Bi-rong Wang TU Eindhoven.

 

Sessie 2 (15.30-16.30 uur)

Welkom door Ad IJzerman, secretaris natuurwetenschappen Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en Introfilm van de KHMW.

Uitreiking Tata Steel Afstudeerprijs Werktuigbouwkunde en Materiaalkunde (5.000 euro)
Laudatio door Arjan van den Hoogen, Director R&D Research Excellence & site management TataSteel Europe, voor prijswinnaar Gaweł Kuś TU Delft.

Jury Report Tata Steel Graduation Award for Mechanical Engineering and Materials Science 2020

Uitreiking Canon Aanmoedigingsprijzen Werktuigbouwkunde en Materiaalkunde (3 prijzen van elk 500 euro)
Laudatio door Lars Idema, Department Head Mechanical Development Canon Production Printing R&D
Laureaten: Thomas Groenenberg Universiteit Twente, Jesper van der Marel TU Delft en Gin Sanches TU Eindhoven.

Verslag Jury Jong Talent Aanmoedigingsprijzen 2020

Uitreiking Akzo Nobel Afstudeerprijs Chemie en Procestechnologie (5.000 euro)
Laudatio door Jitte Flapper, Technology Manager AkzoNobel, voor prijswinnaar Laura van Hazendonk TU Eindhoven.

Juryrapport AkzoNobel Afstudeerprijs voor Chemie en Procestechnologie 2020

Uitreiking Koninklijke Van Wijhe Verf Aanmoedigingsprijzen Chemische technologie (3 prijzen van elk 500 euro)
Laudatio door Marlies van Wijhe, algemeen directeur Koninklijke Van Wijhe Verf.
Laureaten: Dennis Čiliak Rijksuniversiteit Groningen, Joep Elfrink Universiteit Twente en Anne Slegers TU Eindhoven.

Verslag Jury Jong Talent Aanmoedigingsprijzen 2020

Uitreiking Nederlandse Gasindustrieprijzen (1e prijs 6.000 euro, 2e prijs 4.000 euro, 3e prijs 2.000 euro)
Laudatio door Jan Willem van Hoogstraten, voorzitter Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten in Nederland (KVGN), voor prijswinnaars Oscar Meijer TU Eindhoven (3e prijs), Nick Kimman TU Delft (2e prijs) en Joseph Daatselaar TU Delft (1e prijs).

Juryrapport Nederlandse Gasindustrieprijzen 2020

Uitreiking KHMW Aanmoedigingsprijzen Lucht- en Ruimtevaarttechniek (2 prijzen van elk 500 euro)
Laudatio door Ad IJzerman, secretaris natuurwetenschappen KHMW.
Laureaten: Giovanni Ghisalberti TU Delft en Matthijs van Lent TU Delft.

Verslag Jury Jong Talent Aanmoedigingsprijzen 2020

Uitreiking KHMW Aanmoedigingsprijzen Civiele en Maritieme techniek (3 prijzen van elk 500 euro)
Laudatio door Ad IJzerman, secretaris natuurwetenschappen KHMW.
Laureaten: Reuven Avnon Universiteit Twente, Danny Bond TU Delft en Arne Heuvelman TU Delft.

Verslag Jury Jong Talent Aanmoedigingsprijzen 2020

Uitreiking East-West Seed Afstudeerprijs Plantenwetenschappen (5.000 euro)
Laudatio door Maaike Groot, Manager Public Affairs East-West Seed, voor prijswinnaar Daniel Pérez Pinedo Universiteit van Amsterdam.

Jury Report East-West Seed Thesis Award for Plant Sciences 2020

Uitreiking Enza Zaden Afstudeerprijs Biologie (3.000 euro)
Laudatio door Jeroen Rouppe van der Voort, Research Manager Enza Zaden, voor prijswinnaar Jana Riederer Rijksuniversiteit Groningen.

Jury Report Enza Zaden Award for Biology 2020

Uitreiking Enza Zaden Aanmoedigingsprijzen Biologie (7 prijzen van elk 500 euro)
Laudatio door Jeroen Rouppe van der Voort, Research Manager Enza Zaden.
Laureaten: Tristan Achterberg Rijksuniversiteit Groningen, Janne de Haan Universiteit Wageningen, Rhanna Haantjes Vrije Universiteit, Britt van Kasterop Universiteit Leiden, JornKnuit Universiteit Utrecht, Mira Mioch Universiteit van Amsterdam en Robin Strik Radboud Universiteit Nijmegen.

