Nederlandse Gasindustrieprijs 2012

Nederlandse Gasindustrieprijs 2012

Nominaties voor de Nederlandse Gasindustrie Prijs 2012 kunnen worden ingediend tot uiterlijk 1 april 2012. Er zijn 6 prijzen te verdienen voor masterscripties op het gebied van de gasindustrie.
In 2006 heeft in Nederland het 23ste Wereld Gas Congres van de International Gas Union plaats-gevonden. Dit evenement is georganiseerd door N.V. Nederlandse GasunieEnergieNedGasTerra en KVGNGasTerra en KVGNvertegenwoordigd in de Stichting WGC2006. Deze Stichting heeft ter gelegenheid van voornoemd evenement in 2004 de Nederlandse Gas Industrie Prijs ingesteld. In 2006 is deze prijs voor het eerst uitgereikt. Inmiddels vindt deze tweejaarlijkse prijs plaats onder auspiciën van de KVGNde personenvereniging van directeuren en managers in de energiebranche. De prijs beoogt jonge studentendie veelbelovend zijn te stimuleren als professional werkzaam te worden in de gasindustrie en een masterscriptie te schrijven die opmerkelijkbijzonder en innovatief is.

Longlist Boerhaave Biografie Prijs

Voor de Boerhaave Biografie Prijs zijn 20 biografieën genomineerd. Uit de longlist zal een deskundige jury van de KHMW begin april een shortlist samenstellen. De winnende auteur wordt op 24 oktober bekend gemaakt. Hij ontvangt de Boerhaave medaile.
De Boerhaave Biografie Prijs is een gezamenlijk initiatief van Museum Boerhaave in Leiden en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. De Prijs wordt eens per drie jaar uitgereiktdit jaar voor het eerst.
De gouden medaille bevat aan de voorzijde de beeltenis van Herman Boerhaavenaar een portret van Cornelis Troostnaar een portret van Cornelis Troostaan de achterzijde het beeldmerk van Museum Boerhaave.
De volgende biografieën zijn genomineerd:

