Boerhaave Biografie Prijs 2021 naar biografie over Lorentz

Boerhaave Biografie Prijs 2021 naar biografie over Lorentz

De shortlist:

  • Remieg Aerts, Thorbecke wil het. Biografie van een staatsman (Prometheus, 2018)
  • Frits Berends en Dirk van Delft, Lorentz, gevierd fysicus, geboren verzoener (Prometheus, 2019)
  • Anne Kox, Hendrik Antoon Lorentz, natuurkundige 1853-1928. ‘Een levend kunstwerk’ (Balans, 2019)
  • Theo Mulder, De hersenverzamelaar. Het veelbewogen leven van Franz Joseph Gall (1758-1828) (Balans, 2019)
  • Johan Snel, De zeven levens van Abraham Kuyper. Portret van een ongrijpbaar staatsman (Prometheus, 2020)

Uit deze vijf biografieën uit de periode 2018-2020 selecteerden juryleden Prof. dr. Trudy Dehue, Prof. dr. Frans van Lunteren en Prof. dr. Frans Saris na rijp beraad als winnaar van de Boerhaave Biografie Prijs 2021 ‘Lorentz, gevierd fysicus, geboren verzoener’ door Frits Berends en Dirk van Delft!

De jury stelt dat “Frits Berends de wetenschappelijke onderzoeker en Dirk van Delft de wetenschapscommunicator borg staan voor betrouwbare research en originaliteit, stilistisch veelzijdig en boeiend gepresenteerd, zodat ook niet-ingewijden genieten van het monumentale beeld dat zij scheppen van de fysicus Hendrik Antoon Lorentz, die zijn kennis en kunde met gezag ten dienste stelde van het algemeen belang in de Nederlandse samenleving en de internationale wetenschap in het begin van de vorige eeuw. Een lichtend voorbeeld in deze tijd waarin de maatschappelijke plaats van de wetenschap zozeer ter discussie staat.” 

Het volledig juryrapport is hier in te zien: JURYRAPPPORT BOERHAAVE BIOGRAFIEPRIJS 2021

De prijs is op vrijdagmiddag 5 november in het Haarlemse Hodshon huis uitgereikt door Ad IJzerman, secretaris natuurwetenschappen KHMW en Amito Haarhuis, directeur Rijksmuseum Boerhaave en juryvoorzitter. De winnaars ontvangen de originele Boerhaave-medaille (naar een stempel uit 1869) en een geldbedrag van € 2.500,-.

De 3-jaarlijkse Boerhaave Biografie Prijs voor de beste Nederlandse biografie over een wetenschapper is een initiatief van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en Rijksmuseum Boerhaave en sluit aan bij het toegenomen belang van het genre ‘biografie’ in de wetenschapsgeschiedenis. In 2018 werd de prijs toegekend aan Jaap Verheul met De Atlantische pelgrim. John Lothrop Motley en de Amerikaanse ontdekking van Nederland (Boom, 2017), in 2015 aan Patricia Faasse met Een beetje opstandigheid. Johanna Westerdijk. De eerste vrouwelijke hoogleraar van Nederland (Atlas Contact, 2012) en in 2012 aan Kees Schuyt met Het spoor terug: J.B. Charles/W.H. Nagel 1910-1983 (Balans, 2010).

Rijksmuseum Boerhaave, dat de geschiedenis van de natuurwetenschappen en van de geneeskunde tot onderwerp heeft, stelt zich tot doel het maatschappelijk draagvlak voor wetenschap in Nederland te versterken. Dit door een divers publiek te betrekken bij een unieke collectie die vijf eeuwen innovatie in Nederland omvat en door aan te haken bij de maatschappelijke actualiteit.

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen is opgericht in 1752 met als doel de wetenschap te bevorderen en een brug te slaan tussen wetenschap en samenleving. Dit gebeurt in iedere periode op een eigentijdse manier, onder andere door het uitreiken van wetenschappelijke prijzen, het uitschrijven van prijsvragen en het organiseren van lezingen en symposia. De Maatschappij is sinds 1841 gevestigd in het monumentale Hodshon Huis aan het Spaarne in Haarlem.

KHMW/Eizenga beurzen 2022 inschrijving open

KHMW/Eizenga beurzen 2022 inschrijving open

De KHMW/Eizenga beurzen worden er beschikking gesteld door de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen, uit de nalatenschap van Prof. dr. W. Eizenga. Er zijn jaarlijks maximaal vijf beurzen van elk 50.000 USD voor een studie economie op graduate niveau (dus zowel master als PhD studies) of een MBA in de Verenigde Staten.