 

Sessie 3 (17.00-18.15 uur)

Welkom door René van Rijckevorsel, bestuurslid Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en Introfilm van de KHMW.

Uitreiking Shell Afstudeerprijzen Natuurkunde (3 prijzen van elk 3.000 euro)
Laudatio door Paul Mak, Lead Process Integrator Shell Project & Technology, voor prijswinnaars Thomas Blank Radboud Universiteit Nijmegen, Marjolein de Jager Universiteit Utrecht en Tijs Wijkamp TU Eindhoven. 

Jury Report Shell Graduation Awards for Physics 2020

Uitreiking Shell Aanmoedigingsprijzen Chemie (7 prijzen van elk 500 euro)
Laudatio door Paul Mak, Lead Process Integrator Shell Project & Technology.
Laureaten: Madouc Bergers TU Delft, Emil Hodžić Universiteit van Amsterdam, Bente Jacobs TU Eindhoven, Iggy van der Meulen Universiteit Leiden, Hester Noordmans Universiteit Utrecht, Berjan Stouwie Rijksuniversiteit Groningen en Michiel van Well Radboud Universiteit Nijmegen.

Verslag Jury Jong Talent Aanmoedigingsprijzen 2020 

Uitreiking Lorentzfonds Afstudeerprijs Theoretische Natuurkunde (3.000 euro)
Laudatio door Carlo Beenakker, voorzitter Commissie Wetenschappelijke Bestedingen Lorentzfonds, voor prijswinnaar Lotte Mertens Universiteit van Amsterdam.

Juryrapport Lorentz Afstudeerprijs voor Theoretische Natuurkunde 2020

Uitreiking Stichting Physica Aanmoedigingsprijzen Natuurkunde en technische natuurkunde (8 prijzen van elk 500 euro)
Laudatio door Piet Mulders, penningmeester Stichting Physica.
Laureaten: Alex Colling Universiteit Leiden, Maurits Flos TU Eindhoven, Romaly Grijpma Universiteit Twente, Alex Hanrath Universiteit van Amsterdam, Thijs Hoevenaars Radboud Universiteit Nijmegen, Johan Polet Rijksuniversiteit Groningen, Anna Reinhold Universiteit Utrecht en Leonardo Wienhoven TU Delft. 

Verslag Jury Jong Talent Aanmoedigingsprijzen 2020

Uitreiking ASML Afstudeerprijs Wiskunde (gedeelde 1e prijs van elk 2.500 euro)
Laudatio door John Koster, VP D&E (Design Automation & Embedded Systems) Metrology and Machine Control ASML, voor prijswinnaars Daan Rutten TU Eindhoven en Pim Spelier Universiteit Leiden.

Juryrapport ASML Afstudeerprijs voor Wiskunde 2020

Uitreiking ORTEC Aanmoedigingsprijzen Wiskunde en technische wiskunde (9 prijzen van elk 500 euro)
Laudatio door Gerrit Timmer, CSO ORTEC.
Laureaten: Tim van Dijk Radboud Universiteit Nijmegen, Yoav Eshel Vrije Universiteit, Koen Ligthart TU Eindhoven, Jefta Pruim Rijksuniversiteit Groningen, Wei-Ting Sun Universiteit Twente, Jorre The Universiteit Leiden, Jim van der Ven TU Delft, Emiel Wiedijk Universiteit van Amsterdam en Richard Wols Universiteit Utrecht.

Verslag Jury Jong Talent Aanmoedigingsprijzen 2020

Uitreiking KNVI/KIVI Afstudeerprijzen Informatica en Informatiekunde (1e prijs 3.000 euro, twee 2e prijzen van elk 1.000 euro)
Laudatio Salim Hadri, voorzitter afdeling Informatica KIVI, voor prijswinnaars Sindy Löwe, Universiteit van Amsterdam (1e prijs) en Lukas Miedema Universiteit Twente (2e prijs).
Laudatio Sandra de Waart, secretaris KNVI, voor Matt Skrzypczyk TU Delft (2e prijs).

