Van 1753 tot 1917 schreef de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen met grote regelmaat een Prijsvraag uit over uiteenlopende onderwerpen die vaak een spiegel van de tijdsgeest waren. In totaal zijn meer dan 1200 prijsvragen uitgeschreven in bovengenoemde periode. Prijsvragen waren destijds de voornaamste bezigheid waarmee geleerde genootschappen hun doel, bevordering van de wetenschap, nastreefden. Deze prijsvragen zijn gebundeld in het naslagwerk Inventaris van de Prijsvragen uitgeschreven door de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 1753-1917, door J.G. de Bruijn, oud-bibliothecaris-archivaris van de Maatschappij (ISBN 90 014 0099 X). Dit boek is verkrijgbaar bij het secretariaat van de KHMW.

 

 

In 2010 werd deze traditie - in een nieuw jasje - in ere hersteld. Sinds 2010 schrijft de KHMW jaarlijks in samenwerking met NRC een essaywedstrijd uit over een actueel onderwerp. De bekroonde essays worden jaarlijks gebundeld in een boekje dat te verkrijgen is via het secretariaat van de KHMW en hieronder is in te zien als pdf.

2019

Onderwerp: Welke gevolgen kan de ontdekking van buitenaards leven hebben op de mensheid?

pdf bekroonde essays 2019

2018

Onderwerp: Is er in de wetenschap ruimte voor religie? 

pdf bekroonde essays 2018

2017

Onderwerp: Wat zal de belangrijkste wetenschappelijke doorbraak in de 21e eeuw zijn? 

pdf bekroonde essays 2017

2016

Onderwerp: De grenzen van verdraagzaamheid.

pdf bekroonde essays 2016

2015

Onderwerp: Druk, drukker, drukst. Het lijkt of iedereen het steeds drukker heeft. Is deze indruk juist en zo ja, hoe komt dat?

pdf bekroonde essays 2015

2014

Onderwerp: Wat is de beste uitvinding van de laatste honderd jaar en waarom?

pdf bekroonde essays 2014

2013

Onderwerp: Wat is luxe?

pdf bekroonde essays 2013

2012

Onderwerp: Van wie is de stad?

pdf bekroonde essays 2012

2011

Onderwerp: Hoe ver mogen we gaan met het behoud van individueel menselijk leven?

pdf bekroonde essays 2011

2010

Onderwerp: Is het geoorloofd in ons doen en laten met de onkunde van anderen ons voordeel te doen? Zo ja, in welke gevallen en welke mate?

pdf bekroonde essays 2010