 1. Jan GuichelaarDe Sitter. Een alternatief voor Einsteins heelalmodelVeen 2009.
 2. Ulco Kooystra Bescheiden maar onverzettelijk. Een biografie van professor Hilmar Johannes BackerBarkhuis 2009.
 3. Wilfried UitterhoeveCornelis Kraijenhoff 1758-1840. Een loopbaan onder vijf regeervormenVantilt 2009.
 4. Paul C.H. Albers en John de VosThrough Eugène Dubois’ Eyes. Stills of a turbulent life Brill 2010.
 5. Dick RozingGerrit Prop. De wereld in kaart gebrachtWalburg Pers 2009.
 6. Leon A.H. HogenhuisCognition and recognition. On the origin of movement. Rademaker (1887-1957). A BiographyBrill 2009.
 7. Marijn J. HollestellePaul Ehrenfest. Worstelingen met de moderne wetenschap1912-1933 Leiden University Press 2011.
 8. P.B.M. BlaasHenk Hoetink (1900-1963)een intellectuele biografieUitgeverij Verloren 2010.
 9. Gerrit van DijkLeidse hoogleraren Wiskunde 1575 -1975Uitgegeven door Mathematisch Instituut Universiteit Leiden 2011verkrijgbaar bij Museum Boerhaave.
 10. E.D.J. de JonghGerrit Prop. De wereld in kaart gebrachtWalburg Pers 2009.
 11. Leon A.H. HogenhuisCognition and recognition. On the origin of movement. Rademaker (1887-1957). A BiographyBrill 2009.
 12. Marijn J. HollestellePaul Ehrenfest. Worstelingen met de moderne wetenschap1912-1933 Leiden University Press 2011.
 13. P.B.M. BlaasHenk Hoetink (1900-1963)een intellectuele biografieUitgeverij Verloren 2010.
 14. Gerrit van DijkLeidse hoogleraren Wiskunde 1575 -1975Uitgegeven door Mathematisch Instituut Universiteit Leiden 2011verkrijgbaar bij Museum Boerhaave.
 15. E.D.J. de JonghVloeken en bidden om een nieuwe aarde. De dagen van Bert ter Schegget Uitgeverij Verloren 2010.
 16. Luc KooijmansHet orakel. De man die de geneeskunde opnieuw uitvond: Herman Boerhaave (1668-1738)Balans 2011.
 17. Floris CohenIsaac Newton en het ware wetenBert Bakker 2010.
 18. Esther van GelderTussen hof en keizerskroon. Carolus Clusius en de ontwikkeling van de botanie aan Midden-Europese hoven (1573-1593)Leiden University Press 2011.
 19. Arno SchrauwersHugo de Vriesgrondlegger van de moderne evolutiebiologieVeen 2011.
 20. Rob van den BergGamow. Van atoomkern tot kosmosGerrit Prop. De wereld in kaart gebrachtWalburg Pers 2009.
 21. Leon A.H. HogenhuisCognition and recognition. On the origin of movement. Rademaker (1887-1957). A BiographyBrill 2009.
 22. Marijn J. HollestellePaul Ehrenfest. Worstelingen met de moderne wetenschap1912-1933 Leiden University Press 2011.
 23. P.B.M. BlaasHenk Hoetink (1900-1963)een intellectuele biografieUitgeverij Verloren 2010.
 24. Gerrit van DijkLeidse hoogleraren Wiskunde 1575 -1975Uitgegeven door Mathematisch Instituut Universiteit Leiden 2011verkrijgbaar bij Museum Boerhaave.
 25. E.D.J. de JonghVloeken en bidden om een nieuwe aarde. De dagen van Bert ter Schegget Uitgeverij Verloren 2010.
 26. Luc KooijmansHet orakel. De man die de geneeskunde opnieuw uitvond: Herman Boerhaave (1668-1738)Balans 2011.
 27. Floris CohenIsaac Newton en het ware wetenBert Bakker 2010.
 28. Esther van GelderTussen hof en keizerskroon. Carolus Clusius en de ontwikkeling van de botanie aan Midden-Europese hoven (1573-1593)Leiden University Press 2011.
 29. Arno SchrauwersHugo de Vriesgrondlegger van de moderne evolutiebiologieVeen 2011.
 30. Rob van den BergGamow. Van atoomkern tot kosmosVeen 2011.
 31. Jaap BosM.J. Langeveld. Pedagoog aan de hand van het kindBoom 2011.
 32. A.J. KoxThe scientific correspondence of H.A. Lorentz. Vol. ISpringer-Verlag 2008/2009.
 33. Kees SchuytHet spoor terug: J.B. Charles/W.H. Nagel 1910-1983Balans 2010.
 34. Jaap R. Bruyn a.o. (eds)De RuyterDutch AdmiralKarwansaray Publishers 2011.
 35. Dirk van DalenThe Selected Correspondence of L.E.J. BrouwerSpringer Verlag 2011.

'Gerrit Prop. De wereld in kaart gebrachtWalburg Pers 2009.

