Domitianus in het Rijksmuseum van Oudheden

Domitianus in het Rijksmuseum van Oudheden

Op zondagmiddag 24 april bezochten een kleine veertig directeuren en leden met partners de tentoonstelling ‘God op aarde: Keizer Domitianus’ in het Rijksmuseum van Oudheden. Voorafgaand hield KHMW-lid Prof. dr. E.M. (Eric) Moormann, emeritus-hoogleraar klassieke archeologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en betrokken bij de totstandkoming van de tentoonstelling, een inleiding op het onderwerp in de Trajanuszaal van het Museum. Na afloop werd er nog geruime tijd nagepraat in het Museumcafé. Het was een zeer geslaagde middag.

De presentatie van Prof. Moormann is hier na te kijken: Presentatie RMO Domitianus Eric Moormann

Profielwerkstukprijzen 2022: vijf werkstukken bekroond!

Profielwerkstukprijzen 2022: vijf werkstukken bekroond!

Op 22 april werden in het Hodshon huis aan het Spaarne weer de prijzen uitgereikt voor de beste profielwerkstukken HAVO en VWO aan scholieren uit de regio Kennemerland. Het was voor de 29 genomineerden een spannende middag, want de winnaars werden pas tijdens de bijeenkomst bekend gemaakt. Prof. dr. T. (Teun) van Gelder, hoogleraar klinische farmacologie aan de Universiteit Leiden, maakte de middag compleet met een presentatie over het belang van het ontwikkelen van geneesmiddelen waarin hij de ambitieuze leerlingen enthousiasmeerde voor een carrière in de wetenschap.

De eervolle vermelding in de categorie HAVO ging naar het profielwerkstuk Cuba, communistisch eiland? Communisme onder de tropenzon van Nijs Flesseman en Eline van den Hoek van de VSO Daaf Geluk, waarin zij zich afvroegen of de Cubaanse revolutie vergelijkbaar is met andere communistische revoluties.

Er waren twee eervolle vermeldingen in de categorie VWO, voor het werkstuk Risicofactoren geassocieerd met de ziekte van Creutzfeldt-Jakob van Max Valkenburcht, Atheneum College Hageveld, die onderzocht of het ontwikkelen van deze ziekte is gerelateerd aan bepaalde risicofactoren zoals voedingspatroon en medische geschiedenis en voor Vroon Bouter van het Stedelijk Gymnasium met haar persoonlijke en openhartige werkstuk over depressie getiteld Humeurkanker. Over de spoken in mijn hoofd. 

De eerste prijs voor de HAVO werd toegekend aan Roosmarijn Fledderus van het Haarlemmermeer Lyceum, locatie Zuidrand voor haar ambitieus en grondig onderzoek naar het onderbewuste getiteld Het onderbewuste bewust. De verbinding tussen twee werelden.

Het winnende profielwerkstuk VWO was dit jaar Synesthesie & autisme. Een onderzoek naar het verband tussen synesthesie en autisme van Imme Revers en Laura van Vliet van het Lyceum Sancta Maria. In een zelf opgezet veldonderzoek concludeerden zij onder meer dat mensen met zowel synesthesie als autisme meer prikkelgevoelig zijn en beter in het zien van details

 

Het volledig juryrapport is hier in te zien:

Juryrapport Profielwerkstukprijzen KHMW 2022

 

For Women in Science Awards 2022 uitgereikt

For Women in Science Awards 2022 uitgereikt

Voor de tiende keer op rij vond op donderdag 21 april de uitreiking plaats van het Nederlandse L'Oréal-Unesco beurzenprogramma 'For Women in Science' (FWIS). De feestelijke, ook online te volgen ceremonie in het Haarlemse Hodshon Huis, werd gepresenteerd door Fadoua Alaoui.

Bijeenkomst gemist? Deze is hier na te kijken, met op 058 min. een videoboodschap van Robbert Dijkgraaf, minister van OCW, speciaal gericht aan de winnaars.

