Aanmeldformulier

Livestream Prijsuitreikingen 11 februari 2022

De livestream start op 11 februari om circa 15.45 uur, aanvang programma 16.00 uur.

Programma (aanvang 16.00 uur)

Welkom door Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers, voorzitter KHMW.

Inleiding (online) over het Jan Brouwer Fonds en de naamgever van de prijzen
door Prof. dr. A.A. (Adriaan) Voors, directeur KHMW en kleinzoon van Ir. L.E.J. Brouwer.

JAN BROUWER SCRIPTIEPRIJZEN

Prijs Geschiedenis

Laudatio door jurylid Prof. dr. E.M. (Eric) Moormann, emeritus-hoogleraar klassieke archeologie Radboud Universiteit Nijmegen.
Prijsuitreiking door Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers.
Presentatie door prijswinnaar Sanne de Jong, Radboud Universiteit, van haar scriptie 'Ash clouds and frost. The impact of two volcanic eruptions in the sixth century on climate and society in the late antique Mediterranean'.

Prijs Taal- en literatuurwetenschappen

Laudatio door jurylid Prof. dr. E.A. (Lisa) Kuitert, hoogleraar boekwetenschap Universiteit van Amsterdam.
Prijsuitreiking door Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers.
Presentatie door prijswinnaar Rosa Nuninga-Haverlach, Universiteit van Amsterdam, van haar scriptie 'Task Effects in the Computation of Scalar and Ad Hoc Implicatures: Comparing Performance of Neurotypical and Autistic Individuals in a Picture Selection Task and a Colouring Book Task'.

Prijs Maatschappijwetenschappen

Laudatio door jurylid Prof. dr. H. (Halleh) Ghorashi, hoogleraar diversiteit en integratie Vrije Universiteit Amsterdam, kroonlid SER.
Prijsuitreiking door Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers.
Presentatie door prijswinnaar Lisa Hu, Universiteit van Amsterdam, van haar scriptie 'Same classroom, different citizenship learning opportunities. Children’s experiences of the disparate workings of the school as a practice place'.

Prijs Gedragswetenschappen

Laudatio door jurylid Prof. dr. B. (Bram) Orobio de Castro, hoogleraar orthopedagogiek, ontwikkelings- en opvoedingsproblemen Universiteit van Amsterdam.
Prijsuitreiking door Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers.
Presentatie door prijswinnaar Hilde van Zelst, Erasmus Universiteit Rotterdam, van haar scriptie 'The Effects of E-mail Reminders on the Blood Donation Attendance of Newly Registered Blood Donors'.

Prijs Economische wetenschappen

Laudatio door jurylid Prof. dr. M. (Maarten) Lindeboom, hoogleraar algemene economie Vrije Universiteit Amsterdam.
Prijsuitreiking door Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers.
Presentatie door prijswinnaar Xu Lin, University of Amsterdam/Tinbergen Institute, van haar scriptie 'Buying Time to Save Lives: Evaluating COVID-19 Lockdown policies Using a behavioral SEIR'.

Prijs Filosofie

Laudatio door jurylid Prof. dr. M.V.B.P.M. (Martin) van Hees, hoogleraar ethiek en politieke filosofie VU Amsterdam, dean Amsterdam University College, lid bestuur q.q. voorzitter Domein Geesteswetenschappen KNAW.
Prijsuitreiking door Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers.
Presentatie door prijswinnaar Leah Ritterfeld, Radboud Universiteit, van haar scriptie 'Conspiracy Theories: Unwarranted Absurdities, Propaganda, or a Specific Way of Holding a Belief? A Critical Response to Quassim Cassam’s Approach to Conspiracy Theories and a Proposal of Conceptually Distinguishing between Conspiracy Theories, Theorists, and Theorizing'.

Prijs Rechtswetenschappen

Laudatio door jurylid Prof. mr. A. (Anna) Gerbrandy, hoogleraar mededingingsrecht Universiteit Utrecht.
Prijsuitreiking door Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers.
Presentatie door prijswinnaar Alma Besic, Erasmus Universiteit Rotterdam, van haar scriptie 'Teaching law students legal language. How tutors teach students to speak and to think in the language of the legal profession'.

Prijs Religiewetenschappen en theologie

Laudatio door jurylid Prof. dr. H.L. (Heleen) Murre-van den Berg, hoogleraar mondiaal christendom, vicedecaan faculteit filosofie, theologie en religiewetenschappen, directeur instituut voor Oosters Christendom Radboud Universiteit.
Prijsuitreiking door Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers.
Presentatie door prijswinnaar Wouter Kock, Universiteit Utrecht, van zijn scriptie 'Loss in translation. The Heritagization of Catholic monasteries'.