Juryrapport KNVI-KIVI Scriptieprijzen voor Informatica en Informatiekunde 2020

Uitreiking KNVI/KIVI Aanmoedigingsprijzen Informatica en technische informatica (9 prijzen van elk 500 euro)
Laudatio door Salim Hadri, voorzitter afdeling Informatica KIVI.
Laureaten: Erik Buis Universiteit van Amsterdam, Zhiyi Chen TU Delft, Pelle Drijver Vrije Universiteit, Alano Kling Universiteit Leiden, Jakub Łucki Rijksuniversiteit Groningen, Gijs Pennings TU Eindhoven, Rhodon van Tilburg Universiteit Utrecht, Puru Vaish Universiteit Twente en Stefan Vlastuin Radboud Universiteit Nijmegen.

Verslag Jury Jong Talent Aanmoedigingsprijzen 2020

Uitreiking De Zeeuw-Van Dishoeck Afstudeerprijs Sterrenkunde (3.000 euro)
Laudatio door Ewine van Dishoeck voor prijswinnaar Mark Oosterloo Rijksuniversiteit Groningen.

Juryrapport De Zeeuw-Van Dishoeck Afstudeerprijs voor Sterrenkunde 2020

Uitreiking ET Outreach Award (prijs van 1.500 euro en bijdrage aan projectkosten van 3.500 euro)
Laudatio door Tim de Zeeuw voor prijswinnaar Eva Laplace Universiteit van Amsterdam.

Jury Report ET Outreach Award 2020

 

For Women in Science Rising Talent Prizes

For Women in Science Rising Talent Prizes

L’Oréal Netherlands, the Netherlands Commission for Unesco and the Royal Holland Society of Sciences and Humanities (KHMW) have joined hands to offer national prizes to young female researchers as part of the Netherlands L’Oréal Unesco For Women in Science programme.

The For Women in Science Rising Talent Prizes are a recent addition to the national For Women in Science programme, which was founded in 2012 as part of the international partnership between L’Oréal and Unesco - For Women in Science (FWIS).

The aim of the Netherlands L’Oréal-Unesco For Women in Science Rising Talent Prizes is to advance the academic careers of young women researchers in the Netherlands holding a position as PhD candidate or postdoctoral fellow in STEM or LIfe Sciences, with a maximum of three years post-PhD academic experience.

The three annual prizes offers young women researchers an individual award of € 3,500, € 2,000 or € 1,000 in recognition of their academic achievements and future potential. The amount is to be spent on research-related activities at the discretion of the laureate. In addition, the first prize laureate of the Dutch Rising Talents Prize is entitled to be nominated for the International Rising Talents programme of FWIS.

The Call is open from November 30th 2020 until January 20th 2021.

 
Nieuwsgierig naar de prijswinnaars van 2019? KLIK HIER: Juryrapport en videoimpressies van de winnaars.

For Women in Science
Het internationale programma For Women in Science is een samenwerking tussen L’Oréal en UNESCO, met als motto ‘The world needs science, science needs women’. Het programma bestaat sinds 1998 en reikt prijzen uit aan uitzonderlijke vrouwelijke wetenschappers op het gebied van life sciences. Anno 2019 zijn al meer dan drieduizend excellente wetenschappers uit 117 landen geholpen met het programma.

L’Oréal
De Groep L’Oréal heeft meer dan 100 jaar ervaring in de beauty-industrie. Research & Innovatie en een toegewijd onderzoeksteam van vierduizend mensen zijn het hart van de strategie van L’Oréal. Zij werken aan het tegemoet komen aan alle schoonheidsbehoeften over de hele wereld en streven ernaar om een miljard nieuwe consumenten te bereiken de komende jaren. De CSR-strategie van L’Oréal voor 2020, 'Sharing Beauty with All’, stelt ambitieuze doelen voor de duurzame ontwikkeling in de waardeketen van de Groep.

UNESCO, de Nederlandse UNESCO Commissie
UNESCO is de organisatie binnen de Verenigde Naties die onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie gebruikt om vrede en veiligheid in de wereld te bevorderen. Sinds de oprichting in 1945 heeft UNESCO als doel om de wetenschap te stimuleren in het belang van duurzame ontwikkeling en vrede. De organisatie werkt ook aan het uitbannen van alle vormen van discriminatie en bevordert de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, in het bijzonder in wetenschappelijk onderzoek. De Nederlandse UNESCO Commissie is de schakel tussen de in UNESCO verenigde wereldwijde gemeenschap, het Nederlandse professionele veld en de Nederlands overheid.