 • Leon A.H. HogenhuisCognition and recognition. On the origin of movement. Rademaker (1887-1957). A BiographyBrill 2009.
 • Marijn J. HollestellePaul Ehrenfest. Worstelingen met de moderne wetenschap1912-1933 Leiden University Press 2011.
 • P.B.M. BlaasHenk Hoetink (1900-1963)een intellectuele biografieUitgeverij Verloren 2010.
 • Gerrit van DijkLeidse hoogleraren Wiskunde 1575 -1975Uitgegeven door Mathematisch Instituut Universiteit Leiden 2011verkrijgbaar bij Museum Boerhaave.
 • E.D.J. de JonghVloeken en bidden om een nieuwe aarde. De dagen van Bert ter Schegget Uitgeverij Verloren 2010.
 • Luc KooijmansHet orakel. De man die de geneeskunde opnieuw uitvond: Herman Boerhaave (1668-1738)Balans 2011.
 • Floris CohenIsaac Newton en het ware wetenBert Bakker 2010.
 • Esther van GelderTussen hof en keizerskroon. Carolus Clusius en de ontwikkeling van de botanie aan Midden-Europese hoven (1573-1593)Leiden University Press 2011.
 • Arno SchrauwersHugo de Vriesgrondlegger van de moderne evolutiebiologieVeen 2011.
 • Rob van den BergGamow. Van atoomkern tot kosmosVeen 2011.
 • Jaap BosM.J. Langeveld. Pedagoog aan de hand van het kindBoom 2011.
 • A.J. KoxThe scientific correspondence of H.A. Lorentz. Vol. ISpringer-Verlag 2008/2009.
 • Kees SchuytHet spoor terug: J.B. Charles/W.H. Nagel 1910-1983Balans 2010.
 • Jaap R. Bruyn a.o. (eds)De RuyterDutch AdmiralKarwansaray Publishers 2011.
 • Dirk van DalenThe Selected Correspondence of L.E.J. BrouwerSpringer Verlag 2011.
 • 'boeken_1.png'

  Veegens Prijs 2012 voor Lodewijk Petram

  Veegens Prijs 2012 voor Lodewijk Petram

  Lodewijk Petram wint de Dirk Jacob Veegens Prijs 2012 voor zijn onderzoek naar de Amsterdamse beurs in de 17e eeuw.
  In zijn dissertatie 'The world’s first stock exchange. How the Amsterdam market for Dutch East India Company shares became a modern securities market1602-1700' (UvA januari 2011)laat Petram zien hoe in Amsterdam na de oprichting van de VOC in 1602 na een paar decennia een in veel opzichten moderne financiële markt tot ontwikkeling kwam. Het onderzoek geeft inzicht in de werking van de huidige abstracte en complexe financiële markten. Van het proefschrift is inmiddels een aangepaste Nederlandse versie verschenen laat Petram zien hoe in Amsterdam na de oprichting van de VOC in 1602 na een paar decennia een in veel opzichten moderne financiële markt tot ontwikkeling kwam. Het onderzoek geeft inzicht in de werking van de huidige abstracte en complexe financiële markten. Van het proefschrift is inmiddels een aangepaste Nederlandse versie verschenen‘De bakermat van de beurs’w aarmee een fascinerende episode uit de financiële wereldgeschiedenis voor een groot publiek toegankelijk wordt gemaakt.
  De Veegens Prijs (€ 12.500-) wordt tweejaarlijks ter beschikking gesteld door de Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van de Economischepolitieke en/of sociale geschiedenis van Nederland. In het bijzonder komt voor bekroning in aanmerking onderzoek dat vanuit een historisch perspectief bijdraagt tot een dieper inzicht in ontwikkelingen die voor Nederland in de huidige tijd relevant zijn. De toekenning van de prijs is in handen van de KHMW.
  De prijsuitreiking vindt plaats op 11 september 2012 in het Hodshon Huis te Haarlem.