Afsluiting rond 17.20 uur.

 

Twee korte interviews

Sanne de Jong - Jan Brouwer Scriptieprijs Geschiedenis 2022
‘Wat is toch die mysterieuze wolk over het Middellandse zeegebied? vroeg men zich in de 6e eeuw na Christus af. Men merkte op ook weinig zon te zien, die leek afgezwakt.’ Dit buitengewone fenomeen kwam aan de orde in verslagen van verschillende laat-Romeinse auteurs, licht Sanne de Jong toe. In haar afstudeeronderzoek vergeleek Sanne deze verslagen met recent gevonden geologische data. Eén van haar constateringen was dat een aswolk lang kan blijven hangen. ‘Ook kunnen bepaalde stofdeeltjes lang in de lucht blijven, zonder dat het zichtbaar is. Zo kunnen oogsten mislukken en krijg je zure regen.’
Door de oude verslagen met recente data te vergelijken, kon Sanne aan de slag met haar onderzoeksvraag: ‘Wat is de impact van twee vulkaanuitbarstingen in 536 en 540 na Christus op het Mediterrane politieke, sociale en ecologische klimaat in de decennia na deze uitbarstingen?’ Epidemieën, hongersnood, politieke problemen bleken consequenties op middellange termijn. Op lange termijn bleek klimaatverandering een gevolg. In het kort haar conclusie: ‘Door een decennium van extreme koelte in het Mediterrane gebied na de twee uitbarstingen, is het aannemelijk dat deze klimaatverandering dingen in gang heeft gezet die bijdroegen aan de versnelde krimp van het Romeinse Rijk. Maar dat was niet de hoofdoorzaak, er was een complex netwerk van verschillende economische, sociale, politieke en klimatologische factoren. Desondanks moet de rol van klimaat binnen de geschiedenis en in het bepalen van de loop van de mensheid niet onderschat worden.’

Wouter Kock – Jan Brouwer Scriptieprijs Religiewetenschappen en theologie 2022
Hoe kloosters erfgoed worden, is de kern van het afstudeeronderzoek van Wouter Kock. Met als belangrijke onderzoeksvraag: hoe verhoudt dit erfgoed aspect zich tot het zelfverstaan en de religieuze aspiraties van de kloosterlingen? Wouter koos daarbij de ‘Heilige Driehoek’ in Oosterhout als casus. In zijn onderzoek moest hij rekening houden met diverse stakeholders in het vertaalproces naar erfgoed. ‘Je ziet hoe gemeentes, erfgoedorganisaties en de lokale bevolking zich met de kloosters zijn gaan bemoeien.’ Na diepgaande studie concludeert Wouter het volgende: ‘De religieuze gemeenschappen in Oosterhout worstelen met het erfgoedproces, vandaar de titel Loss in translation: er vindt een niet-religieuze interpretatie van het eigen religieuze verhaal plaats.’
Wouter was blij verrast toen hij vernam dat hij een van de winnaars van de Jan Brouwer Scriptieprijzen was: ‘Ik had dit eigenlijk niet zien aankomen en ben echt enorm trots dat ik deze waardering heb gekregen.’ Momenteel probeert hij in het verlengde van zijn scriptie een PhD-project van de grond te krijgen en hoopt dat deze prijs hem daarbij verder op weg zal helpen.

Brouwer Conferentie & uitreiking Brouwer Vertrouwensprijs 2022 – Nu na te kijken

Brouwer Conferentie & uitreiking Brouwer Vertrouwensprijs 2022 – Nu na te kijken

Brouwer Conferentie 2022 richt zich op ‘Burgerschap & overheidsbeleid’

Met de aanwezigheid van Zijne Majesteit de Koning was de online Brouwer Conferentie op 24 januari 2022 extra feestelijk. Het thema ‘Burgerschap & overheidsbeleid’ was dermate actueel en diepgaand, dat de sprekers tijd te kort kwamen om alle ingezonden vragen te beantwoorden.

De conferentie met bijdragen van Katrien Termeer, Tom van der Meer en Thom de Graaf is hieronder in zijn geheel na te kijken, incl. het vragengedeelte.

