Carte Blanche over interdisciplinariteit

Carte Blanche over interdisciplinariteit

Op maandag 9 mei vond in het Hodshon huis de Carte Blanche over interdisciplinariteit plaats. Louise Gunning-Schepers, voorzitter KHMW, verzorgde de inleiding, mede namens prof. dr. Jan Willem Duyvendak, directeur NIAS en prof. dr. Arjen Doelman, directeur Lorentz Center. De kloof tussen alfa/gamma aan de ene kant en bèta/medisch aan de andere kant is de laatste jaren kleiner aan het worden. Prof. dr. Jeroen Geurts, prof. dr. Mladen Popović, prof. dr. Antal van den Bosch, prof. dr. Andrea Evers en prof. dr. Jeroen Aerts wierpen licht op de vraag wat interdisciplinaire samenwerking tussen alfa, bèta, medisch en gamma in de toekomst zal betekenen. Na afloop vond er een levendige discussie plaats en de middag werd afgesloten met een gezellige borrel. Het was een zeer geslaagde middag. 

De registratie van het evenement is hier terug te kijken

KHMW_Carte Blanche Interdisciplinariteit_Stephanie Driessen Fotografie_4 KHMW_Carte Blanche Interdisciplinariteit_Stephanie Driessen Fotografie_1 KHMW_Carte Blanche Interdisciplinariteit_Stephanie Driessen Fotografie_1

 

 

Haarlemse Voordracht 21 mei 2022

De livestream start om 16.30 uur. 
 
 
Haarlemse Voordracht “Waarom Vechten Mensen” door Prof. dr. C.K.W. (Carsten) de Dreu, hoogleraar sociale en organisatiepsychologie aan de Universiteit Leiden.
 
Conflicten – van kleinschalige schermutselingen tot grootscheepse oorlogen – berokkenen moeilijk te overschatten psychische, sociale en economische schade. Tegelijkertijd zijn mensen bij uitstek in staat om samen te werken, voor elkaar te zorgen en elkaars belangen in het oog te houden. In deze voordracht stel ik de vraag waarom – en wanneer – mensen vechten. Vanuit een evolutionair, neurobiologisch en gedragseconomisch perspectief onderzoek ik hoe de historische relatie met ‘de ander,’ de onderlinge groepsdynamiek en persoonlijke afwegingen, mensen motiveert om samen te spannen en naburige groepen aan te vallen en te onderwerpen. De verwachting is dat antwoorden op de vraag waarom mensen vechten, kan helpen om te voorspellen waar en wanneer conflicten ontstaan en hoe de-escalatie bevorderd kan worden.
Domitianus in het Rijksmuseum van Oudheden

Domitianus in het Rijksmuseum van Oudheden

Op zondagmiddag 24 april bezochten een kleine veertig directeuren en leden met partners de tentoonstelling ‘God op aarde: Keizer Domitianus’ in het Rijksmuseum van Oudheden. Voorafgaand hield KHMW-lid Prof. dr. E.M. (Eric) Moormann, emeritus-hoogleraar klassieke archeologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en betrokken bij de totstandkoming van de tentoonstelling, een inleiding op het onderwerp in de Trajanuszaal van het Museum. Na afloop werd er nog geruime tijd nagepraat in het Museumcafé. Het was een zeer geslaagde middag.

De presentatie van Prof. Moormann is hier na te kijken: Presentatie RMO Domitianus Eric Moormann