  Nominaties voor de Profielwerkstukprijzen 2012

  Wie maakt het beste profielwerkstuk en wint 500 euro? De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen schrijft jaarlijks deze prijsvraag uit voor leerlingen van de hoogste klassen Havo en VWO. Bekijk de inzendingen!
  In oktober 2011 werden zestien scholen in Haarlem en omgeving benaderd via de betreffende coördinatoren met de vraag om het beste profielwerkstuk Havo en VWO in te zenden voor deelname aan onze prijsvraag in 2012.
  Op vrijdag 16 maart jongstleden hebben de betreffende leerlingen of hun docenten in totaal een en twintig werkstukken op het kantoor van de KHMW ingeleverd twaalf VWO en negen Havo werkstukken (drie meer dan vorig jaar!) twaalf VWO en negen Havo werkstukken (drie meer dan vorig jaar!) samen afkomstig van veertien scholengemeenschappen.
  Op 16 april zal de juryvergadering worden gehouden onder voorzitterschap van mevrouw Mr. M.E. Bierman-Beukema toe Water. Juryleden mevrouw Drs. J.C. Visser ’t HooftIr. G.J. Smit en Prof. dr. A.J.J. Nijhuisdie de plaats van Prof. dr. P. de Rooij heeft ingenomenhebben de werkstukken inmiddels ter beoordeling toegezonden gekregen. Ook bestuurslid mevrouw Mr. P. van Lennep zal bij de vergadering aanwezig zijn.
  De feestelijke prijsuitreiking zal plaats vinden op dinsdag 8 meiaanvangstijd 15.30 uurontvangst vanaf 15.00 uur.
  Als gastspreker is Ionica Smeets uitgenodigd. Zij is niet alleen Wiskundige en wetenschapsjournalistmaar ook een van de twee 'Wiskundemeisjes' die onder diezelfde naam regelmatig een column in De Volkskrant schrijven.
  De genomineerde leerlingenhun oudersde betrokken docenten en overige genodigden zullen deze week een persoonlijke uitnodiging voor de prijsuitreiking ontvangen.

  Shortlist Boerhaave Biografie Prijs 2012

  Shortlist Boerhaave Biografie Prijs 2012

  Uit de lijst van twintig genomineerde boeken heeft de jury heeft er zes geselecteerd voor de shortlist. Bekijk hier welke auteurs zijn genomineerd.
  De Boerhaave Biografie Prijs is een gezamenlijk initiatief van Museum Boerhaave in Leiden en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. De Prijs wordt eens per drie jaar uitgereiktdit jaar voor het eerst. Hij is bestemd voor de auteur van een biografie of van de uitgave van de wetenschappelijke correspondentie van een geleerde. De Prijs strekt zich uit over zowel de natuurwetenschappen als de geestes- en maatschappijwetenschappen.
  Juryleden Dr. H.W. Lenstradit jaar voor het eerst. Hij is bestemd voor de auteur van een biografie of van de uitgave van de wetenschappelijke correspondentie van een geleerde. De Prijs strekt zich uit over zowel de natuurwetenschappen als de geestes- en maatschappijwetenschappen.
  Juryleden Dr. H.W. LenstraDr. F.H. van Lunteren en Dr. W.W. Mijnhardt hebben na rijp beraad de volgende titels geselecteerd voor de shortlist voor de Boerhaave Biografie Prijs 2012:

  1. P.B.M. BlaasHenk Hoetink (1900-1963)een intellectuele biografieUitgeverij Verloren 2010.
  2. Marijn J. HollestellePaul Ehrenfest. Worstelingen met de moderne wetenschap1912-1933Leiden University Press 2011.
  3. E.D.J. de JonghVloeken en bidden om een nieuwe aarde. De dagen van Bert ter Schegget Uitgeverij Verloren 2010.
  4. Luc KooijmansHet orakel. De man die de geneeskunde opnieuw uitvond: Herman Boerhaave (1668-1738)Balans 2011.
  5. Jaap BosM.J. Langeveld. Pedagoog aan de hand van het kindBoom 2011.
  6. Kees SchuytHet spoor terug:J.B. Charles/W.H. Nagel 1910-1983Balans 2010.

  In aanwezigheid van de zes genomineerden zal op woensdagmiddag 24 oktober 2012 in het Hodshon Huis te Haarlem de winnaar bekend worden gemaakt. Deze ontvangt de originele Boerhaave-medaille.
  Het orakel. De man die de geneeskunde opnieuw uitvond: Herman Boerhaave (1668-1738)Balans 2011.

 • Jaap BosM.J. Langeveld. Pedagoog aan de hand van het kindBoom 2011.
 • Kees SchuytHet spoor terug:J.B. Charles/W.H. Nagel 1910-1983Balans 2010.
 • In aanwezigheid van de zes genomineerden zal op woensdagmiddag 24 oktober 2012 in het Hodshon Huis te Haarlem de winnaar bekend worden gemaakt. Deze ontvangt de originele Boerhaave-medaille.