Voor een snelle impressie, bekijk de aftermovie:

 

De prijzen

Jaarlijks verstrekt het Nederlandse FWIS-programma twee onderzoeksbeurzen ter waarde van € 25.000, - aan twee uitzonderlijke vrouwelijke wetenschappers op het gebied van life sciences. Aanvullend kent FWIS de Rising Talent Prize: drie onderzoeksgerelateerde aanmoedigingsprijzen voor jonge vrouwen in de levens- en exacte wetenschappen.

Rising Talent Award winnaars 2022

Linda Al-Hassany (1993), de nummer een van de FWIS-Rising Talent Prize 2022, werkt in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam aan haar promotieonderzoek naar farmacologische en cardiovasculaire aspecten van migraine. Zij ontvangt € 3.500,-.

Sanne van Neerven (1991), winnaar van de tweede prijs, haalde haar master oncologie aan de VUmc in Amsterdam. Haar promotieonderzoek richt zich op de intestinale stamcellen die zich in de darm bevinden en die aanleiding kunnen geven tot darmkanker. Zij ontvangt € 2.000,-.

Nga Phung (1991), winnaar van de derde prijs, promoveerde aan de Universiteit van Potsdam en werkt thans als postdoc aan de Technische Universiteit van Eindhoven. Haar onderzoek richt zich op de ontwikkeling van kosteneffectieve en efficiënte zonnecellen: specifieke 'tandem zonnecellen' (bestaande uit perovskiet en silicium) die hogere omzettingsrendementen genereren dan de rendementen van alleen uit perovskiet of silicium bestaande zonnecellen. Zij ontvangt € 1.000,-.

Eervolle vermeldingen voor Rhythm Shukla en Carmem Maia Gilardoni.

Rhythm Shukla (1995), scheikundige, werkt aan de Rijks Universiteit van Utrecht aan promotieonderzoek naar de ontwikkeling van krachtige geneesmiddelen die de meest beruchte ziekteverwekkers onschadelijk kunnen maken en die tegelijkertijd niet vatbaar zijn voor resistentieontwikkeling.

Carmem Maia Gilardoni (1993), gepromoveerde natuurkundige, werkt als postdoc aan de Rijks Universiteit van Groningen. Haar onderzoek richt zich op de fundamentele bouwstenen van de kwantumtechnologie, de qubits. Meer in het bijzonder bestudeert zij qubits die worden gevormd door atomaire onzuiverheden in materialen die al op grote schaal dienstdoen in klassieke computertechnologieën. Haar onderzoeksvraag: welke relatie bestaat er tussen vorm en gedrag van deze qubits.

De juryrapporten van de Rising Talent Awards zijn hier te lezen.

Fellowships 2022

De winnaressen van de 'For Women in Science'-beurzen 2022 zijn Dr. Betty Tijms en Dr. ir. Marjon de Vos.

Betty Tijms (1982), psycholoog, neuro-informaticus en universitair hoofddocent aan het VUmc Alzheimercentrum, doet onderzoek naar de vroegste veranderingen in de hersenen bij mensen die de ziekte van Alzheimer ontwikkelen. Een op de zeven mensen ontwikkelt deze hersenaandoening. Onlangs ontdekte zij drie verschillende moleculaire Alzheimer-subtypes. Vanuit de veronderstelling dat elk subtype een eigen specifieke behandeling en elke patiënt dus een behandeling op maat vereist, probeert zij nu de verschillende subtypes en de onderliggende oorzaken in kaart te brengen.

Marjon de Vos (1981), microbioloog en universitair docent Microbiologie aan de Rijks Universiteit in Groningen, doet onderzoek naar urineweginfecties - een veelvoorkomende kwaal, vooral bij vrouwen. Gangbare behandelingen met antibiotica leiden tot resistente microben en onbevredigende resultaten. De Vos wil leren begrijpen langs welke ecologische en evolutionaire wegen de resistentie van infectie-bestrijdende middelen tot stand komt. "Dat zal ons helpen om nieuwe behandelwijzen te ontwikkelen."

For Women in Science_KHMW_L'Oréal_2022

 

 

 

Jaarvergadering 2022

Carte Blanche Interdisciplinariteit