Het beurzenprogramma wordt namens de KHMW uitgevoerd door het Fulbright Center.

Aanvragen voor het academisch jaar 2022-23 kunnen nu worden ingediend. Deadline voor aanvragen is 11 april 2022.

Klik hier voor meer informatie!

Wietze Eizenga (1922-2017) studeerde economie, promoveerde en werd hoogleraar Staathuishoudkunde en Statistiek in Leiden. In 1957-58 verbleef hij met een Fulbright-beurs in de VS, aan de University of Maryland. Daar ontwikkelde hij een grote belangstelling voor de VS en keerde diverse keren terug voor gastdocentschappen aan bijvoorbeeld Harvard University en University of Michigan. Zijn voorliefde voor de VS, zijn grote belangstelling voor de economie en zijn bereidheid jonge mensen te stimuleren komen samen in zijn testament. Hierin heeft hij bepaald dat zijn nalatenschap dient te worden gebruikt voor studiebeurzen voor veelbelovende en verdienstelijke Nederlandse recent afgestudeerden, voor het volgen van graduate studies aan Amerikaanse universiteiten op het gebied van economie en/of business administration. 

Nu terug te kijken: Seminar Fundamenteel herontwerp Toeslagensysteem

Nu terug te kijken: Seminar Fundamenteel herontwerp Toeslagensysteem

Verslag van het Wim Drees seminar Fundamenteel herontwerp Toeslagensysteem op 12 oktober 2021 in Sociëteit De Witte, Den Haag

Een te groot aantal huishoudens is nu op één of meerdere toeslagen aangewezen. De Belastingdienst kan het toeslagensysteem nauwelijks meer goed uitvoeren. Er zijn inmiddels vele kleine wijzigingen voorgesteld, maar een fundamenteel herontwerp van het Toeslagensysteem lijkt nodig. Daarbij kan het Toeslagenstelsel niet los worden gezien van het Belastingstelsel.
In dit Dreesseminar geeft Alex Brenninkmeijer, lid Europese Rekenkamer, faculteitshoogleraar Institutionele Aspecten van de Rechtsstaat Universiteit Utrecht, een beschouwing over aan welke voorwaarden zal moeten zijn voldaan om de relatie tussen overheid en burger te herstellen. Bas Jacobs, hoogleraar Public Economics Erasmus School of Economics, spreekt over de mogelijkheden om de huidige inkomensverhoudingen min of meer in tact te houden via de inzet van slimmere instrumenten, hetgeen het stelsel voor fiscale inkomenspolitiek ook eenvoudiger maakt. Vervolgens gaat Koen Caminada, hoogleraar empirische analyse van fiscale en sociale regelgeving Universiteit Leiden en vicedecaan faculteit Governance and Global Affairs, in op de studie Integrale Formule (variant Eindrapportage Alternatieven voor het toeslagenstelsel). De bijeenkomst werd geopend door Louise Gunning-Schepers, voorzitter KHMW en gemodereerd door Michiel Sweers, Directeur Innovatie & Kennis ministerie van Economische Zaken.

U kunt hieronder de livestream nakijken. Incl. debat met de zaal over het Toeslagensysteem en welke lessen we kunnen leren uit vijftien jaar toeslagen. Ook is er een beknopt schriftelijk verslag, opgesteld door Stef de Jong van Metaforum, waarin de belangrijkste punten van de drie inleidingen zijn na te lezen: Verslag Wim Drees Seminar 12 okt. 2021- Fundamenteel herontwerp van het toeslagenstelsel

 

Het Wim Drees Fonds is vernoemd naar Prof. dr. Wim Drees (1922-1998), die werkzaam was in de theorie en de praktijk van de openbare financiën. Het doelvermogen van de Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën is in 2017 overgedragen aan de KHMW in de vorm van een Fonds op Naam. Ten laste van dit fonds organiseert de KHMW in het voor- en het najaar een Wim Drees Seminar in Den Haag voor beleidsmakers en belangstellende burgers.

Klik hier voor een overzicht van eerdere Drees Seminars.

Nobelprijs voor Guido Imbens

Nobelprijs voor Guido Imbens

De KHMW is trots op haar buitenlands lid Prof. dr. Guido Imbens, hoogleraar economie aan Stanford University, die deze week de Nobelprijs voor de economie toegekend kreeg!

https://nos.nl/artikel/2401217-nederlandse-amerikaan-imbens-nu-nobelprijswinnaar-enorme-verrassing

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/10/11/guido-imbens-de-derde-nederlandse-winnaar-van-de-nobelprijs-voor-de-economie-gebruikt-de-geschiedenis-als-experiment-a4061420