Vacature lid Raad van Toezicht Teylers Museum

Vacature lid Raad van Toezicht Teylers Museum

Teylers Museum
Teylers Museum is het museum van de verwondering. Een unieke combinatie van collecties van kunst en wetenschap op wereldniveau met het speciaal gebouwde monumentale complex, dat in de afgelopen drie eeuwen telkens uitbreidde. Tot dit complex behoren ook het laboratorium van professor Lorentz en het huis van ‘founding father’ Pieter Teyler dat op dit moment wordt gerestaureerd en toegankelijk wordt voor het publiek. Het museum zal de komende jaren zijn geschiedenis als onderzoeksinstituut voor kunst en wetenschap steeds meer zichtbaar maken.

Raad van Toezicht
De Stichting wordt bestuurd door directeur-bestuurder Marjan Scharloo. De Raad van Toezicht van de Stichting tot Beheer en Instandhouding van Teylers Museum houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken in het museum. De leden van de Raad van Toezicht hebben een portefeuilleverdeling, gebaseerd op hun specifieke ervaring en expertise.

Een van de leden van de Raad van Toezicht , Prof. Dr. Ir. W. van Saarloos, zal eind 2020 statutair aftreden. Gezien de werkkring van het vertrekkende lid is de Raad van Toezicht op zoek naar iemand die actief is in de wetenschap en enthousiast is om zich vanuit die expertise als lid van de raad in te zetten voor het museum.

Algemeen
De Raad van Toezicht benoemt de leden, gehoord hebbende de Directie en Teylers Stichting. De leden van de Raad van Toezicht kunnen kritisch en onafhankelijk van elkaar en van de Directie zelfstandig een oordeel vellen over het beleid van de Directie en de gang van zaken in het museum. Tevens kunnen zij de Directie bij de beleidsvoorbereidingen en de uitvoering met advies ondersteunen.

Voor de verwachte activiteiten kunnen zij voldoende tijd inruimen. Er wordt minimaal vier keer per jaar vergaderd of vaker wanneer daar aanleiding toe is.  Verder is aanwezigheid gewenst bij enkele representatieve bijeenkomsten per jaar in het museum. Er is geen bezoldiging verbonden aan deze toezichthoudende functie.

De Raad committeert zich aan de governance code cultuur.

Expertises in de Raad vertegenwoordigd (in willekeurige volgorde)
Financiële en bedrijfskundige expertise
Juridische expertise
Inhoudelijke expertise ( kunst en/of wetenschap en/of musea)
Onderwijsexpertise (kwaliteitszetel middelbaar onderwijs regio Haarlem)
Bestuurlijke en politieke expertise op landelijk niveau

Profiel

  • Voelt zich verbonden met het gedachtengoed en de collectie van het museum
  • Werkzaam in de (beta) wetenschap
  • Gezien de huidige samenstelling van de Raad bij voorkeur iemand met een migratie achtergrond
  • Kkennis en ervaring met bestuurlijke processen in de "not for profit sector"
  • Beschikbaar voor een periode van vier jaar (die met één termijn kan worden verlengd)

Nadere informatie
Nadere informatie kan worden ingewonnen bij Caroline Visser, tel. 06 51 50 81 43, lid van de Raad van Toezicht.

Sollicitatie
Uw sollicitatie met curriculum vitae kunt u richten aan het secretariaat van de Raad van Toezicht: mvanmeerlant@teylersmuseum.nl voor 1 december 2020.

 

Essayprijsvraag corona

Essayprijsvraag corona

ESSAYPRIJSVRAAG CORONA

Corona heeft het afgelopen half jaar ons aller levens ingrijpend veranderd. Zeker dat van degenen die zelf ziek werden of iemand in de nabije omgeving verloren. Maar ook de levens van degenen die niet of minder direct met het virus zijn geconfronteerd, namen in maart een onverwachte wending. Velen van ons gingen thuiswerken, ontdekten de natuur om ons heen en hadden ampel tijd voor introspectie. Anderen moesten vol aan de bak, in ziekenhuis of laboratorium of werden volledig opgeslurpt door Zoom of Teams.

Of met de komst van corona ook een beklijvend ‘nieuw normaal’ is ontstaan, is de vraag. Maar corona en de bijbehorende beperkingen zullen bij velen van u hebben geleid tot nieuwe filosofische of sociologische inzichten. Over hoe iets miniems (het virus is een tienduizendste van een millimeter) 7 miljard mensen zijn wil kan opleggen. Over hoe zorgvuldig – of traag – de wetenschap tot consensus komt. Over de inschikkelijkheid van de homo sapiens. Over de gretigheid van politici om hun macht op te leggen – en niet meer in te schikken. En wellicht dat de geïntensiveerde of juist opeens afwezige contacten met (klein)kinderen, (groot)ouders of anderen u tot nieuwe pedagogische dan wel psychologische inzichten hebben gebracht.