Stichting Buddy to Buddy wint Brouwer Vertrouwensprijs 2022

De stichting Buddy to Buddy ontving op 24 januari 2022 de Brouwer Vertrouwensprijs voor het versterken van onderling vertrouwen in de samenleving. De stichting verbindt vluchtelingen met stadsgenoten via een uitgebreid matchingstraject. Met bescheidenheid namen oprichters Willemijn Voorham en Armijn van Roon de prijs in ontvangst: als het aan hen ligt gaan de credits vooral naar de medewerkers en ruim 5000 vrijwilligers, die samen met de (ex-)vluchtelingen bouwen aan vertrouwen binnen de maatschappij.

Ex-vluchteling Amal Shaban: ‘Door Buddy to Buddy voel ik mij niet langer eenzaam. Buddy to Buddy helpt nieuwkomers en Nederlanders elkaar te begrijpen en helpt om de communicatie tussen de twee partijen te vergemakkelijken. De community voelt als een grote familie in Nederland en is een goede manier om meer te leren over de Nederlandse mensen en cultuur. Ik heb een thuis gevonden onder de hemel van Holland en voel me hier veilig en welkom. Daar ben ik heel dankbaar voor! Buddy to Buddy tovert een glimlach op onze gezichten’.

Juryrapport Brouwer Vertrouwensprijs 2022

 

Livestream nakijken

 

Programma

BROUWER CONFERENTIE

 • Welkom door Drs. Linda Hovius MBA, ondervoorzitter KHMW.
 • Inleiding op het onderwerp van de conferentie en introductie van de sprekers door Drs. Joris Luyendijk, dagvoorzitter.
 • Harm van Dijk, initiatiefnemer en directeur van St. G1000.nu, gaat kort in op G1000 en wat de Vertrouwensprijs 2021 heeft betekend. (start op 09:02 min.)
  Inleidingen door:
 • Prof. dr. ir. Katrien Termeer, hoogleraar bestuurskunde Wageningen University & Research, lid Raad voor het Openbaar Bestuur, kroonlid SER. (start op 12:59 min.)
  "G1000: Een betekenisvolle stap voor taaie vraagstukken”
  Er zijn veel taaie maatschappelijke vraagstukken die bijzonder uitdagend zijn voor alle betrokken partijen. Veel voorkomende bestuurlijke reflexen zijn versimpelen, overschatten of ontkennen. Deze reflexen blijken weinig productief, met als risico de afname van vertrouwen van burgers in de overheid. Voortgang rondom deze vraagstukken is het beste te realiseren via kleine maar diepgaande betekenisvolle stappen met tastbare resultaten, zogenaamde small wins. Naar aanleiding van de casus duurzame landbouw wordt aangegeven dat dialoog, met name een G1000, zo’n small win kan zijn. Het is een positieve manier van veranderen die energie genereert, en gelijktijdig betekenisvol is voor taaie vraagstukken en democratische vernieuwing. Er is al veel geleerd over dit instrument wat resulteert in reflecties om de G1000 nog betekenisvoller te maken. Uiteindelijk vergt het een bestuurscultuur van gepassioneerde nederigheid.
 • Prof. dr. Tom van der Meer, hoogleraar politicologie i.h.b. legitimiteit, ongelijkheid en burgerschap UvA, directeur Nationaal Kiezersonderzoek (NKO). (start op 29:07 min.)
  “Is het burgerberaad in te passen in onze democratie?”

  Het burgerberaad werd ruim tien jaar geleden gepresenteerd als het antwoord op de problemen van de moderne democratie. De gebreken van de vertegenwoordigende democratie zouden kunnen worden opgelost door dialoog in een via loting samengestelde groep burgers.
  Maar hoe moeten deze burgerberaden zich verhouden tot de vertegenwoordigende democratie, waarin de volksvertegenwoordiging niet door loting maar door verkiezingen wordt gevormd? Aan het ene uiterste wijzen voorstanders op de voordelen van het burgerberaad; zij pleiten voor de vertegenwoordigende democratie volledig of gedeeltelijk te vervangen. Aan het andere uiterste wijzen tegenstanders op de tekortkomingen van het burgerberaad; zij sluiten goeddeels uit dat het burgerberaad een wezenlijke rol kan spelen.
  Deze inleiding zet de voordelen, tekortkomingen, en onduidelijkheden rond het burgerberaad op een rij. Het burgerberaad is sterk in de intrinsieke kwaliteit van democratische processen, participatie, en deliberatie. Het schiet tekort bij de verwezenlijking van het eigen ideaal een daadwerkelijk goede afspiegeling van de bevolking te creëren. En over de legitimiteit van het burgerberaad onder de bredere bevolking is nog bar weinig bekend. Hoe is het burgerberaad in te passen in onze democratie, zodat we kunnen profiteren van de sterkte, maar ook de tekortkomingen kunnen compenseren?
 • Mr. Thom de Graaf, vice-president Raad van State. (start op 45:26 min.)
  “Drie hoeraatjes voor de burger”
  In de democratische rechtsstaat is vertrouwen essentieel. Rafelt dat vertrouwen, dan rafelt ook de rechtsstaat. In de afgelopen jaren hebben we helaas een afname van het vertrouwen van de burger in de overheid gezien. Maar wat betekent die afname nu voor de democratische rechtsstaat? Is er sprake van een vertrouwenscrisis? Wat is er voor nodig om vertrouwen te herstellen en te onderhouden, en welke rol spelen burger en overheid daarin?
 • Vragen & debat. (start op 1:03:20 min.)