DOE MEE EN VERWERF EEUWIGE ROEM

U hebt vast en zeker eigen observaties over (de gevolgen van) corona. Het leek het bestuur van de KHMW een mooi idee om directeuren en leden van de KHMW en alumni van de Nationale DenkTank uit te nodigen om hun gedachten en inzichten op schrift te stellen, in een essay van maximaal 1.000 woorden. We maken er meteen maar een prijsvraag van. De beste drie essays worden beloond met publicatie op de website. De winnende bijdrage zal bovendien worden aangeboden aan het Nationaal Archief, dat het zal toevoegen aan de ‘hotspot’-collectie in het teken van corona. Eeuwige roem lonkt, dus!

Bij voldoende voor publicatie geschikte inzendingen bundelen we ze tot een boekje.

DE JURY

De jury van de essayprijsvraag bestaat uit KHMW-directeuren Plien van Albada, directeur/uitgever Uitgeverij Balans, Claartje Kruijff, predikant Remonstranten Naarden/Bussum en oecumenische Dominicuskerk Amsterdam, René van Rijckevorsel, bestuurslid KHMW en adjunct hoofdredacteur Elsevier Weekblad, Sander van Walsum, redacteur/commentator De Volkskrant, en Nationale DenkTank alumnus Gabriël van Rosmalen.

ESSAY INSTUREN

U kunt uw essay van max. 1.000 woorden tot en met 10 januari sturen aan secretaris@khmw.nl o.v.v. essayprijsvraag corona.

De winnaars ontvangen begin 2021 bericht.

Lowlands Science winnaar Irispenning 2020

Lowlands Science winnaar Irispenning 2020

Lowlands Science is uitgeroepen tot winnaar van de Irispenning 2020 voor Excellente Wetenschapscommunicatie.

Lowlands Science krijgt de prijs onder andere omdat het, zoals in het juryrapport staat, 'een festival voor de geest is' dat op excellente wijze verwondering aanwakkert, omdat 'het idee van dit innovatieve format meesterlijk is', omdat het wonderwel lukt tienduizenden jongeren nieuwsgierig te maken en te verwonderen 'temidden van het muzikale geweld en de verleidingen van foodtrucks en barretjes, want er vormen zich lange rijen voor het doen van proefjes en het ondergaan van testjes', en omdat de jury – juist nu Lowlands 2020, in deze barre coronatijden, niet kon plaatsvinden – 'graag de schijnwerper op Lowlands Science wil zetten, in de hoop dat er in de toekomst weer veel aanstekelijke, wetenschappelijke data op het festival geoogst mogen worden'. IRISPENNING_2020_juryrapport

De prijs bestaat uit een geldbedrag van tienduizend euro, beschikbaar gesteld door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, en een penning, vervaardigd door Jennifer Hoes.

Op maandag 5 oktober werd de prijs aan Lowlands Science uitgereikt door juryvoorzitter Louise Gunning-Schepers op de live gestreamde Avond van Wetenschap & Maatschappij in het Hodshon Huis in Haarlem. 

De Irispenning voor Excellente Wetenschapscommunicatie is in 2019 in het leven geroepen door de drie door het Rijk gesteunde wetenschapsmusea: NEMO Science Museum, Rijksmuseum Boerhaave en Teylers Museum. De prijs wordt financieel gesteund door de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen en de Vereniging van Universiteiten VSNU, en staat onder auspiciën van de Stichting De Avond van Wetenschap & Maatschappij die ook het podium biedt voor de prijsuitreiking op de jaarlijkse Avond van Wetenschap & Maatschappij. De eerste Irispenning ging in 2019 naar Robbert Dijkgraaf.

Lowlands Science is het wetenschapsprogramma van Lowlands, één van Nederlands grootste en bekendste festivals. Lowlands, BKB | Het Campagnebureau en New Scientist nodigen wetenschappers, universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstituten en vakgroepen uit een onderzoeksvoorstel in te dienen om uit te voeren tijdens het festival. VPRO Tegenlicht is ook partner van Lowlands Science.