UITREIKING VERTROUWENSPRIJS (start op 1:19:02 min.)

 • Laudatio Brouwer Vertrouwensprijs 2022 door juryvoorzitter Drs. Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner.
 • Prijsuitreiking door Drs. Linda Hovius MBA, ondervoorzitter KHMW.
 • Dankwoord door prijswinnaars Willemijn Voorham en Armijn van Roon, Stichting Buddy to Buddy.
 • Afsluiting door Drs. Linda Hovius MBA, ondervoorzitter KHMW.

 

 

 

Buddy to Buddy winnaar Brouwer Vertrouwensprijs 2022

Buddy to Buddy winnaar Brouwer Vertrouwensprijs 2022

 

De stichting Buddy to Buddy is uitgeroepen tot winnaar van de Brouwer Vertrouwensprijs ter waarde van € 100.000 van de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen (KHMW). Deze jaarlijkse prijs is bedoeld voor hét maatschappelijke initiatief dat het onderling vertrouwen in de Nederlandse samenleving versterkt. Zijne Majesteit de Koning is maandagmiddag 24 januari 2022 aanwezig bij de digitale uitreiking van de vijfde Brouwer Vertrouwensprijs.

De prijsuitreiking op maandag 24 januari 2022 (17.00-18.20 uur) is voor iedereen terug te kijken: 

Armijn van Roon en Willemijn Voorham richtten in 2015 de stichting Buddy to Buddy op, met als voornaamste doelen het sociale isolement van (ex-)vluchtelingen te doorbreken en de betrokkenheid van Nederlandse inwoners bij de opvang en integratie van vluchtelingen te vergroten. Via een uitgebreid matchingstraject brengt de organisatie nieuwkomers en stadsgenoten met gedeelde interesses in contact.

Groeiende organisatie
Buddy to Buddy startte in Zutphen, waarna ook Breda en Utrecht volgden. Het initiatief is inmiddels in 12 Nederlandse gemeenten gevestigd en ruim 5.000 buddy’s hebben deelgenomen aan het traject. Buddy to Buddy zal de komende tijd uitbreiden naar meer plekken in Nederland. Van Roon: “Elke nieuwe vriendschap is een stap dichterbij een wereld waarin mensen mogen verschillen, en tegelijkertijd verbonden zijn. Daar gaan wij voor, stap voor stap, vriend voor vriend.”

Voorbij de verschillen
Van Roon: “We zijn heel dankbaar voor deze eervolle prijs. Niet in de laatste plaats omdat deze prijs gaat over het bevorderen van vertrouwen. We proberen daar dagelijks aan bij te dragen door bijzondere ontmoetingen te organiseren; 1-op-1 en in groepsverband. We zijn vreemdelingen, totdat we elkaar leren kennen. Wanneer we voorbij verschillen en vooroordelen openstaan voor de ander, verrijken we ons leven en groeit vertrouwen vanzelf. In een wereld vol polarisatie is contact maken het beste medicijn.”

‘Generaties lang effect’
De jury benadrukt de wezenlijke bijdrage van de organisatie aan het vertrouwen in de samenleving: “Buddy to Buddy adresseert een thema dat diep in onze samenleving gevoeld wordt en dat nog generaties lang effect zal hebben op onze samenleving: het sociale isolement van (ex)vluchtelingen. Op dit domein is de prijs nog niet eerder toegekend.”

Inschrijving voor de Brouwer Vertrouwensprijs 2023 is geopend tot en met 30 september 2022.